pátek 27. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Rasismus?
 • Jak Britové brání Středoevropanům ve vstupu do Británie (Beata Struharová) Česká společnost a svět:
 • Český úděl (Jaroslav Veis, Radiožurnál) Chvála ARESU:
 • Mertlík udělal zveřejněním podnikatelských informací na internetu pro čistotu trhu v ČR obrovskou věc (Štěpán Kotrba) Česká státní správa:
 • Technicky zaostalá česká policie - je to otázka managementu? (Jaroslav Teplý) Pracovní etika - Češi a svět - Diskuse:
 • Janu Kynclovi: Různost názorů, to je normální (Jan Hurych)
 • Jaké to bylo na FEL (Marcel Derian)
 • Proč se ta škola pořád na noc zavírá? (Petr Novák)
 • Nemůžete pracovat nejlépe? (Robert Rameš)
 • Odpověď panu Ramešovi (Jan Kyncl) Ústí nad Labem:
 • Obskurní článek o mlžení pana Petra Uhla kolem Matiční ulice (František Roček) Ekologie v ČR:
 • Dioxiny na Děčínsku a Ústecku (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jaké to bylo na FEL

  Marcel Derian

  Tento příspěvek je reakcí na článek Jana Kyncla "Jak to chodi na me vysoke skole v Praze. Odpoved od ctenare, co taky nepracuje nejlip".

  S chutí jsem přečetl jak příspěvky pana Kyncla, tak i příspěvek pana Hurycha. Místy jsem zažil chvíle veselí, ale bohužel jsem byl několika názory i překvapen.

  Hned úvodem bych chtěl říci, že dále uvedené názory jsou založeny na mé zkušenosti z doby asistenta na FEL, Katedra mikroelektroniky. Katedry sice ostatními zaměstnanci nemilované, ale dobře vybavené jak lidmi, tak i technikou.

  Můj vůbec první plat v životě, coby asáka byl 1850 Kč a po postupně skládaných zkouškách se mi zvedal po 150 Kč. Počty odcvičených hodin a počty hodin výuky celkem si už nepamatuji, ale vím, že jsem měl dost začerněný rozvrh. Rovněž různé suply a přípravy na výuku zabraly dost času. Navíc mne práce i bavila a tak moho potvrdit, že mnoho asistentů chodilo domů až těsně před devátou večer.

  Většinou tak někdo chvíli před devátou večer spustil poplach a oběhl laboratoře, aby tam nikdo nebyl uzamčen. Nepamatuji se, že u asistentů byl hnacím motorem pocit prestiže. Spíše to některé bavilo a některé méně. Ono vyjet na zahraniční kongres bez povolení stranické skupiny na katedře ani nebylo možné.

  A proto ti, kterým šlo o prestiž "a nobelovku" tak to spíše řešili po kariérní linii, než po linii pracovní. Pokud měl někdo snahu o prestiž, tak si snadno mohl nechat přidělit diplomanty, nebo PVS a ti mu nudné a časově náročné práce ve své většině odpracovali.

  Druhým rokem jsem se dostal do dilematu. Prvním problémem bylo manželství a dítě. Z takového platu člověk rodinu neuživil ani za socialismu, a navíc mi vadilo, že má manželka měla vyšší příjem než já a to za mnohem kratší dobu.

  Druhým problémem byl čas. Skutečně jsem si nemohl dovolit chodit domů tak pozdě a MHD mě dopravila domů až ve čtvrt na jedenáct večer (v té době, co pamatuji, nikdo z asistentů neměl auto, natož ze studentů). Celý problém jsem řešil odchodem za mnohem lepším platem.

  Ale skutečně mohu potvrdit, že mnoho lidí tak mnoho hlaholilo pro své projekty (v té době jsme žádné české granty neznali, to byly jen vědecko výzkumné práce). že vymohlo peníze na své účely.

  To neznamenalo, že by ten který pracovník měl více peněz, ale bylo více prostředků na nákup techniky a literatury pro jeho potřeby. Bohužel jsem měl u některých projektů velmi silný pocit, že ten "výzkum" k ničemu není, a dovedu pochopit určitou nedůvěru těch, kteří peníze mají, vůči těm, kteří o ně žádají.

  Není to pravda, když pan Kyncl hovoří o tom, že asistenti dostávali dekrety na byty. Já jsem o ničem takovém neslyšel a nevím o nikom, kdo by takový byt za mé doby získal.

  Jak jsem již výše uvedl, já jsem z důvodů, mezi které patřil i nízký plat odešel do jiného zaměstnání. A nepřipadalo mi to nijak divné, že když chci více peněz, tak musím změnit "lokál". Připadá mi divné, když čtu úvahy, že za můj nízký plat mohou mí nadřízení.

