pátek 14. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Přerespektováno v ČT?
 • Nepřípustná blízkost České televize vládním strukturám (Jaroslav Plesl) Budoucnost médií:
 • Varování pro televizi i další sdělovací prostředky České zdravotnictví:
 • Neúnosná situace v privátních ambulancích (Peter Erbák) Technologie:
 • Kdy vzniknou počítačoví roboti? Zdraví:
 • Kdy dojde k další vražedné chřipkové pandemii? Hvězda českého středního proudu:
 • Zombie Karel Gott (Ivan Hoffman) Literární noviny:
 • Moderní kosmologické teorie, zánik knih a diskuse o centrálně řízeném školství v USA (Jan Čulík) Reakce:
 • Čulíkovy poznámky k mému rozboru Havlova projevu (Jiří Jírovec) Vánoční a novoroční pyrotechnika:
 • Pár slov k petardologii, aneb k čemu jsou petardy slov? (František Roček) Reakce:
 • Proklaté dovětky a titulky Jana Čulíka (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Proklaté dovětky a titulky Jana Čulíka

  K příspěvku Ladislava Nedbala "Cizinci" - BL 23.12.99 a k tradičnímu dovětku Jana Čulíka

  Jaroslav Teplý

  Nejprve k Ladislavu Nedbalovi:

  Bohužel netušil, že titulek "Nepouštějte si cizince do země, budete na ně muset pracovat" umístil nad můj článek bez mého vědomí Jana Čulík, který sice neustále peskuje media v ČR , aby dodržovala základní pravidla novinářské práce, ale sám si dosti systematicky libuje v této technice vyhražené obvykle jen bulvárním plátkům. Tento Čulíkův titulek se zřejmě nemůže vztahovat na ilegální Ukrajince v ČR, kteří hledají práci, dělají více než domácí a dostanou méně zaplaceno, jejichž ilegalita je ovšem nepřijatelná, ale o tom někdy jindy.

  Kdo si však pozorně přečetl výňatky z knihy P. Lakemana, zjistí, že co se týče Holandska, je onen titulek pravdivý. Proto následné Čulíkovo obvinění, že můj příspěvek je inherentně rasistický, aniž by byly uvedeny nějaké věcné důvody, je nutno považovat za  již dosti ohmatanou nálepku, kterou se snaží mi nalepit, kdykoliv je řeč o tomto thematu. Fakta mu v této věci nikdy nepřekážela a jak je vidět z dnešní diskuse, nepřekážejí mu ani dnes. Emocí má asi dost, ale na nich se nedá politika stavět.

  Myslím, že o věci přistěhovalectví smýšlíme s L. Nedbalem podobně. Inklinovat k řešení, "že sem nepustíme nikoho" by rozhodně měli Holanďané, důvod uvádím níže. Já sám obecně inklinuji k dodržování platných zákonů, přísné kontrole a zájmům hostitelské země. S tím vším to vypadá v Holandsku podobně jako v ČR. Ty ostatní podmínky jsou ovšem odlišné a závažné (snad dvojnásobná hustota osídlení, nedostatek primitivní práce v Holandsku).

  Zcela upřímně se mohu připojit k Nedbalově vánočnímu přání všem poctivým a pracovitým cizincům, kteří nám přišli do české kotliny pomáhat výkonnou a přitom tolerantní společnost, kterým tak pěkně stanovil svá inteligentní kriteria pro přistěhovalectví do ČR. Jen tak na okraj: islam a tolerance se v současné době navzájem vylučují.

  K dovětku JČ:

  J.Č.:...Já bych zašel ještě daleko dál v odmítání příspěvku Jaroslava Teplého. Je inherentně rasisitický, protože nepřípustně a nespravedlivě extrapoluje z chování jednotlivců či určitého počtu příslušníků nějaké skupiny na celou takovou skupinu...

  Máme šířit předsudky a ztěžovat pronásledovaným lidem z těchto zemí příchod do západních demokracií, jen proto, že by ho někteří tito příchozí mohli "zneužívat"? - Myslím si, že civilisované a demokratické státy si mohou dovolit to risiko, že si pár lidí jejich sociálních struktur "zneužije".

