pondělí 14. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Mediální komise učinila první krok k odvolání Rady ČT (Alexander Urban) Česká televize:
 • Zdeněk Šámal, šéf zpravodajství ČT, má ztratit své absolutní pravomoci (Jan Čulík) Český rozhlas:
 • Pomluvy v Radiožurnálu? (Jan Čulík) Ekologie:
 • Bezpečná těžba kyanidem (Ivan Hoffman) Internet:
 • Hackeři: Chaos na internetu způsobil jeden mladý Němec Zdravotnictví:
 • Británie vytvoří genovou banku půl milionu občanů Historicko-politické zázemí Rakouska:
 • Rakouské mýty Mike Tyson a "znásilnění":
 • Kolikrát a jak lze trestat za týž přestupek nebo trestný čin? (Jiří Jírovec) Fyzika, náboženství, Bůh:
 • Poznámky k některým článkům z minulého týdne (Jaroslav Štemberk)
 • Levicový a pravicový tisk, fyzika a další témata diskuse s Danou (Luboš Motl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Levicový a pravicový tisk, fyzika a další témata diskuse s Danou

  Luboš Motl

  Tentokrát jsem si přečetl článek Dany Cihelkové, aniž by mě někdo na jeho existenci musel upozorňovat. V této úvaze si posvítím na levicovost a pravicovost české společnosti a médií zvláště, ale zejména pak na představy Dany o fyzice, o kterou se svým způsobem zajímá. Nejdříve bych však měl vyjasnit několik drobností osobního zabarvení.

  Dana nejprve předkládá řadu hypotéz, proč jsem vůbec její článek rozebíral. Kdyby byla trochu pozorná, všimla by si, že si můj rozbor e-mailem objednal pan Málek - jak mi snad i pan Málek potvrdí, a proto jeho spojování s levicovostí nebo pravicovostí nějakého média nepůsobí příliš informovaným dojmem. Proti Daně také nemám v úmyslu pořádat bitvy a tímto se zavazuji, že pokud se někdy do Dany Cihelkové zamiluji a ona nebude proti, vezmu si ji klidně za ženu, a to nehledě na to, jaké spekulativní e-maily o jejím intimním vztahu k dynastii Stehlíků dostávám a dostanu.

  Také není pravda, že jsem Danu Cihelkovou "razantně kritizoval". Napsal jsem jen na základě slušné žádosti nezúčastněné vlažné hodnocení jejích "zajímavých" názorů (ve chvíli, kdy jsem neměl sebemenší tušení o tom, kdo ona sama je a o čem jinak píše), jehož obsah určila vědecká poctivost, a autorka by měla být celkem ráda, že byly otištěny názory mé a nikoliv názory některých lidí, kteří mně svůj postoj k eseji Dany Cihelkové svěřili e-mailem.

  Snad mně čtenář odpustí, že se nechci omlouvat za to, že se čtení Britských listů vyhýbám (to jsem jen tak mimochodem poznamenal i v původním mailu panu Málkovi - a Jan Čulík tuto poznámku s tématem článku nesouvisející z nepochopitelných důvodů přimontoval do nadpisu). Na mě působí dojmem věčně nespokojeného listu, který neustále říká, jak věci nemají být, ale nikdy neřekne, jak věci být mají. Informační obsah média je maximální, pokud je množství pozitivních a negativních zpráv přibližně v rovnováze, odlišná situace naznačuje nevyváženost redaktorů a autorů. Jan Čulík je podle mého také zatížen odporem k tomu, čemu říká "ideologičnost", díky níž hází ODS do stejného pytle jako KSČM, přičemž se tváří, že něco podobného (jako ideologie) z Británie nezná - sám však hledí na svět velmi ideologickým způsobem a považuje se za spasitele více, než by bylo zdrávo; rád by lidem nakazoval, je se mají ve svobodné zemi chovat. Nedostal jsem mimochodem jedinou reakci, jejíž autor by se hlásil k jinému přesvědčení než k levicovému, a tak můj výrok, že mezi čtenáři BL je mnohem silnější levice, je dnes mnohem více než pouhou hypotézou. Britské listy jsou nicméně existující institucí, která kromě negativ má i některá pozitiva, a vím, že v demokracii není možné likvidovat list jen proto, že šíří špatnou náladu a nedůvěru mezi lidmi.

