pátek 30. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká špionáž v USA za komunismu:
 • K démonizaci Karla Koechera (Karel Koecher) Aféra z podvodnými dokumenty ohledně údajné vraždy princezny Diany:
 • Kdo je Chris Smith, kdo posílá Britským listům dopisy ohledně LeWintera?
 • Dopis rakouskému prezidentu: "Oswald Le Winter je nevinen!" (Rayelan Allan) Protesty v ČR:
 • Blokáda stavby nového supermarketu v Litvínově (Radek Wiederstand, Konfrontace) Česká politika:
 • O politicích, bankéřích a hokejistech (Jaroslav Veis)
 • Normalizace v Klánovicích (Petr Šafránek) Podnikatelské praktiky leteckých společností:
 • K "podvodu" ČSA (Jiří Jírovec, JČ) Česká politika a intelektuálové
 • K iniciativě Impuls 99 - čtenářské reakce (Jaroslav Plesl, Euro, Jindřich Pařík, Petr Jánský) Děti Země:
 • Dioxiny: Stan pro život v Táboře  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Normalizace v Klánovicích

  Petr Šafránek

  Po 7 letech práce pro klánovickou kulturu má paní Marcela Vajceová prakticky ze dne na den vyklidit KC Beseda !

  Když se před 7 lety paní Vajceová ujala uzavřeného kina, pan Oldřich Hanzal se o zdejší veřejné věci vůbec nezajímal.

  Za 7 let se situace změnila. Z typického venkovského kina je důstojný kulturní stánek, jaký nemá v širokém okolí obdoby.

  A pan Hanzal je starostou. Za 7 let práce, shánění sponzorů a přesvědčování přátel, aby pomohli bez nároku na odměnu, se pan Hanzal z titulu své funkce odvděčuje paní Vajceové tak, že jí v době její dovolené 28. července 1999 faxem do kanceláře kina vyzývá, aby do 3. srpna 1999 kino vyklidila a předala klíče Místnímu úřadu!

  Panu starostovi vůbec nevadí, že ve smlouvách, podepsaných v roce 1995 za městskou část doktorem práv, je sjednána šestiměsíční výpovědní lhůta.

  Pana starostu ani nezajímá, že paní Vajceová má uzavřeny se zaměstnanci pracovněprávní smlouvy, že filmy jsou nasmlouvány 2 měsíce dopředu a že na září je připraven kulturní pořad, podporovaný grantem hl. m. Prahy, již uděleným jmenovitě paní Vajceové.

  Také expozice plastik v parku je plánována do konce srpna. To vše si má paní Vajceová podle výzvy pana starosty Hanzala vypořádat, sbalit a odnést do 3. srpna 99, navíc v době své dovolené mimo Klánovice.

  Záminkou je kontrolní zpráva Magistrátu, která ovšem paradoxně konstatuje řadu pochybení místního úřadu, ale žádné pochybení paní Vajceové.

  Účetnictví KC Beseda bylo shledáno bez závad a nebyl shledán ani náznak jakéhokoliv osobního obohacení. Snad jediným "prohřeškem" paní Vajceové je to, že bez výslovného souhlasu místního úřadu denně několik hodin svítí v parku za obecní peníze (náklady v průměru 9,- (!) Kč denně).

  Nic jiného magistrátní kontrola ve vztahu k paní Vajceové nevytkla.

  Pan starosta Hanzal také paní Vajceové faxem sdělil, že se bude moci o kino ucházet v konkursu. Jak velkorysé - paní Vajceová se může ucházet o to, co z velké části společně s přáteli vybudovala!

  Napadá mne, zda se také paní Zvelebilová bude moci ucházet po skončení své smlouvy o restauraci BESEDA, kterou vybudovala? Bude si i ona muset takto rychle sbalit skleničky, talíře a příbory a odevzdat klíče na MÚ? Pokud ano, bude mít alespoň výhodu, že jí restaurace za tu dobu přinesla nějaký zisk. Paní Vajceové KC nikoliv. O to smutnější je jednání pana starosty Hanzala....

  A tak naskýtá se otázka: Kdopak si asi vyhlédl zavedené a také díky bezplatné práci či finančním příspěvkům řady občanů vybudované Kulturní centrum? Odpověď se dozvíme, až příslušný člověk "vyhraje" konkurs... A že to nemůže být paní Vajceová, je jisté - to by přece teď nemusela fungující kino vyklízet!

  Prý nejsem diplomat a neumím jednat s lidmi. Pan starosta Hanzal prý je diplomat a umí jednat s lidmi. Jedno ale vím jistě: Jestli to, jak se pan Hanzal právě teď zachoval k paní Vajceové, je ona diplomacie, pak jsem upřímně rád, že nejsem takovým diplomatem a že takto jednat s lidmi opravdu neumím.

  V Klánovicích 29. července 1999.

  Petr Šafránek  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|