pondělí 15. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Spor Lauder - Železný o televizi Nova:
 • Miloš Zeman a Lauderův protičeský inzerát (Jan Čulík)
 • Co řekl Miloš Zeman ve Washingtonu o sporu o TV Nova (přepis autentického záznamu)
 • Vladimír Železný je šikovný podnikatel a Čulík je bolševik (Luboš Motl)
 • Česká justice by měla zajistit i vykonání předběžného opatření (Marek Houša)
 • Kdo má právo na ochranu svých investic v ČR? (Pavel Štěrba)
 • Lauder, CME, Železný, mediální válka (už zase?) (Jaroslav Teplý) Český tisk:
 • David otrávil Zemana, Lidovky otrávily mne (Juliana)
 • Jasnozřivost Jiřího Peheho (Juliana) Televize Nova:
 • Ministr David v kotli - komu věřit (Tomáš Horyna) Protest proti Štěpánu Kotrbovi:
 • Bylo trestným činem, když člověk bojoval ve službách CIC proti komunismu v Československu? (Ferdinand) Oznámení:
 • ODA zve na shromáždění k výročí listopadu 1989
 • V Praze bude konference o managementu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Miloš Zeman a Lauderův protičeský inzerát

  Jan Čulík

  Zdá se, že se možná Ronald Lauder a jeho CME chovají ve sporu s Vladimírem Železným ze strategického hlediska neobratně, protože zveřejnění inzerátu, jimž CME varovala americké podnikatele, aby nepodnikali v České republice, protože by jim Češi za pasivního přihlížení českých úřadů mohli jejich nově vybudovaný podnik ukradnout, vyvolalo u mnohých Čechů docela silný český nacionalismus a sjednotilo na jeho základě proti CME lidi nejrůznějších politických přesvědčení, od pravice až po levici, jak nakonec také ukazují Britské listy, včetně dnešního vydání. Jenže Lauderovi je asi jedno, jaké nálady vyvolá mezi Čechy. Chce jen svou zápornou zkušenost vykřičet do světa co nejintenzívněji. Kdyby vám taky ukradli firmu, možná že byste dělali totéž.

  V dnešním čísle BL přinášíme mj. transkript odpovědi, jímž ve Spojených státech reagoval premiér Miloš Zeman na Lauderův inzerát. Nevím, zda je toto zrovna typická reakce, jak by promluvil k věci západní politik. Západní politik v podobné situaci by se sice možná od sporu, který je před soudem, do značné míry taky distancoval, jenže by jistě neopomenul zdůraznit, že základem civilizovaného podnikání je nepodváděnídodržování uzavřených smluv.

  Západní politik by dodal, že pokud došlo v této věci k podvádění a k nedodržení uzavřených smluv, jistě v té věci vynese nezávislý soud spravedlivý rozsudek. Je poněkud znepokojující, a pro hodnotově rozkolísanou situaci v České republice dost typické, že Zemanovi jak se zdá nevadí, že na území jeho státu provozují svou činnost volně podvodníci.

  Zeman uvádí, že Lauderovi Železného jako partnera česká vláda nevybrala, že si ho vybral sám. Jenže Lauder by na to mohl právem namítnout, že očekával, že ať si vybere kohokoliv jako partnera pro podnikání v ČR, tato osoba bude dodržovat smlouvy, neboť bude vědět, že za jejich nedodržení bude trestně stíhána. Lauder může právem namítat, že se nedalo očekávat, pokud je ČR civilizovaná země, že se v České republice smlouvy nedodržují, protože se jejich porušování netrestá. Pokud se k existenci netrestaných podvodníků ve své zemi staví Miloš Zeman laxně a nevzrušeně, jen tím potvrzuje pochybnou pověst České republiky a vlastně i platnost Lauderova inzerátu.

  Pofidérní je i argumentace, že Lauder je první a jediný americký podnikatel, který si kdy na podnikatelské poměry v ČR veřejně stěžoval. Předkládá-li tuto skutečnost Miloš Zeman jako důkaz, že v ČR nedochází v podnikatelské sféře vůbec k žádným podvodům ani k žádné korupci, je to poněkud směšné.

  Informace o tom, že se v ČR člověk nikam nedostal bez úplatků, přicházely od západních podnikatelů zejména v první polovině devadesátých let opakovaně. Jestliže si na večeři s Milošem Zemanem žádní američtí podnikatelé na tyto skutečnosti nestěžovali, připisoval bych to spíš diplomatickému taktu - zdá se, že Lauder naopak už spálil všechny své mosty do České republiky a hodlá - na základě své záporné zkušenosti - prostě o tom, co zažil, jen velmi nahlas mluvit.

  Jestliže jednal podnik CME špinavě a agresivně po prvních šest let existence televize Nova ve spolupráci s Vladimírem Železným v České republice, proč by nejednal špinavě a agresivně i nyní, ve sporu proti Železnému a ČR? Je nesporně jasné, že vinu na tom, co učinil Železný, nenese pouze tento výtečník, ale také česká státní správa.

  Dále vzniká zajímavá obecná otázka. Železný uzavřel smlouvy o výhodné spolupráci s firmou CME, o níž věděl, že není zrovna nejčestnější a nejtaktnější firmou. Znamená to však, že smlouvy, které uzavřeme s případným nečestným partnerem, nemusíme plnit? To přece není pravda. Připomíná mi to onu argumentaci "Já kradu v práci, protože je na mě zaměstnavatel sprostý a kromě toho mi platí málo." Copak je takový přístup přijatelný? Člověk se musí chovat eticky bez ohledu na to, jak se chovají jeho partneři.

  Pozoruhodné je Zemanovo tvrzení, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je nezávislá. Jestliže považuje Miloš Zeman Lauderovo tvrzení v inzerátu, že jde o Radu vládní, za lživé, nechť požene Laudera za tento inzerát k soudu.

  Obávám se, že se to česká vláda nikdy neodváží udělat, protože podniku CME by se u mezinárodního soudu podařilo dost lehce prokázat, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání není nezávislá a existují od ní velmi pevné linky k vládnoucím českým politickým stranám. Takže všechno jsou to jenom takové řeči.

  Uznávám, že Lauder svým inzerátem jistě české nacionalisty naštval a u mnohých vyvolal latentní český nacionalismus do popředí - Lauderovo chování však neznamená, že se tím stává Vladimír Železný vynikajícím, etickým podnikatelem a vzorným představitelem českého národa.

  Bohužel, česká státní správa je chabá a neúčinná - to nevyvrátí žádný, jakkoliv dlouhý projev Miloše Zemana. Ať vyhraje ve sporu Železný - Lauder kdokoliv, lze očekávat, že televize Nova bude i nadále tak strašná jako nyní a bude i nadále devastovat svou špínou už tak otřesené civilizační vědomí české společnosti, protože se státní správa v ČR nevzchopí k efektivní regulaci televizního vysílání.

  O minulém víkendu jsem o televizi Nova přednášel na jedné konferenci univerzitních odborníků na středovýchodní Evropu. Přehrál jsem jim tam také ukázky z Počasíčka a z Peříčka. Je zajímavé, reagovali přítomní, jak "cheap and nasty", "tatty", jak silně jako šmejd vyhlíží vysílání televize Nova. Podivovali se nad tím, že si to snad lidé v ČR neuvědomují.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|