  Z USA moc dobře vím, že ideologická polarizace politiky je velmi silná, pravděpodobně silnější než v ČR - a očekávám, že v Británii je tomu podobně; je mnoho situací, z nichž je žádoucí ideologické pohledy vytlačovat, v jiných jsou ale nezbytné. Otázka ideální organizace společnosti závisí na našem filosofickém a etickém cítění, v němž se samozřejmě lidé liší, a proto se organizují do politických stran, které ten či onen pohled prosazují.

  Tím se už dostávám k hlavní otázce první části textu - ke vztahům levice a pravice. Sám se v kontextu Západu nepovažuji ani za levičáka, ani za pravičáka: kdybych měl volební právo, skutečně nevím, zda bych volil raději republikány či demokraty. Aby bylo jasno, v Čechách jsem většinou volil lidi z ODS a asi bych tak učinil i nyní. Pokud čtenářovi stoupla hladina adrenalinu jen díky minulé větě - a já vím, že je to pravděpodobné, jelikož je tento list levicový a tomu odpovídá i struktura čtenářstva, rád bych ho požádal, aby se uklidnil. ODS je přinejmenším jedna z klíčových politických stran, která vedla ČR k demokracii, navíc je podle nynějších preferencí nejsilnější stranou, a pokud má člověk alespoň trochu úcty k demokracii, měl by si odpustit nechápavé reakce a spekulace o tom, že ODS volím proto, že jsem tunelář, nebo proto, že se bojím káravého ukazováčku.

  Na rozdíl od autorky si nemyslím, že je česká společnost pravicová, spíše naopak. Československo bylo jednou z nejsocializovanějších zemí a k tomu, že v něm komunismus tak pevně zakotvil, měl český i slovenský národ jistě i určité historické předpoklady z dob, kdy byl bolševik ještě malinký. Ani dnes se mně nezdá, že se "v ČR nosí pravicovost", jak Dana tvrdí. Mnozí lidé sice o sobě tvrdí, že hledí na svět pravicově, ale ke každé konkrétní otázce se vysloví jaksi nepravicově. Spíše bych řekl, že se v ČR nosí kritizovat pravici, jak to jen jde, a Dana Cihelková je jedním z miliónů chodících důkazů.

  Je pro mě těžké si představit, že autorka skutečně věří tomu, že je levice v Čechách potlačována. Moje osobní zkušenost je naopak taková, že kdykoliv řeknu něco pozitivního o české pravici, opřou se do mě stovky pozoruhodných existencí a snaží se učinit můj život nesnesitelným; způsob, jakým to činí, v mých očích zpravidla není dobrou vizitkou pro českou "nepravici" - a autorka je (přehlédneme-li několik drobných ran pod pás) jedna z těch kultivovanějších, byť zanícených kritiků české pravice: s ostatními je to jistě horší (přes všechny její horlivé články proti privatizaci, US, ODS, Impulsu 99 a všem ostatním jen trochu nelevicovým silám ji Jan Čulík popsal jako "slečnu s velmi pravicovým cítěním"). Chtěl bych čtenáře požádat, aby se pokusil omezit nenávistné maily za to, že jsem se přihlásil k ODS: vím, že psát do levicového listu o politickém tématu, pokud mé vlastní srdce není levicovosti plné, je tak trochu sebevražda.

