pondělí 17. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jak je to s občanskou aktivitou:
 • ČR: Země, kde je nejpopulárnější neexistující strana (Václav Žák) Česká politika:
 • Levicová vláda se chystá likvidovat nevidomé a slabozraké? (Jaroslav Plesl) Sdělovací prostředky:
 • K fúzi podniků Time-Warner - AOL: Je budoucnost velká? (Observer) Soudnictví:
 • Mrzké hanebnosti podle práva (Dana Cihelková) Reakce:
 • Tak jak to vlastně bylo s útokem na Karla Gotta? (Ladislav Nedbal)
 • Neznámost Karla Gotta v anglosaských zemí není měřítkem jeho kvality (Jiří Jírovec)
 • O Viktoru Šlajchrtovi a o BL: Jak (někteří) Češi myslí (Jiří Jírovec) Vánoční a novoroční pyrotechnika:
 • Jak je to s právem vypouštět rachejtle v obcích (Jaroslav Štemberk) Reakce:
 • Odmítám příliš teologickou poznámku Jana Čulíka (Juliana) Oznámení:
 • Založena nová politická strana (Miroslav Hlavička) Práva zvířat:
 • Svoboda zvířat podala trestní oznámení a zachránila telátko Ekologie v ČR:
 • Spalovna v Liberci vypouští z českých spaloven nejvíce dioxinu (Děti Země) Oznámení:
 • Prectete si www.iregion.cz  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak je to s právem vypouštět rachejtle v obcích

  Jaroslav Štemberk

  K článku Františka Ročka uveřejněnému v BL 14.1.2000:

  Jak vyplývá z  nálezu Ústavního soudu ČR v článku publikovaného, Město Šumperk se dostalo do rozporu s ústavně zaručenými právy a svobodami tím, že zákaz používání prostředků zábavné pyrotechniky byl obecně závaznou vyhláškou obce stanoven celodenně a celoplošně.

  Dle v současné době platného znění zákona o obcích č. 367/1990 Sb. (po novelizaci provedené zákonem č. 279/1995 Sb.) lze pro vydání obecně závazné vyhlášky obce omezující používání prostředků zábavné pyrotechniky použít ustanovení § 17:

  "Omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

  K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku [§ 14 odst. 1 písm. o)] může obec obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci, lze vykonávat pouze na místech a v čase vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejně přístupných místech v obci jsou takové činnosti zakázány."

  Podle výše uvedené nyní platné úpravy může obec pro používání prostředků zábavné pyrotechniky vyhradit určitá místa a určité denní doby, neboť se nepochybně jedná o činnost, která může rušit veřejný pořádek v obci. Jsem přesvědčen, že by obce měly této možnosti využívat a pro používání prostředků zábavné pyrotechniky vyhradit některá místa vzdálená od kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a obytné zástavby a rozumné denní doby. Chovatelé psů pak rozhodně nebudou do míst a v dobách určených vyhláškou k používání zábavné pyrotechniky chodit venčit své psy, jejichž sluch je mnohem citlivější než lidský, aby nebyli vystavováni šokům z detonací.

  Jaroslav Štemberk  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|