čtvrtek 2. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Podnikání:
 • Jak banka ING šíří etické principy Situace na českých vysokých školách:
 • Znovu: Je práce zboží? (Marek Houša) Státní správa:
 • Pomoc Turecku: vyprahlost duší českých státních úředníků (Vlastimil Čich) Česká republika:
 • Na právu nezávislé právo (Dana Cihelková) Kosovo:
 • Kosovo po vítězství NATO (Jiří Jírovec) Pronikání španělštiny do USA:
 • Kosovo a l'américaine? (Jaroslav Teplý) Ekologie v ČR:
 • Vodohospodáři oprášili severočeské Gabčíkovo (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak banka ING šíří etické principy

  Mezinárodní banka ING, která má pobočky a zaměstnance v 66 zemích světa, vydala pro svou interní potřebu doškolování zaměstnanců interaktivní CD ROM, aby do všech svých poboček prosadila společné zásady etického podnikání, napsal 26. srpna deník Financial Times.

  Západní podnikatelská atmosféra, zdá se mi, se dosti podstatně odlišuje od podnikatelské civilizace, jaká vznikla ve středoevropských zemích, včetně České republiky, kde často lidé dávají rovnítko mezi podnikáním a podváděním.

  Jak dokáže multinacionální banka, která má v 66 zemích světa, celkem 83 000 zaměstnanců, aby dodržovaly tytéž etické principy? Řešením pro banku ING, holandskou finanční skupinu, jejíž součástí je i londýnská banka Barings, americká pojišťovna Equitable of Iowa a polský Bank Slaski je podrobit všechny své zaměstnance doškolování prostřednictvím interaktivního CD ROMu, propojeného na internet.

  Během nadcházejícího roku budou zaměstnanci banky ING od Maďarska po Egypt a od Mexika až na Taiwan sledovat na obrazovce svého počítače tatáž etická dilemata a budou debatovat se svými místními šéfy prostřednictvím videolinků o podnikatelských zásadách banky ING. Budou také schopni poskytovat zpětnou vazbu prostřednictvím internetových stránek.

  "Nevíme o žádné jiné firmě, a určitě o žádné firmě v oblasti finančnictví, která vyvinula takovýto vyučovací nástroj," uvedl Alexander Rinnooy Kan, výkonný ředitel a člen správní rady banky ING, když představil školicí CD ROM letos v létě v  Noordwijku nedaleko Haagu.

  "V dnešní době jsou posuzovány firmy do velké míry podle toho, jak pevně zastávají principy etického podnikání," uvedl John Drummond, ředitel britské firmy s názvem Integrity Works (Integrita funguje) a dodal: "Je důležité užívat správnou rétoriku, ale zároveň musíme věnovat čas také tomu, abychom zajistili efektivní realizaci etických podnikatelských principů." Firma Integrity Works pomáhala bance ING s výrobou jejího etického školicího CD ROMu.

  Prvním etické dilema, prezentované na CD ROMu, se týká Petera, který právě dorazil do rozvojové země s úkolem otevřít tam do tří týdnů pobočku. Místní firma mu sdělila, že telefony budou zapojeny v nové pobočce až za mnoho měsíců, pokud nezaplatí zvláštní "manipulační poplatek" (úplatek).

  Peter se spojí s Janem, manažerem v blízkém městě, který má rozsáhlé zkušenosti s prací v této rozvojové zemi. Jan konstatuje, že takovéto žádosti o úplatky jsou v této zemi běžné, a zeptá se Petera, zda si od dodavatelské firmy vyžádal další podrobnosti.. Peter na to odpoví, že žádné další podrobnosti o úplatku nechce vůbec znát a "ať se děje cokoliv, uděláte to vy, Jan, ale beze mne".

  Je z právního hlediska přijatelné zaplatit tento úplatek? Jedná Peter spravedlivě a poctivě? Jak by ten incident vypadal, kdyby se dostal na titulní stránku místních novin? A co si máme myslet o Janově jednání (či nečinnosti)?

  Těmito a podobnými otázkami se snaží CD-ROM, vyrobený v holandštině a v angličtině, školit zaměstnance firmy ING.

  Zaměstnanci si mohou změřit své vlastní porozumění podnikatelskému etickému kódu firmy ING tím, že nakonec se podrobí testu, propojenému na příslušnou internetovou stránku. Výsledky jsou pak sbírány, aby se zjistilo, do jaké míry byl etický kód multinacionální společností ING přijat.

  ING má dvojí motivaci pro vydání a rozšiřování tohoto CD ROMu.

  Zaprvé potřebuje firma chránit svou mezinárodní pověst.

  Správní rada firmy ING pravidelně čelí ekologickým prověrkám, týkajícím se investic banky ING do ropného a důlního průmyslu.

  "Musíme přijmout skutečnost, že žijeme dnes ve světě, kdy investiční rozhodování, i když se děje podle správných ekonomických motivů, může být v současnosti zpochybňováno i podle jiných než dosavadních, tradičních měřítek," konstatuje Rinnooy Kan.

  Druhý motiv má souvislost s velkou rozrůzněností zaměstnaneckých kultur firmy ING, která se v posledních letech mezinárodně velmi rozrostla.

  "Máme tolik různých národností a kultur, že bychom chtěli vytvořit jednotnější kulturu firmy ING," konstatoval Ewald Kist, náměstek předsedy správní rady.

  Při přípravě svého etického a podnikatelského kódu usilovala firma ING. velmi silně, aby nevnucovala svým zahraničním zaměstnancům "západní hodnoty". Takže požádala předem svých 250 zahraničních manažerů, aby se vyjádřili k návrhu podnikatelského kódu. Všeobecně s ním většina manažerů souhlasila, i když někteří poukázali na určité problémy. Například v některých zemích se úplatkářství považuje za normální součást podnikání.

  Cvičení na CD ROMu záměrně neposkytují studentům jediné, "správné odpovědi". To některé manažery poněkud překvapilo. Ale existuje jedno zlaté pravidlo: kdykoliv máte pochybnosti o tom, co učinit, musíte se poradit s nadřízeným.

  Základní princip podnikatelského kódu je jasný: "Úplatkářství v každé formě je nepřijatelné." Jenže v některých kulturách nebude možné pracovat bez úplatků.

  Podle předpisů firmy ING musejí být takové platby zveřejňovány. Musejí být projednány s nadřízenými a zaznamenány.

  Ředitel Kist zdůrazňuje, že etické podnikání je pro banku ING daleko víc než jen dočasný módní výstřelek. "Jestliže se dostane krátkodobý firemní prospěch do konfliktu s našimi dlouhodobými podnikatelskými zásadami, budeme se řídit dlouhodobými podnikatelskými zásadami," uvedl Kist. "Je totiž logické, že bude pro naši firmu prospěšné, budeme-li dlouhodobě podnikat poctivě a lidi budou důvěřovat našemu jménu."  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|