  Nevím, jestli mně to čtenář bude věřit, nemám žádné osobní vazby s žádnou politickou stranou, a jestli mně vadí to, co často čtu v Britských listech (například právě věci, které jsem si přečetl od Dany), tak proto, že je považuji za velmi trapné a nepoctivé, nikoliv proto, že chci potlačit kritiku nebo "přitakávat panu profesorovi". V životě jsem nikomu nepřitakal, aniž by to odpovídalo mému přesvědčení, a nechci tak činit ani v budoucnosti. Jen jsem přesvědčen, že například Václav Klaus je velkým českým politikem a s jeho jednotlivými politickými názory ve většině případů souhlasím. Nějaké zmínky o tom, že se "přitakává panu profesorovi", mně připadají politicky nekorektní a hloupé. Ostatně jsem také přesvědčen, že je nesrovnatelně lepší přitakávat profesoru Klausovi než panu Stehlíkovi. V USA je naprosto normální, že se lidé hlásí ke svým oblíbeným politikům a občas pro ně i něco udělají - kandidáti na prezidenta USA například kolem sebe mají mohutné týmy, v ČR je to bohužel okamžitě považováno za bezmyšlenkovité přitakávání. Místo věcné diskuse a soutěžení mezi lidmi, kteří vědí, co chtějí, je diskuse o politice v ČR často prázdným reptáním, nálepkováním protivníka a skrýváním své vlastní politické orientace.

  Připadá mně také trapné to, že tytéž statisíce či milióny občanů, které desítky let poslušně a v zákrytu podporovaly komunistický režim, najednou velmi "odvážně" na (nyní demokratický) režim nadávají; takoví lidé jsou bojovníky na socialistické straně barikády a je to třeba říci nahlas - nemyslím, že je jen dílem náhody, že třeba Jan Čulík vysílal na Svobodné Evropě až po svržení komunismu. Nevěřím tomu, že po roce 1989 kdykoliv nastala situace, kdy měli lidé existenční důvody zatajovat svoje názory na dění ve společnosti, a proto považuji všechnyargumenty o strachu z Klausova ukazováčku za falešné. Člověk musí naopak projevit statečnost, pokud chce něco říci ve prospěch Klause; mně za to rozhodně hezká řádka lidí (?) vyhrožovala zabitím; je asi jen otázkou kvantity, kolik podobných výhrůžek dostanu po zveřejnění tohoto článku. Jednotliví novináři mohli projít fází nekritického postoje k tomu či onomu, případně fází nekontrolovaného odporu k tomu či onomu, ale tohle je individuální nedostatek jednotlivého novináře, který by se neměl zobecňovat; Dana je nepochybně příkladem člověka, která prošla etapou nekritického obdivu k lidem, kteří si to zasloužili nejméně, a proto by si právě ona měla kritiku novinářů za jejich loajalitu odpustit. Před rokem 1995 psala velká část médií pozitivně o "Klausově" transformaci v první řadě proto, že Klausova transformace probíhala hladce a byli jsme premianty mezi postkomunistickými zeměmi. Jakkoliv považuji svůj názor na důvody, proč se to začalo kazit, za dobře podložené, vůbec si je zde netroufnu vyslovit, protože by to IMHO velká část čtenářů nesnesla a ohrozil bych svůj život; ponechám Britským listům jejich tvář, která je k ODS a podobným stranám netolerantní. Není můj problém, že tato škarohlídská a levičácká faktická cenzura Britským listům zůstane - a je jen problémem svědomí jejich šéfa, jestli svůj list přes to všechno bude nazývat médiem otevřeným různým názorům. Jsem poslední, koho by někdo mohl označit za zbabělce, ale soulad příspěvků v BL v odporu například k ODS mně připadá stejně jednoznačný jako názor lidu na popravy reakce v 50.letech, že si zde prostě názor vyslovit netroufnu.

  Dana má jistě pravdu, že ještě trocha více pokory by mě asi nezabila, jen je trochu zábavné, že to říká právě ona. Kdybych z mladické nerozvážnosti udělal něco podobného jako ona a dělal mluvčího rodině a firmě, která je jednou z největších privatizačních ostud v celé zemi, asi bych si netroufl několik let prohodit o politice jediné slovo, natož abych si dovoloval pojmenovávat voliče jednoho z největších politiků české historie "nekritickými přitakávači". ODS je standardní pravicově orientovaná strana s velmi pravicovou rétorikou, která jinak prosazovala a stále prosazuje podle mého názoru rozumnou a relativně centristickou politiku.

