pátek 14. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Přerespektováno v ČT?
 • Nepřípustná blízkost České televize vládním strukturám (Jaroslav Plesl) Budoucnost médií:
 • Varování pro televizi i další sdělovací prostředky České zdravotnictví:
 • Neúnosná situace v privátních ambulancích (Peter Erbák) Technologie:
 • Kdy vzniknou počítačoví roboti? Zdraví:
 • Kdy dojde k další vražedné chřipkové pandemii? Hvězda českého středního proudu:
 • Zombie Karel Gott (Ivan Hoffman) Literární noviny:
 • Moderní kosmologické teorie, zánik knih a diskuse o centrálně řízeném školství v USA (Jan Čulík) Reakce:
 • Čulíkovy poznámky k mému rozboru Havlova projevu (Jiří Jírovec) Vánoční a novoroční pyrotechnika:
 • Pár slov k petardologii, aneb k čemu jsou petardy slov? (František Roček) Reakce:
 • Proklaté dovětky a titulky Jana Čulíka (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Varování pro televizi i další sdělovací prostředky

  Motto:

  Je třeba otevřeně připustit, že při formulaci poslání zpravodajství ČT pro příští léta vstupuje autor v mnoha ohledech na neprobádané území. V české žurnalistice zatím neexistuje tradice "zpravodajské televizní školy", na kterou by (na rozdíl od jiných médií) bylo možno navázat a z které by bylo možné se poučit.

  Tento stav existuje navíc v době, kdy se svět blíží k "digitální" revoluci v televizním vysílání. Ta zřejmě výrazně změní i postavení veřejně financované televize na mediálním trhu. Není vyloučeno, že veřejná televize bude brzy na počátku příštího století jen jedním z mnoha dostupných televizních kanálů.

  A není vyloučeno, že při propojení s celosvětovou internetovou sítí bude veřejný televizní kanál jen jednou z několika miliard internetových stránek.

  Je možné, že součástí běžného vybavení domácnosti bude již brzy digitální veřejná "knihovna" na světové internetové síti. A veřejně financovaná televize a její zpravodajství pro ně bude jednou z milionů a spíše miliard dostupných informačních zdrojů.

  Pak půjde o to, aby zpravodajství veřejné televize bylo pro diváka v digitální internetové knihovně nepostradatelným titulem. Vždy nejlepším, uznávaným a spolehlivým.

  Posláním zpravodajství České televize by přitom mělo být informace nejen shromažďovat, třídit a zveřejňovat. Ale také inspirovat lidi k tomu, aby zajímali o věci, které jsou důležité pro jejich budoucnost, i když si to sami (zatím) neuvědomují.

  (Ivan Kytka, Projekt reformy zpravodajství České televize, Britské listy, 2. dubna 1998.)


  Fúze amerického informačního giganta Time Warner a největšího světového internetového providera America Online, v jejímž rámci vznikla tento týden firma v hodnotě 350 miliard dolarů, je velmi vážným varováním "starým sdělovacím prostředkům" po celém světě, napsal včera ve svém ekonomickém komentáři deník Guardian.

  Guardian poukazuje na to, že "stará média" jako dosavadní tradiční televizní stanice se budou muset rychle přizpůsobit novému internetovému poskytování informací, zábavy a zpravodajství, nemají-li brzo zkrachovat.

  Guardian pokračuje: Fúze podniků Time Warner a AOL znamená jednu velmi významnou věc pro tradiční informační a zábavní průmysl, jako jsou sdělovací prostředky: rozhlas, televize a tisk. V prvních letech tohoto "internetového století" budou mít informace a zábava známých značek, jimž spotřebitelé důvěřují, hodnotu daleko vyšší než budou náklady na jejich vznik.

  Věděla to Tina Brownová, když založila časopis Talk jako nástroj pro vznik filmových projektů firmy Miramax a podnik Lonely Planet si to také uvědomil, když vytvořit známou značku, v jejímž rámci prodává cestovní průvodce po celém světě jakožto potenciálně lukrativní zdroj příjmů z internetového cestovního poradenství.

  V nadcházejících letech bude nesmírně důležité pro přežití médií, jaký budou mít všechny tyto stránky na internetu obsah, zdůrazňuje Guardian, zda dokáží přilákat platící zákazníky a udržet si dlouhodobě jejich důvěru.

