pátek 14. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Přerespektováno v ČT?
 • Nepřípustná blízkost České televize vládním strukturám (Jaroslav Plesl) Budoucnost médií:
 • Varování pro televizi i další sdělovací prostředky České zdravotnictví:
 • Neúnosná situace v privátních ambulancích (Peter Erbák) Technologie:
 • Kdy vzniknou počítačoví roboti? Zdraví:
 • Kdy dojde k další vražedné chřipkové pandemii? Hvězda českého středního proudu:
 • Zombie Karel Gott (Ivan Hoffman) Literární noviny:
 • Moderní kosmologické teorie, zánik knih a diskuse o centrálně řízeném školství v USA (Jan Čulík) Reakce:
 • Čulíkovy poznámky k mému rozboru Havlova projevu (Jiří Jírovec) Vánoční a novoroční pyrotechnika:
 • Pár slov k petardologii, aneb k čemu jsou petardy slov? (František Roček) Reakce:
 • Proklaté dovětky a titulky Jana Čulíka (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Neúnosná situace v privátních ambulancích

  Peter Erbák

  Myslím, že toto téma se zatím do BL nedostalo.

  Situace v odborných privátních ambulancích se stává neúnosnou!

  Rozhodnutím vlády byly odborným (pouze privátním!) ambulancím nabídnuty tyto dvě varianty financování:

  1. představuje pokles hodnoty bodu na 0,80 Kc

  2. je sice bod za 1 Kč, ovšem s možností vyplacení pouze 92% loňského výdělku za příslušné období.

  Toto je reakce České lékařské komory

  Prohlášení krizového štábu organizací zastupujících nestátní zdravotnická zařízení

  4. 1. 2000 se na pozvání České lékařské komory sešli ve večerních hodinách zástupci většiny nestátních zdravotnických zařízení, převážně ambulantních, a rozhodli ustanovit krizový štáb, jehož cílem je řešit hrozící pokles úrovně zdravotní péče.

  Krizový štáb doporučuje zdravotnických zařízením, aby prozatím nepodepisovaly dohody o cenách na I. pololetí r. 2000 a současně se obrací na zdravotní pojišťovny k jednání, které proběhne dne 10. 1. 2000 na půdě ČLK.

  Dále se krizový štáb s níže uvedeným prohlášením obrací na občany.

  Prohlášení krizového štábu organizací zastupujících nestátní zdravotnická zařízení

  Vážení spoluobčané !

  Obracíme se na Vás v nanejvýš naléhavé záležitosti, která může nadlouho negativně ovlivnit kvalitu zdravotní péče vám poskytované. Vzhledem k nebezpečí, které si zatím uvědomují jen profesionální zdravotníci, rozhodli se zástupci mnoha zdravotnických organizací vytvořit krizový štáb, který bude řídit další nezbytná jednání se zúčastněnými orgány a organizacemi.

  Dne 22. 12. 1999 rozhodla vláda o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotnické péče pro první pololetí 2000. Vzhledem k tomu, že informace poskytnuté vládou a MZ neodpovídají skutečnosti, musí veřejnost informovat krizový štáb.

  Praktičtí lékaři mohou pro chod svých ordinací počítat po započtení inflace přibližně s 94% prostředků loňských. Dramatické snížení péče nastane u ambulantních specialistů. Jejich prostředky pro chod ordinací poklesnou o 8% (po započtení inflace až o 14%). Budou-li však moci pětinu nákladů na chod ordinací hradit z vlastních úspor, obdrží po započtení inflace asi 95% loňských prostředků. K reálnému poklesu dojde pravděpodobně i u většiny nemocnic. Tomuto stavu bude třeba přizpůsobit chod ordinací ve smyslu omezení dostupnosti a kvality péče.

  Další regulací budou srážky za nadprůměrné náklady na předepisovaná léčiva. Průměr však bude oznámen až po ukončení hodnoceného období. Lékař tak nebude mít možnost chovat se přiměřeně a ze strachu před velmi vysokými postihy bude předepisovat jen nejnutnější a nejlevnější léčiva.

  Lékaři protestují proti těmto regulacím a domnívají se, že nutně povedou k omezení dostupnosti a kvality poskytované péče.

  Dále protestují proti rozhodnutí vlády, které odporuje dohodám uzavřeným při jednání zástupců lékařů se zdravotními pojišťovnami. Při těchto jednáních pojišťovny deklarovaly možnost a ochotu hradit zdravotní péči ve výši jako v roce 1999 a na tomto stavu se i s reprezentanty lékařů dohodly. Krizový štáb proto považuje rozhodnutí vlády za unáhlené, nekompetentní a neodpovídající reálným možnostem pojišťoven hradit zdravotní péči. Takovéto rozhodnutí považuje za cílevědomý útok proti zdravotníkům.

  Žádáme postižené lékaře a zdravotnická zařízení, aby respektovali pokyny krizového štábu. Dále žádáme veřejnost, aby se o vzniklý stav zajímala a lékaře ve snaze udržet kvalitu a dostupnost péče podpořila.

  Za krizový štáb Dr. Martin Vedral člen představenstva ČLK  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|