  Když tedy Dana mluví o pokoře, chtěl bych jí poradit, aby se nadále neoznačovala za "nezávislou novinářku". Myslím, že Dana moc dobře ví, že Jana Čulíka různí lidé přesvědčují, že by prostě bývalou mluvčí POLDI a samozvanou organizátorku stávek na Stehlíkovu podporu "tisknout neměl", a že má možnost otiskovat v médiu, které má alespoň nějaký dosah, jen díky velké toleranci Jana Čulíka a jeho až vášnivé touze po názorové pestrosti až intelektuální extravaganci. Dovolil bych si jí také poradit, aby se mě nepokoušela učit, jaké má mít teoretický fyzik názory (ať už na vědu, nebo na Boha). Chtěl bych ji ujistit, že názory velkých teoretických fyziků minulosti i současnosti znám o několik řádů lépe než ona a navíc jsem sám teoretický fyzik. Fyzici se v mnohých otázkách mohou rozcházet, ale snad je poměrně jasné, že teoretický fyzik alespoň na jisté odborné úrovni by souhlasil prakticky se vším, co jsem v rozboru vědecko-teistických úvah Cihelkové napsal. A pokud si Dana myslí, že fyzici rozumějí fyzice hůře než laici a měli by laikům předat své náčiní, věřím, že je výjimkou, jinak bychom se měli začít obávat o osud jaderných elektráren a podobných věcí.

  Mimochodem se Stephenem Hawkingem se znám tak trošku osobně a jeho vztah k Bohu znám také dost dobře. Stephen je srdcem velmi zanícený ateista a nejednu práci ve fyzice udělal částečně s touhou vyhnat Boha z posledních skulinek, v nichž se může schovávat (jako jsou otázky počátečních podmínek). Kdyby svět jakkoliv ovládal Bůh, který má vůli podobnou lidské, myslím, že by Stephen Hawking měl plné právo takovou kreaturu nenávidět za to, jaký život Stephenovi přichystala. (Pro neznalé, Hawking je uvězněn na vozík a komunikuje se světem jen prostřednictvím posledního článku svého ukazováčku.)

  Tedy ještě jednou: bylo by nadmíru vhodné, aby se Dana neodvolávala na teoretické fyziky a nezkreslovala jejich názory a výroky. Mimochodem, Dana by mě prý mohla obvinit "z diletanství a z debilit", jak hezky říká. No to je samozřejmě pravda, obvinit by mě opravdu mohla. Také by se mohla pokusit moje vysvětlení ohledně kvantové chromodynamiky "uvádět na pravou míru". Přece jen věřím, že alespoň ve fyzikálních otázkách budou i čtenáři Britských listů brát vážněji fyzika z prestižní americké univerzity, a nikoliv samozvanou lidovou filosofku, a to i navzdory tomu, že se první zmíněný přihlásil ke straně, kterou přes 90% čtenářů listu nenávidí. Tak špatné to s čtenáři přece jen není; mohu se samozřejmě mýlit.

  Autorka sice doznává, že není odborník, ale to jí vůbec nebrání, aby se do fyziky znovu pustila; asi mě chce něco naučit. Trochu mně to připadá, jako kdybych se snažil Danu poučit o tom, jak velkou pistoli s sebou nosil pan Stehlík. Dana třeba tvrdí, že částicová fyzika by byla bez kosmologie "vědní disciplínou s ručením omezeným". Jen pro jistotu, abych nepsal své "osobní názory", jsem se zeptal 3 fyziků (profesorů a postdoků) zde na Univerzitě Kalifornie v Santa Cruz a všichni odpověděli stejně jako já, totiž že částicová fyzika se naprosto bez kosmologie obejde. Mohli bychom žít v mracích, vůbec nevědět o velikosti a struktuře kosmu, a přesto bychom mohli v podstatě stejně studovat částicovou fyziku. Kde přišla Dana k opačnému názoru a ke kuráži, díky níž takovou "pozoruhodnou" věc otiskne pro stovky lidí?