  J.T.: 95% mého příspěvku jsou názory a fakta shromážděná P. Lakemanem. Podle něho "Jednotlivci či určitý počet příslušníků nějaké skupiny (rozuměj těch pár lidí podle J.Č)" žijící v daném případě ze sociální podpory znamená v Holandsku cca 67% Turků a více než 70% Marokánců (Co se týče Somálců, Afgánců a podobných exotických národností to bude prakticky 100% - J.T.). Znovu opakuji, to jsou fakta a žádné extrapolace. Jde tedy jen o to, z které strany je ke skutečnosti blíž. To by mělo být jasné všem, kdo ovládají základní početní úkony. Ty číselné údaje ovšem stojí v mém článku, nečetl jej JČ příliš rychle? Ostatně mohou ta čísla být "nepřípustná a nespravedlivá", i když jsou pravdivá nebo je jen nepřípustné o nich mluvit, když se nám nehodí do krámu?

  Šířit předsudky a ztěžovat pronásledovaným lidem příchod do demokratických zemí vůbec nemusíme, holandské úřady dobře vědí, co jsem už napsal, že totiž se ti podle JČ pronásledovaní lidé z některých zemí po obdržení dokumentů velmi brzy nebojácně vypraví do vlasti, která je "pronásledovala". I to stálo v mém článku. Na to ovšem JČ nereagoval ba ani nám nevyložil, co si máme pak myslet o onom "pronásledování".

  Otevřít dokořán bránu lidem bez jakékoliv kvalifikace a ze zcela jiného a mnohem primitivnějšího prostředí znamená v současné době nahlodávání základů vyspělého státu, jednoduše proto, že té primitivní práce, kterou by oni imigranti mohli vykonávat, je už velmi málo, skoro žádná. Dovoluje se tím příchod lidem, kteří nemají šanci na získání zaměstnání a tuto šanci nemají některé skupiny ani v dalších generacích, jak konstatovala holandská vláda již někdy v roce 1983.

  Produktivita průmyslu a zemědělství vyspělých států je dnes už tak vysoká, že v sobě zahrnuje potenciální obrovskou nezaměstnanost, pokud by se růst počtu jejich obyvatelstva nezastavil nebo kdyby došlo k nějaké vážné krisi. Názorný příklad o tom podalo sjednocení obou částí Německa. Ukázalo se, že západoněmecký průmysl a zemědělství může bez velkého úsilí zásobit celou bývalou NDR průmyslovým zbožím a potravinami, problém byl, co s tím východoněmeckým obyvatelstvem, které nemělo kde a jak si vydělat na živobytí a na konsumaci západoněmeckých výrobků. To není dosud uspokojivě vyřešeno. Čistě liberální způsob transformace musel být zabrzděn, protože by mohl vést k nezaměstnanosti vyšší než 40%.

  J.Č:...A kde vlastně je podstata oné zvyklosti, že někdo má právo na určité sociální výhody jen proto, že je příslušníkem určitého "národa" nebo má určitou barvu kůže?

  J.T.: Tato otázka sice není nová (JČ už ji před časem položil), ale za to je stále stejně provokativní, protože je o tazateli známo, že má nepochybně vyšší vzdělání než jaké je možno získat na zvláštní škole. Je bohužel stále možno si zazpívat: "z národů ač jsne různých, jedno přání teď v nás bude žít - do Holandska pro podporu " a to dokonce s velkou nadějí na úspěch. Rubem - nikoliv jediným - této sociální many jsou v Holandsku nejvyšší daně na kontinentu. J.Č nám doufám nebude tvrdit, že neví, odkud se berou prostředky na sociální podpory. A jestliže on sám ve svých představách zrušil národy (soudě podle těch úvozovek) a snad i státy, nepředložil žádné věcné důkazy, že tomu tak v reálném světe je. Nevypadá to na to, že by k tomu mělo dojít příští týden.

  J.Č.: (Přistěhovalci) mají velkou energii a snahu se uplatnit, často větší než místní lidé. Podívejte se na stoprocentně podnikatelsky úspěšné Pakistánce v Británii, nebo příslušníky mnoha dalších národností, židy a Středoevropany počínaje...

