pondělí 17. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jak je to s občanskou aktivitou:
 • ČR: Země, kde je nejpopulárnější neexistující strana (Václav Žák) Česká politika:
 • Levicová vláda se chystá likvidovat nevidomé a slabozraké? (Jaroslav Plesl) Sdělovací prostředky:
 • K fúzi podniků Time-Warner - AOL: Je budoucnost velká? (Observer) Soudnictví:
 • Mrzké hanebnosti podle práva (Dana Cihelková) Reakce:
 • Tak jak to vlastně bylo s útokem na Karla Gotta? (Ladislav Nedbal)
 • Neznámost Karla Gotta v anglosaských zemí není měřítkem jeho kvality (Jiří Jírovec)
 • O Viktoru Šlajchrtovi a o BL: Jak (někteří) Češi myslí (Jiří Jírovec) Vánoční a novoroční pyrotechnika:
 • Jak je to s právem vypouštět rachejtle v obcích (Jaroslav Štemberk) Reakce:
 • Odmítám příliš teologickou poznámku Jana Čulíka (Juliana) Oznámení:
 • Založena nová politická strana (Miroslav Hlavička) Práva zvířat:
 • Svoboda zvířat podala trestní oznámení a zachránila telátko Ekologie v ČR:
 • Spalovna v Liberci vypouští z českých spaloven nejvíce dioxinu (Děti Země) Oznámení:
 • Prectete si www.iregion.cz  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nová politická strana

  Miroslav Hlavička

  Vážený pane Čulíku,

  před časem jste v Britských listech otiskl zprávu o vzniku nových politických subjektů - například Demokratické iniciativy občanů či Demokratické strany.

  V pátek 14.1.2000 navečer se sešli v Kulturním domě Paramo v Pardubicích zástupci těchto a několika dalších aktivit, aby se sloučili v jednu silnou stranu, která se bude snažit o změnu stylu politiky v České republice.

  Sněmu, který pořádala DIO, se zůčastnilo téměř 50 delegátů z mnoha regionů, byli zde přítomni zástupci Demokratické iniciativy občanů, Demokratické strany, Občanského kongresu, Mladých demokratů, Strany občanské sebeobrany a dalších aktivit. Přítomní novináři položili delegátům pět otázek, zasílám Vám je i s odpověďmi, které jsou výsledkem diskuse všech účastníků a všichni se nad jejich zněním jednoznačně shodli.

  Výsledkem Pardubického jednání je ustanovení přípravného výboru s účastí delegátů všech aktivit. Tento přípravný výbor se schází opět v Pardubicích v pátek 21.1.2000.

  O dalších výsledcích jednání Vás budu informovat.

  S přáním hezkého dne Vám i všem čtenářům Britských listů,

  Miroslav Hlavička

  člen přípravného výboru


  Odpovědi na hlavní otázky:

  1.Sdělte hlavní programové zásady nové strany.

 • zásadní změna politického stylu ve prospěch slušnosti (politika je služba občanům), nechceme žít v zemi, kde nic není hanba
 • součástí stanov bude etický kodex člena
 • zkvalitnění právního řádu a posílení vymahatelnosti práva
 • restrukturalizace daňového systému směřující ke snižování daňové zátěže
 • chceme vstoupit do EU v první vlně (podpora sjednocování zákonů a norem ČR a EU), být plnohodnotným členem NATO
 • efektivní a motivující sociální systém, fungující financování zdravotnictví, úcta k životnímu prostředí, podpora vzdělání
 • naplníme heslo "střední stav = základ prosperity státu"

  2. Bude mít tato strana ambice ve volbách (i v komunální politice)?

  Rozhodně ANO, především tím, že klademe důraz na zpětnou vazbu zajišťující odpovědnost vůči občanům.

  3. Kde bude místo nové strany v politickém spektru (zleva doprava)

  Nechceme se omezovat použitím termínu pravicová či levicová. Naše pozice bude dána politickým programem a jeho prováděním. Definování se jako pravice či levice nám často připadá jako nálepka.

  4. Jaká bude organizační struktura ?

  Jistá pevná kostra (region-republika) s důrazem na zapojení nezávislých odborníků. Vytvoříme podmínky pro aktivní začlenění občanů do politiky (jednotlivců i občanských sdružení) s přímou vazbou na strukturu strany. Strana bude působit především jako servisní organizace pro prosazování zájmů občanů. Využijeme internet jako primární informační kanál jak pro vnitřní, tak veřejnou komunikaci a kontrolu. Za tímto účelem budeme prosazovat zpřístupnění internetu široké veřejnosti.

  5. Bude to strana s ambicí masové členské základny nebo strana pro voliče ? Jak se bude jmenovat ?

  Chceme být stranou, o kterou budou mít voliči zájem. Název strany není v tuto chvíli podstatný, jde nám převážně o obsah a sjednocení programových tezí. Jsme stále otevřeni všem. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|