  Zajímavý je Danin citát o kvantové gravitaci; Daně pravděpodobně uniklo, že presně to je můj obor. Alespoň vidím, že má k oboru kvantové gravitace úctu - a že tím spíše se do mě zamiluje. K citátům Migdala: je již dokončen (můj) překlad světového bestselleru Elegantní vesmír Briana Greena o všech těchto otázkách, v němž jsou podobné otázky vysvětleny nesrovnatelně lépe, a nechci knihu psát podruhé, abych Daně vše správně osvětlil.

  Dana potom rozebírá a dezinterpretuje výroky Paula Diraca z roku 1956 a usuzuje z nich, co víme o vakuu dnes (pro informaci, je rok 2000). Co na to člověk může říci? Když mně Dana nevěří, že je to můj obor, ve kterém se velmi dobře vyznám, těžko jí mohu něco vysvětlit. Jestliže si skutečně myslí, že rozumí kvantové teorii pole, teorii strun a jiným fyzikálním otázkám lépe než já, asi ji opravdu není třeba nic učit. Inu, je to geniální slečna, cenu Jaroslava Heyrovského pro nejlepšího absolventa přírodních věd na UK měla také získat ona.

  Zábavné jsou i překlepy (v okopírovaných partiích), které ukazují, že nemá páru o tom, která bije. Délka 10^-33 centimetru (Daně chybí jednotka), zvaná Planckova délka, odpovídá energiím řádově 10^19 GeV = 10^22 MeV (to číslo 1028 MeV myslela Dana vážně, nebo si jen zahrála na trupíka? Možná to mělo být 10^28 eV?).

  Danině odsudku proti "kvarkové teorii" (která má na její dívčí vkus moc operátorů) se snad lze jen zasmát. Fundamentální pole kvantové chromodynamiky představují kvarky několika vůní a tří barev a existence kvarků a jejich barev je dnes mimo vší rozumnou pochybnost experimentálně dokázána. Fyzika opravdu funguje jinak než privatizace: nelze například degradovat fyzikální teorii, která nám není po chuti, tím, že se s někým vyspíme.

  "Geniální" je také Danino vysvětlení uvěznění kvarků, jen není úplně jasné, jak ty prázdné věty souvisí s otázkou confinementu. Vazebná konstanta silných interakcí roste na dlouhých vzdálenostech, kvarky se stávají silně vázány a pokus o odtržení jednotlivého kvarku se podobá pokusu získat jen jeden konec provázku: vytvoří se "gumička" složená z gluonů, jejíž energie roste se vzdáleností mezi kvarky - a nakonec se utrhne a vytvoří pár kvarku a antikvarku. Otázka confinementu je velmi složitá matematická otázka kvantové chromodynamiky (tahle otázka má smysl samozřejmě pouze tehdy, když bereme kvantovou chromodynamiku vážně), je částečně zodpovězena simulacemi na mřížkách, nějaké jadrné a průzračné zdůvodnění zatím chybí, ale každopádně takové vysvětlení musí být fyzikální, a nikoliv ve stylu výkřiků slečny Cihelkové.

  Autorka dále cituje "populárně-naučnou" knihu, která se zabývá "dialekticko-materialistickým výkladem teoretické fyziky". Trochu se mě zastavil dech, když jsem tenhle paragraf četl. Já jsem o "dialekticko-materialistickém výkladu teoretické fyziky" neřekl nic pozitivního, nemám o takových věcech v úmyslu mluvit ani nadále, a pokud budeme s Cihelkovou plánovat svatbu, budu trvat na tom, že se nejdříve pořádně osprchuje, pokud s takovou literaturou opravdu přišla do kontaktu.

  Dana Cihelková také nemluví pravdu ohledně svého textu. Ve svém předchozím textu nenapsala, že je "dialektický materialismus vulgární", nýbrž to, že je "mechanistický model vesmíru (jako hodinového strojku) vulgární". Pravděpodobně totálně nepochopila moje polopatické vysvětlování, pokusím se to říci znovu: dialektický materialismus je špinavá ideologie, kterou pěstovali předchůdci Dany, zatímco deterministické zákony fyziky jsou velkým dílem Newtona a jeho následníků - našich předchůdců - na nichž stála fyzika (a z velké části také veškerý technický pokrok lidstva) od 17. do počátku 20.století. Důrazně žádám Danu Cihelkovou, aby se už nikdy netvářila, že je to totéž.