  J.T.: "Stoprocentně podnikatelsky úspěšní Pakistánci " je bohužel věta jen prozrazující, že je psána rukou ostříleného mediálního pracovníka. Nedopustil se tady J.Č. "nepřípustné a nespravedlivé extrapolace z chování jednotlivců či určitého počtu příslušníků nějaké skupiny na celou takovou skupinu" , kterou mi vytýká do omrzení bez důkazů při každé příležitosti? Neznamená to, že usuzuje z úspěšnosti určité skupiny Pakistánců na  úspěšnost všech Pakistánců, o které budu tak dlouho pochybovat, dokud nebudou k disposici číselné údaje? A v kterých oborech podnikají? Jaké procento Pakistánců pobírá podporu? V Holandsku jsou snad desítky tisíc drobných, hlavně tureckých podnikatelů, zaměřených do značné míry na služby vlastním krajanům jako jsou obchody s potravinami a pohostinství. Mohou je obsloužit ve vlastním jazyce a mívají překvapivě nízké ceny, přestože dovážejí ze země, která není členem EU. Možná, že se spokojí s menším ziskem, zaměstnávají členy vlastní rodiny, to nevím, možná jim Holandsko vytváří příznivé podmínky pro podnikání.

  Pro srovnání: ČR v tom posledním ohledu nezůstává pozadu. Viliam Buchert cituje v MF Dnes (22.12.99) mladého vietnamského obchodníka v Hanoji "Snad nikde jinde na světě se nedá podnikat tak jednoduše. Tedy že dovezete zboží bez celních poplatků, pak neplatíte žádné daně a ještě můžete i poměrně lehce získat trvalý pobyt. Česká republika je skutečně v tomto směru nedostižným ideálem."

  Není mi jasné, zda si JČ uvědomuje, že jím předkládaný blíže nedokumentovaný úspěch pakistánských přistěhovaleckých podnikatelů pokud by byl pravdivý je de facto příkladem jedné z hlavních příčin výrazně se zvětšujícího zaostávání třetího světa za vyspělými zeměmi a že ilustruje totální fiasko politiky vyspělých zemí vůči třetímu světu. Kdo by se situací ve třetím světě měl pohnout, když ne jeho vlastní občané, kteří k tomu mají prokazatelné schopnosti a zkušenosti?

  JČ nechal zcela bez povšimnutí fakt, že masové přistěhovalectví v každém případě ekologicky ničí již tak přelidněnou zemi jako je Holandsko. Podle zprávy agentury ANP uveřejněné 27.12.99 je zastavěno 9,4% celkové plochy Holandska. Z toho přibylo jen v letech 1993-1996 3,5%, což odpovídá více než stu čtverečních kilometrů. Zkusme to trochu extrapolovat na prstech. Za 3 roky 100 km, za 30 let desetkrát více, čili1000 čtverečních kilometrů neboli dalších 35%!

  Před časem také nadhodil JČ v BL myšlenku, že by klidně dovezl několik milionů Číňanů z Hong-Kongu do nějaké pusté oblasti ve Skotsku, aby tam rozjeli nějakou ekonomickou aktivitu. Překvapilo mě tehdy, že se ho žádný ekolog nepokusil "zakousnout". Ti ovšem asi BL nečtou, nebo jim ještě nedošlo, že by měli stát v čele hnutí pro kontrolu porodnosti na celém světě. Bez toho zůstanou jejich akce většinou jen absurdním surrealismem. Mají-li nejen Skotové, ale i jiné vyspělé evropské národy ještě oblasti málo osídlené a bez průmyslu, měly by okamžitě začít stavět právní hráze, aby to, co jim z přírody zbývá, nebylo zastavěno ať už byty nebo průmyslem nebo zabráno imigrací. To se týká jmenovitě i ČR, která by se měla v tomto ohledu opevnit před vstupem do EU, ale o tom už jsem psal.

  Jak je vidět, bylo by o čem diskutovat, kdyby byla možná diskuse realistická.. J.Č. vytýká Otakaru Svobodovi v BL 29.12.99 použití v České republice často užívané diskreditační metody. "Jenže pokud mě chce takto diskreditovat, měl si domácí úkol udělat pečlivěji a založit diskreditaci na  ověřených faktech.". Neměl by se J.Č. jednou zamyslet nad českým příslovím "co nemáš sám rád, nečiň druhým" , než se zase bude příště snažit zatlačit mě profesionálně mediální metodou bez ověřených faktů do rasistického kouta?

  J.T. 30.12.99.

  Poznámka JČ: Článek Jaroslava Teplého bohužel rasistický byl. Vřele doporučuji v této souvislosti na také tento článek Frances Cairncrossové, komentátorky týdeníku Economist.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|