pondělí 20. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Počítače a vojenství:
 • Vládnou obavy, že miléniový brouk vyvolá jadernou válku mezi Ruskem a Amerikou Česká televize:
 • Ještě jednou k rezignaci Jakuba Puchalského (Jan Čulík) Britská televize:
 • "Rozhazovačná a peněz chtivá BBC" terčem kritiky britských poslanců
 • Veřejnoprávní BBC je obrovská národní hodnota (Observer) Společnost a myšlenkový svět dnešního člověka:
 • Co znamenají nynější Vánoce? (Observer) K článku Simona Smithe:
 • Občanská společnost v ČR: Cross-kulturní analýzy musí být přesnější, jinak mohou zavádět (Václav Žák) Miléniový brouk:
 • Pohroma roku 2000 po českém způsobu (Jan Lipšanský) Vatikán a Čechy:
 • Rehabilitace Jana Husa či Říma? (Jan Hurych) Reakce:
 • Děkuji Čechům za statečnost v boji proti komunismu (Aleš Mueller) Oznámení:
 • Novinky iregionu
 • Vánoční "Hurontaria Bulletin" Sport:
 • Sportovec roku (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|
 • HURONTARIA BULLETIN No. 12/99 - VÁNOČNÍ.


  Vážení přátelé,

  právě vyšlo nové číslo internetového časopisu HURONTARIA , naleznete jej na adresách dole. Část A je anglická a  Část B je česká, a jejich obsahy (až na komentář) nejsou stejné.

  Milí přátelé,
  věříme, že nám i v dalším miléniu zachováte vaši přízeň a případně nás ještě doporučíte svým přátelům a vy, co nás rádi nemáte, zase svým nepřátelům. Vaše dopisy jsou nám milé - získali jsme mnoho nových přátel, kteří věří jako my, že Net by měl především sloužit k výměně zajímavých myšlenek a dobré zábavě. Doufáme, že se s vámi setkáme i v příštím miléniu. Zatím tedy Vám a Vaší rodině přejeme, teda já a  j@ns@n,

  HEZKÉ SVÁTKY A  PŘÍJEMNÝ NOVÝ ROK! 2000

  ČTĚTE Č. 12 - ČÁST 12B či C :

  KOMENTÁŘ: Milénium, vánoční virus Prilissa je připraven napadnout, ZIP99 je celý ročník Hurontarie OFF LINE, atd. ÚVAHA: Nebeské harfy, díl 3.(Evropu obchází strašidlo), REPORTÁŽ: Pravý Jurassic Park (Díl 3.) (sauři na vymření), POVÍDKA: Protržená přehrada (potkali se ve sněhové bouři), POHLEDY: Trialog o dobré vůli (nikoliv o dobrém volovi), POEZIE: Nerýmovaná 2 (leč poněkud rozjívená).