  V dalším odstavci se Dana Cihelková pokouší modelovat částicovou fyziku z tří frází, konkrétně "kvanta vakua, díry ve vakuu a celková energie"; mohu se prý přesvědčit, že to funguje. Kdyby něco podobného řekla moje vzdálená sestřenice, pravděpodobně bych pro ní začal shánět psychiatrickou pomoc. Jelikož to ovšem řekla Dana Cihelková, musím říci - ano, má jistě právo na svůj názor. Člověka uklidní, když si přečte alespoň to, že podle Dany Cihelkové má vesmír zajímavou vlastnost, že se v něm mohou z jednoduchých struktur vyvinout složitější.

  V dalším odstavci ovšem označuje za "vulgární materialismus" fakt fyziky 20.století, že je "vakuum formou hmoty". Vakuum je opravdu formou hmoty, podle obecné relativity se umí zakřivovat a přenášet tak gravitaci, podle kvantové teorie pole je plné všech možných virtuálních procesů, podle astronomických pozorování také prázdné vakuum obsahuje hustotu energie a hmotnosti, zvanou "kosmologická konstanta". Proč to autorka spojuje s nějakými ideologickými zlotřilostmi? Samozřejmě, že neexistuje žádný zákon, že v komunistické knížce (na které se Dana odkazuje nejraději) jsou všechny věty nepravdivé. Nepochybně tam mohou být i pravdivé; komunistická knížka nemá na fyzikální otázky vliv - ani kladný, ani záporný.

  Autorka pak říká, "jak je velkým hříchem" myslet si to či ono, přičemž vyjmenovává svoje názory - nedorozumění o fyzice a pár horkých spekulací z kosmologie. Nevím, jestli je hříchem si myslet to, co si autorka myslí; to je spíše otázka hlouposti. Jistým hříchem je možná otiskovat eseje o fyzice, pokud v ní autor zcela tápe, jako třeba Dana. Je moc hezké, že si s fyzikou hraje po večerech; ještě hezčí by bylo, kdyby si s ní hrála spolu se šarmantním fyzikem - tedy pod odborným dohledem.

  Dana pak barvitě líčí, jak se musí člověk ocitnout na dně, aby mohl zavolat Boha na pomoc; správně dodává, že takový fakt nemá na otázku o existenci Boha vliv. Proti názoru biologa, že v okamžiku těsně před smrtí bolest ustupuje a navozují se halucinogenní stavy mysli, staví svůj názor, že tomu tak být nemůže, protože na tom evoluce a příroda neměly zájem. K tomu bych chtěl říci, že nervová soustava, která je schopna vnímat bolest, se vyvinula evolučně proto, aby organismus bránila. Kdybychom necítili bolest, nechali bychom klidně spálit ruku, která je náhodou v ohni - což by statisticky snížilo schopnost uživit se tvorům, kterým ruka shořela. Je naopak velmi pozoruhodné, že organismus v době života dokáže všechny tyto vjemy zpracovávat a cítit; mnohem méně úžasné se mně jeví, že v momentu smrti, kdy orgány přestávají fungovat, dochází ke ztrátě přenášení pocitu bolesti a k zašumění vjemů v mozku, který přestává dostávat živiny a jeho stav se postupně redukuje na pocit "světélka na konci tunelu". Komplikovaný mechanismus pocitu bolesti ztrácí v momentu smrti důležitost a také právě proto se organismy evolučně vyvinuly tak, že je v posledním okamžiku života už nic nebolí.