  Time Warner je perfektním partnerem pro firmu America Online, nejúspěšnějšího světového poskytovatele internetových služeb, protože Time Warner už vlastní celou řadu celosvětově známých značek, které mohou být být exploatovány prostřednictvím nových internetových kanálů. Jenže i  pro tyto nové kanály bude dlouhodobě velmi obtížné udržet si zákazníky.

  Staré metody nebudou stačit

  Znamená to, že se budou muset "staré" sdělovací prostředky rychle přizpůsobit tomu, co budou požadovat spotřebitelé "nových" médií: budou muset mít možnost interakce s  dalšími internetovými stránkami i se zákazníky s obdobnými názory. Budou muset mít možnost si personalizovat služby, které budou dostávat a vybírat si obsah, jaký budou chtít (i když se to bude lišit od toho, co jim budou chtít editoři nabízet) kdy budou chtít (to bude znamenat, že budou muset být zrušeny tradiční uzávěrky). Zákazníci budou požadovat právo na toto všechno, aniž by za to konvenčním způsobem platili.

  Pokud porozumí poskytovatelé obsahu pro novou technologii příležitostem, které vytváří internetová revoluce, a budou schopni využívat dodávacích kanálů, které jim zprostředkuje AOL anebo mobilní telefony WAP, pak se stanou takvíto poskytovatelé obsahu internetovými podnikatelskými vítězi.

  Je zjevné, že zákazníci nebudou ochotni platit za nové služby prostřednictvím tradiční subskripce či koncesionářkých poplatků. Je sice pravda, že podniky Time Warner a Sky nutí zákazníky, aby platili úvěrovou kartou pokaždé, když si stáhnou z jejich sítí film či koncert, a deník Wall Street Journal nutí k témuž své čtenáře, kteří se domnívají, že subskripce tohoto finančního listu zlepší jejich informovanost o světových burzách, jenže, jak zjistil internetový časopis Slate podniku Microsoft, existuje všeobecné pravidlo, že pokud se pokusíte nutit čtenáře, aby vám za internetový časopis pravidelně platili, omezíte růst počtu čtenářů vašeho internetového listu sebevražedným způsobem.

  Alternativou je vytvořit partnerství: spojit se například s cestovními kancelářemi, využijte zavedené značky k posílení obsahu vaší internetové stránky. Objednejte si článek pro časopis, který pak může zveřejnit i filmová pobočka vašeho koncernu a pak ho využije i knižní pobočka vašeho koncernu, vznikne-li z knihy film, inzerujte jeho existenci na vašem interaktivním televizním okruhu a pak prostřednictvím interviewů ve vašem časopise. Říká se tomu synergie. Poskytovatelé obsahu nových médií nemusejí nutně vlastnit distribuční kanály, aby dokázali prosperovat.

  V poslední době nabyl na internetu na významu fenomén takzvaných "agregátorů" - důvěryhodných zdrojů informací či zábavy od nejrůznějších firem.

  Americký internetový syndikát iSyndicate.com prodává obsah 160 000 internetových stránek pod podmínkou, že obsahuje informace od více než 600 poskytovatelů internetových informací.

  Firma Moreover.com poskytuje čtenářům zpravodajské titulky v celé řadě specializovaných kategorií, které si můžete přidat na svou internetovou stránku zadarmo. Uživatelé vaší stránky si musejí otevřít stránku Moreover.com, chtějí-li si přečíst celou zprávu.

  Na internetu je velké množství druhořadého materiálu, který potřebuje filtraci. Proto bude mít důvěryhodná editorská firma vždycky velkou hodnotu. Když uživatelé objeví obsah, který považují za kvalitní, projeví se to jejich loajalitou. V současnosti je v nových technologiích nejdůležitější kvalitní obsah, argumentuje Guardian.

  Poznámka JČ: A jestli se chystáte BL psát, anebo jen usuzovat, že citací z projektu Ivana Kytky jsem opět dokázal, že "podporuju kamaráda" "bývalého člověka", tak si to odpusťte. Takové myšlení je primitivní. Pozorovatel má právo usoudit, že způsob myšlení určitého člověka je kvalitní. Jen pošetilec z toho usuzuje, že pozorovatel dospěl k tomuto závěru jedině proto, že s příslušným člověkem uzavřel kamarádšoftské srozumění! Zároveň je nestranný pozorovatel přirozeně připraven ostře kritizovat i tohoto člověka, učiní-li chybu. - Fascinuje mě na výše uvedeném citátu, jak ten člověk předvídal daleko dopředu. Soudná osoba pozná, že ho cituju právě proto, nikoliv z kamarádšoftských důvodů.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|