  • Konečně máme vlastní internetovou doménupokud používáte českou adresu na  Hurontarii , změnila se tato na: http://hurontaria.baf.cz Když už jsme u toho, také česká adresa přílohy (PŘÍLOŽNÍK-1) je nová a sice: http://hurontaria.baf.cz/priloz/ Ostatní adresy a mirrory se nemění. Děkujeme Vám.
  • PŘÍLOŽNÍK - včera vyšlo už třinácté číslo této přílohy Hurontarie a každý, kdo tam chce být publikován, je srdečně zván, podle hesla "Vy si to píšete, vy si to čtěte!". Z obsahu nového čísla: Teroristé (rozluštění), Povídání o Kanadě 2., Lucky 2., Mnichovský bleší trh, Letem světem, Umíme diskutovat? (9.díl), Vydařený cestovatelský víkend mezi červenými skalními obry, Uzdravovatelé - lekce 2., esej pro ArtForum a báseň od Laddie. Dostanete se tam ťuknutím na  adresu Příložník -1,-2, nebo -3, dole na této stránce
  • Zpráva prezidenta SVU (Czechoslovak Society of Arts and Sciences), s titulem "Entering the New Millennium" je v tomto čísle (English only).
  • Mimochodem, ti z vás, co nás vydavatele Hurontarie ještě neznají, se mohou dozvědět víc (na vlastní nebezpečí!) z našeho Vánočníku, adresa je na Titulní straně.
  • Ještě varování: na Štědrý den má prý udeřit virus Prilissa, zasílaný už teď e - mailem. Může prý vymazat disk a poslat vaši soukromou poštu kolem dokola. Existují tři stupně obrany: neotvírat dokumenty Wordu, nepoužívat Outlook nebo nepoužívat váš počítač na Štědrý den (na západě je to 25ho!). Více najdete v anglické části tohoto čísla Hurontarie.
  • V pražské umělecké galerii ArtForum vyšla, jako každý měsíc, naše nová esej k jejich výstavě, najdete ji na  http://www.gallery.cz/gallery/cz/Vystava/index.html
  • Příští číslo Hurontarie vyjde 11ho ledna 2000 (Reportáž: Vojničův rukopis, báseň Ráno, a ještě víc.)
  POZNÁMKA: Můžeme vám také zasílat každé číslo e-mailem, lze ho pak číst browserem aniž byste museli být na Netu (ale vypadá tak, jako byste tam byli). Do dopisu připište POSLI HTML a písmeno (A, B nebo C , podle toho, kterou část chcete - A je anglická část, B je česká část s diakritikou Windows CE 1250, část C totéž, ale bez háčků).

  Hezké čtení Vám přeje
  Webmaster Honza - j@ns@n
  PIŠTE NÁM NA: hurychj@hurontel.on.ca

  Dear Friends,

  the new Issue of enzine HURONTARIA was just released. You can find the adresses below. Part A is in English and Part B is in Czech; their contents are different (except for Commentary).

  Dear Friends,
  we hope that Hurontaria will be still your favourite webzine in the next millennium and that you will recommend us to your friends and those of you who don't like us - to their enemies. Your letters are dear to us: we gained many new friends who - like us - believe that Net should be used mainly for exchange of interesting ideas and to provide a good entertainment. So see you again in the year 2000 and in the meantime, here is a wish to you and your family from me and j@ns@n :

  VERY MERRY CHRISTMAS
  AND A HAPPY NEW YEAR 2000!

  READ ISSUE 12 - PART 12A:

  COMMENTARY: Millennium, Announcements, ZIP99 is the whole year of Hurontaria zipped for OFF LINE reading, Prilissa virus is ready to strike on this Christmas, etc., OTHER DIMENSIONS: Mail Chauvinism (infected mail), LIFE: The Dogology (psychology going to the dogs ), STORY: The Busted Dam (they met in the snowstorm), BITS: The Electronization (who's the slave now?), INCLINATIONS: ART-TICKLE (ArtForum, Petr Novotný).

  • Finally, we got our own Internet domain for Hurontaria, and faster, too. So if you use the Czech address for Hurontaria, please change our address there to: http://hurontaria.baf.cz Thank you.
  • The message from the president of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences (SVU) "Entering the New Millennium" is in this issue.
  • Next Issue of HURONTARIA: 11th of January 2000 (The Dogology - conclusion, The Flood, new Art-Tickle, and more).
  NOTE: We can send you every issue by e-mail, you can then read it by your browser, off-line. Just add in your letter words SEND HTML A (or B or C, depending on the part you want, Part A is in English, Parts B, C in Czech language).

  Have a nice reading
  Webmaster Jan - j@ns@n
  WRITE TO ME AT: hurychj@hurontel.on.ca


  TRY OTHER HURONTARIA SITES ZKUSTE NAŠE JINÉ ADRESY:
  Canada    Czech Republic   Worldwide    U.S.A.   Germany

  TRY PRILOZNIK SITES ZKUSTE PŘÍLOŽNÍKOVÉ ADRESY:
  PŘÍLOŽNÍK-1   PŘÍLOŽNÍK-2    PŘÍLOŽNÍK-3
  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|