  Ve výčtu "pro a proti" (všiml jsem si jen jedné skupiny) by autorka mohla pokračovat dlouho; věřím jí, něco jiného je faktická hodnota Danou předložených argumentů. Autorka pak cituje ideologické fráze ze své oblíbené knihy, která (jak sama řekla) usiluje o marxisticko-leninskou interpretaci teoretické fyziky. Například "Diracova hypotéza prý skvěle zapadla do schématu věcí, které o 50 let dříve uhodli marxisté". Skutečnost je taková, že Diracovy objevy byly celému lidstvu naprosto neznámé ještě dva roky před Diracem. Diracova rovnice zdokonalila (o rok mladší) Schrödingerovu rovnici o relativistické efekty a předpověděla existenci pozitronu, který byl několik let poté nalezen a Dirac také právem dostal Nobelovu cenu. 50 let před Diracem neměl o kvantové teorii nikdo ani páru a autorčini miláčkové kolem Lenina byli dokonce přesvědčeni, že je elektron sám vesmírem, který má analogickou nekonečně hlubokou strukturu - což je názor, kterému by se právem mohli vysmát už atomisté ve starém Řecku. Jak jsem již zmínil, něco z přírodních věd marxisté pochopili, ale ničím speciálním metu lidského poznání neposunuli a jejich názory byly pro fyziku nepodstatné podobně jako názory Dany.

  Zajímalo by mě, jestli autorka míní vážně, že věří těmto naprosto absurdním citacím z oné marxistické knížky. V dalším odstavci autorka trvá na tom, že otázka po tom, zda neutrino nazveme hmotou nebo nehmotou, má šílený význam. Vím, že na autorku žádný argument nezapůsobí, a tak perlami dále rozhazovat nebudu. Znovu opakuji, že pokud chceme provést naprosto přesné výpočty čehokoliv, musíme jevy kvantové mechaniky započítat v libovolném měřítku; v případě dlouhých vzdáleností se samozřejmě stávají méně a méně důležitými (supravodivost a supratekutost jsou ovšem příklady jevů, kde se kvantové efekty objevují v makroskopickém měřítku). Autorka si pravděpodobně myslí, že si z ní dělám legraci. Na konci odstavce říká, že je s podivem, že jsem jí napsal "alespoň na něco se dá kývnout". Úmyslně však překroutí, na co jsem opravdu kývnul (jak se každý může přesvědčit, kývl jsem na tvrzení, že jsou vlastnosti vakua podle všeho stejné v celém vesmíru).

  Vyprávění Cihelkové o sféře platnosti Diracovy rovnice nemá smysl vůbec žádný. V dalším odstavci si znovu přeje, aby byla "kvarková teorie" opuštěna (a vrátili jsme se tedy do 60.let) a jevy se popisovaly jen pomocí protonu a neutronu. Autorka jaksi nechápe, že ve fyzice nejde o nějakou filosofickou frázi nebo názor nějakého totálně popleteného laika, který tvrdí, že se "po večerech zabývá fyzikou". Správná teorie silných interakcí musí vysvětlit milióny a milióny zajímavých experimentálních dat a "kvarková teorie" (kvantová chromodynamika) tak činí způsobem, který člověka zcela ohromuje. Z druhé strany neexistuje žádná teorie, která pracuje jen s neutronem a protonem a která tyto jevy popisuje; už proto, že kromě protonu a neutronu existují desítky či stovky dalších podobných částic (hyperony, rezonance atd.), které jsou s protonem a neutronem víceméně rovnoprávné (tvoří s nimi širší množiny, nazývané multiplety - jejichž struktura přímo odráží, z jakých kvarků jsou složeny), jsou jen o něco těžší a mají menší význam pro život; ve schématu fyzikálního světa jsou však, ještě jednou zdůrazňuji, rovnocenné. Pokud chce Dana zlikvidovat kvarky, protože jí na jejich počet (6 vůní po 3 barvách) nestačí prsty, chtěl bych ji varovat, že bez kvarků musí kromě protonu a neutronu zahrnout řádově stovky dalších částic, aby vysvětlila pozorování; i kdyby tak učinila, nakonec se jí to nepovede.

  Jako argument pro svůj legrační návrh zavrhnout kvarkovou teorii autorka uvádí to, že protony a neutrony si středoškolák pamatuje lépe než kvarky, a proto musí být v kvarkové teorii chyba. Nevím, jestli se mám smát, nebo brečet. Pravdivost vědecké teorie ani v nejmenším nesouvisí s tím, kolik práce dá středoškolákovi se teorii naučit. Autorka také nepochopila jedno procento. Kvantová chromodynamika popisuje správně 100 procent jevů na úrovni jaderných a subjaderných reakcí, jedno procento udává přibližnou přesnost, se kterou jsou předpovědi měřeny a potvrzovány.