  Vždyť i své nadřízené si člověk vybírá. Sakra, vždyť ten byt, auto a dovolená u moře nespadnou z nebe, o to se musí člověk zasloužit. Jako nezaměstnaný nebudu asi mít na auto, jako státní zaměstnanec si nebudu moci dovolit dovolenou na Bahamách ale jako podnikatel možná ano. Důležité je to "možná"! Ono totiž nic není zaručeno.

  Mnoho podnikatelů pracuje 18h denně a má jen dluhy a na dovolenou strachy o podnik nejede. Ale přidadá mi chybné, když člověk na podpoře se rozčiluje, že nemá na měsíční dovolenou ve Španělsku.

  Rozhodně popírám, že někdo nutí lékaře pracovat zadarmo. Sakra nechápu, proč to ten lékař dělá. Stejně jako špatný pekař (tj. nemusí to být pekař se špatnými rohlíky, ale i pekař na nesprávném místě) zkrachuje, tak dovedu pochopit, že i lékař začne dělat něco jiného.

  Před několika dny měl pan Renčín v novinách (asi Dnes, ale nejsem si jist) krásný kreslený vtip. Šlo zhruba o toto: sedlák se šoufkem v ruce se chystá vybírat žumpu. Přitom vyslovuje zhruba toto: "je tolik set tisíc nezaměstnaných a já si tu žumpu musím vybírat sám!" Docela se mi ten vtip líbil. Skutečně mám za to, že jen málo nezaměstnaných má zájem o "libovolnou" práci.

  Tím nechci proboha říci, že lékaři mají jít vybírat žumpy, ale chci tím naznačit, že plat je dán nabídkou a poptávkou. V roce 1996 jsem musel nabízet například kvalitní sekretářce (2 jazyky plynně, PC, IQ, aj.) cca 15 tis. Kč. Dnes již jen 12 tis. Kč. Je jich totiž mnohem více než před tím.

  Domnívám se, že lékaři mají malý plat (a teď prosím zobecňuji) a několika důvodů. Je jich moc, stát (resp. pojišťovna) má málo peněz, a lidé si tu zvykli, že zdravotnictví je zdarma. Dilema pro lékaře neřešitelné jinak, než změnou místa (ať geograficky, nebo pracovně).

  Milý pan Kyncl, který má pocit, že nám "ti ze Západu" vnucují, že nejsme kulturní, tak ať dá osobní pohled stranou a podívá se svýma očima například na Kosovo. Nebudou mu ti místní obyvatelé připadat hrubí, možná zarostlí a možná i někteří z nich nemytí? Vždyť to je skoro totéž, jak se na nás dívají někteří z rozvinutějších krajin.

  Dovede si našinec představit, že má 30 košil a každý den si bere ráno čistou a večer když jde někam na jednání, tak si bere opět čistou a mezi tím se sprchuje? A odpoledne hodí špinavé prádlo do čistírny a vyzvedně čisté? Bohužel z mé zkušenosti to zde není zcela běžným zvykem.

  Mám pocit, že právě na genezi tohoto tématu (viz předchozí tři články) je vidět rozdíl myšlení lidí, kteří jsou dlouho v nějakém rozvinutém státě a většiny místních usedlíků. Pan Hurych asi nechtěl naznačit panu Kynclovi, že jeho další uplatnění by bylo lepší v profesi zedník, ale chtěl mu naznačit, že bez změny zaměstnání se těžko bude mít lépe.

  Co to znamená "ze Západu"? Dřív to byl eufenismus pro demokracii a kapitalismus, neboť na západ od nás bylo Německo. Dnes už se takto nazývají i Japonci. Sám nevím, jak nazvat člověka, který žije v rozvinutém státě a není na Západ od nás.

  A jako poslední poznámku k tomu, že mladí lidé např. v Americe jsou "vychováváni k tvrzeni, ze jsou nejlepší" jak říká pan Kyncl. Je to tak i není. Systém výuky v US je nesrovnatelný s tím, co je zde. Žák má velkou volnost, sám si organizuje podstatné části studia. Celý systém vede k tomu, že studen má mnohem vyšší sebedůvěru, než ten náš.

  Nikdo mu nevtlouká, že je nejlepší, ale on má jednoduše takovou sebedůvěru, že to tvrdí. Já pamatuji, jak za totality nám bylo vtloukáno do hlavy, jak jsme nejlepší a vyrábíme nejvíce cementu a H2SO4 na hlavu.

  Ovšem jen málo našich studentů v té době tvrdilo, že jsou nejlepší. To se nedá vtlouct do hlavy, to je otázka sebedůvěry. Mě trvalo dlouhou dobu, než jsem byl schopen jako podnikatel se podívat klientovi do očí a říci mu "jsem nejlepší" a bylo to drahé učení, tolik zakázek mi uteklo. Sebedůvěra je nutná pro další rozvoj a expanzi. Asi bohužel.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|