pondělí 15. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Spor Lauder - Železný o televizi Nova:
 • Miloš Zeman a Lauderův protičeský inzerát (Jan Čulík)
 • Co řekl Miloš Zeman ve Washingtonu o sporu o TV Nova (přepis autentického záznamu)
 • Vladimír Železný je šikovný podnikatel a Čulík je bolševik (Luboš Motl)
 • Česká justice by měla zajistit i vykonání předběžného opatření (Marek Houša)
 • Kdo má právo na ochranu svých investic v ČR? (Pavel Štěrba)
 • Lauder, CME, Železný, mediální válka (už zase?) (Jaroslav Teplý) Český tisk:
 • David otrávil Zemana, Lidovky otrávily mne (Juliana)
 • Jasnozřivost Jiřího Peheho (Juliana) Televize Nova:
 • Ministr David v kotli - komu věřit (Tomáš Horyna) Protest proti Štěpánu Kotrbovi:
 • Bylo trestným činem, když člověk bojoval ve službách CIC proti komunismu v Československu? (Ferdinand) Oznámení:
 • ODA zve na shromáždění k výročí listopadu 1989
 • V Praze bude konference o managementu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co řekl Miloš Zeman ve Washingtonu o sporu o TV Nova

  Britským listům zprostředkoval Josef Schrabal, ze zvukového záznamu Jana Krondla, redaktora newyorských Československých novin.

  Pavel Kutil: Chtěl bych se zeptat, jestli bude česká vláda a vy jako předseda české vlády reagovat na včerejší inzerát v New York Times (smích publika přehlušuje otázku), který vrhá velice špatné světlo... Poprvé jsem se včera styděl, že jsem Čech. (Ano, já taky... hlasy ostatních.)

  Miloš Zeman: Dobře. Takže já odpovím, protože jsem rád, že jste se na to zeptal. Chtěl byl konstatovat, protože mi Saša Vondra říká, že bude za pět minut nutné odjet, že jsem rád že tato otázka padla, protože by jinak zůstala jako stín mezi krajanskou komunitou a námi.

  Především bych vám chtěl oznámit, že americká administrativa se při mých včerejších jednáních od tohoto inzerátu pana Laudera distancovala. To je fakt číslo jedna. Fakt číslo dvě: pan Lauder v tomto inzerátu lže. A je to možné prokázat. Pan Lauder v tomto inzerátu totiž uvádí, že existuje vládní komise pro televizní vysílání. Lze snadno prokázat, a každý, kdo žije v České republice - já chápu, že to nevíte vy - ale lze to snadno prokázat: žádná vládní komise pro televizní vysílání neexistuje. Vláda nemá vliv nejenom na komerční televizi, ale dokonce ani na veřejněprávní televizi - proto je také silně opoziční ve svém zpravodajství. Protože státní televize už u nás přestala existovat - je veřejněprávní a komerční.

  A teď, o co tady konkrétně jde: nebyla to česká vláda, ale byl to pan Lauder, kdo si vybral pana Železného jako svého obchodního partnera. Mezi panem Železným a panem Lauderem probíhá obchodní spor. A tento obchodní spor - protože jedna strana sporu je americký státní občan a druhá strana sporu je český státní občan - má být rozhodnut mezinárodní arbitráží, která se koná zítra v Amsterodamu, a jestliže před rozhodnutím této arbitráže pan Lauder publikoval tento inzerát, tak kromě toho, že v něm lhal, nerespektoval základní princip právního státu, který zdám, že soudy jsou nezávislé a že rozhodnutí soudu je zapotřebí ve všech oblastech respektovat.

  Já jsem se včera setkal s panem Lauderem, já jsem se setkal s oběma americkými kongresmany a aniž bych chtěl prozrarovat nějaké utajené skutečnosti, myslím si, že ze strany - nejenom americké administrativy, ale i ze strany dalších - je publikování tohoto inzerátu chápáno jako "dirty business", jako použití nečistých praktik v obchodním sporu.

  Já tady nejsem proto, protože, zaplať Pámbů, nežijeme v komunismu, kde státu patřilo všechno, včetně televizních stanic, abych rozhodoval, na čí straně je pravda. Kdo byl vlastníkem licence - jestli pan Lauder nebo pan Železný - kdo prodával CME a za jakých podmínek - a potom zjistil, že tu licenci nemá - kdo koho podvedl.

  Chtěl bych pouze na závěr konstatovat jednu věc - a ověřil jsem si ji před setkáním s americkou obchodní komorou včera ve Washingtonu, i dnes při pracovním obědě s americkými podnikateli: pan Lauder je za 9 let jediný americký investor, kteerý si stěžuje na postup českých úřadů. Je-li jediný, pak vzniká otázka, zda tak činí proto, že byly českým státem poškozeny jeho zájmy, anebo proto, že se dopustil podnikatelské chyby, že uzavřel nevýhodnou smlouvu se svým obchodním partnerem, který se nejmenoval vláda České republiky, ale Vladimír Železný - partnerem, kterého si sám vybral! - to opakuji - a nikdo ho k tomu nenutil - a  nyní má pocit, že ho jeho partner podvedl. My všichni, pokud jsme demokrati, musíme respektovat soud. V daném případě - mezinárodní soud. A pokud někdo v inzerátech lže, a pan Lauder lhal, tak jsem mu řekl, že dokud se neomluví, tak s ním přerušuji jakékoliv další jednání. To je všecko.

  Jan Renner: Je zajímavé, že New York Times takový článek uveřejní...

  Miloš Zeman: To je placená inzerce, business, no. Za placenou inzerci vydavatel neodpovídá.

  Alexander Vondra: My si tam můžeme zveřejnit také za 100 000 dolarů tu stránku, jo... to není problém.

  Miloš Zeman: Akorát, že ty peníze nemáme. - Takže, přátelé... (potlesk) děkuji vím a těším se na setkání při přestřihování pásky při obnově Národního domu - a nezapomeňte si naostřit nůžky. Jednou jsem přestřihoval pásku a nůžky byly tupé a nemohli jsme ji přestřihnout.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|