  V předposledním odstavci autorka velkoryse přijímá moji omluvu (napsal jsem jí, ať se na mě nezlobí, jestli jí připadá, že jsem byl moc tvrdý). V posledním píše o tom, že kvantová chromodynamika (chromo, nikoliv chrono, Dano, chromo je odvozeno od slova "chromos", což v řečtině označuje barvu - kvarky mají tři různé "barvy", zatímco "chrono" je kořen související s časem) je na vrcholu slávy. To bych chtěl trochu opravit, QCD byla na vrcholu slávy přibližně v době, kdy jsme se narodili, dnes už je to standardní a klasická teorie, o níž už dvě desítky let nejsou pochyby. Dnes pracují fyzici na mnohem složitějších teoriích, jejichž smyslem je vysvětlit kvantovou gravitaci - například kvarky jsou podle teorie strun vibrujícími smyčkami nekonečně tenkého provázku, přičemž přesný charakter tance udává, o jaký kvark (či jinou částici) jde.

  Britské listy nejsou odborný fyzikální list a čtenáře asi tolik věci ani nezajímají. Přemýšlel jsem, jak to říci jinak, ale opravdu to jinak nejde. Texty Dany Cihelkové o kvarcích a o fyzice obecně jsou totální bláboly, a pokud někoho fyzika opravdu zajímá, ať si koupí nějakou pořádnou populární knihu - například ať si počká na Elegantní vesmír. Pokud už čtenář nedokáže sám posoudit, zda má pravdu Dana, nebo já, ať si alespoň promyslí, kdo z nás dvou o fyzice asi více přemýšlel, více ví a více dokázal; mohu přísahat také na to, že drtivá většina komunity teoretických fyziků by se vším, co jsem o fyzice a její filosofii napsal, souhlasila - přímo jsem si to ověřil na mnoha příkladech. Je velmi pravděpodobné, že Dana bude cítit potřebu odpovědět sadou ještě absurdnějších úvah. Nestojí za to na ně stále odpovídat; na mnohá nedorozumění, která Dana v budoucnu vymyslí, odpověděly moje dosavadní příspěvky; Dana jistě zkonstruuje i mnohá další nedorozumění, která už nikdo opravovat nebude (věřím, že si čtenář uchová zdravou míru skepse k čemukoliv, co od Dany přečte). To s sebou nutně přináší pasivita většiny vědců, kterým je celkem jedno, že laici tápou jako Dana a šíří nedorozumění i mezi ostatní, spojená s publikováním článků, jejichž kvalita není ani trochu hlídána.

  Závěrem chci říci, že navzdory všem dětinským omylům, které Dana Cihelková napsala a ještě napíše, zdá se mně její zájem o fyziku hodnotnější než většina jiných věcí, do nichž se již v životě nadchla. Jen si myslím, že by fyziku raději měla studovat z fyzikálních zdrojů a nikoliv z dialekticko-materialistických příruček. A kdyby se pokusila okouzlit nějakého fyzika, jistě by mohla zažít více nejen fyzikálních dobrodružství než s pány Stehlíky.

  Poznámka JČ: Ve Velké Británii v současnosti - snad bohužel - není politická scéna příliš silně polarizována a už vůbec není polarizována tak silně, jak je tomu ve Spojených státech. Sdělovací prostředky mají nyní podvědomou tendenci nadržovat vládnoucí Blairově Labouristické straně, i když i jemu rády dělají skandály. Jenže politiku jeho strany nyní v podstatě vůbec nezkoumají z ideologických pozic pravice, neboť od poslední volební porážky konzervativců je - bohužel - britská Konzervativní strana velmi oslabená a málokdo ji v britské společnosti bere vážně. Vzniká tak nebezpečí monolitního pohledu na svět.

  Škoda, že pan Motl nechce pro Britské listy vysvětlit, proč se podle jeho názoru Klausova reforma hospodářství a politiky v České republice začala kazit.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|