středa 23. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Knihy prokletých:
 • Žalostné sdělovací prostředky ve středovýchodní Evropě (Sam Vaknin) Lobbistické vlivy:
 • Pořad "Fakta" ČT: Lobbují některé složky policie samostatně ve veřejnoprávní televizi? (Štěpán Kotrba) Ještě jednou - Británie z rychlíku:
 • Poslední Zápisky z Británie (Rudolf Merkner) Demokracie:
 • Karlu Koecherovi: "Ustupte, přichází odborník, aby vás zachránil samy před sebou!" (Václav Pinkava)
 • Někde hranice musejí být (Karel Koecher) Česká politika:
 • K panu Davidovi: nesouhlasím s jeho kritikou Unie Svobody (Zbyněk Pešťák) Nové regionální rozdělení:
 • Regiony: občané Zlína jsou masírováni ve prospěch nového rozdělení (Josef Horáček)
 • Nové regionální rozdělení nám pomůže (Tomáš Kocanda) Nedostatek bytů:
 • Ještě jednou k bydlení (Václav Špika) Sdělovací prostředky:
 • Jazyková úroveň České televize (Petr Janásek) Holandsko:
 • Vůči přistěhovalcům jen s pevnou integracionistickou politikou (Jaroslav Teplý) Oznámení:
 • SVU Congress: Call for Papers (Washington, DC, August 9-13, 2000)
 • Brno: Ethnicity conference in the Czech Republic - Minorities in a pluralist Society in the new Millenium  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Knihy prokletých

  Žalostné sdělovací prostředky ve středovýchodní Evropě

  Sam Vaknin

  Tento článek vyšel původně v angličtině na tomto místě v časopise Central Europe Review. Článek je založen především na Vakninových osobních zkušenostech z Makedonie a z Ruska, posuďte však z jeho úhlu pohledu i situaci v České republice.

  Pronikl jsem do vnější temnoty vědeckého a filozofického diskursu, má sice velmi dobrou pověst, ale je pokryto prachem nezájmu. Sestoupil jsem k novinářské práci. Navrátil jsem se s kvazidušemi ztracených faktů.

  Charles Hoy Fort v  Knize prokletých

  Dejte mi na rok tři hlavní americké televizní okruhy a tři hlavní deníky a zavedu znovu ve Spojených státech veřejné lynčování a rasovou válku.

  Charles Simic, který citoval jednoho bělehradského novináře.

  Nemáme cenzuru. Máme jen omezení ohledně toho, co smějí noviny psát.

  Louis Nel, náměstek ministra informací, Jihoafrická republika.


  V zemi bývalého nacistického důstojníka Kurta Waldheima a nynějšího sympatizanta s nacismem Joerga Haidera není xenofobní a  antisemitské psaní tamějšího tisku zrovna překvapující. Rakousko, koneckonců, přispělo velkou měrou k fungování nacistické mašinérie smrti.

  Avšak to, co se zdá být výjimečným rakouským rysem, jím není. Sdělovací prostředky ve střední, východní a jižní Evropě jsou lehce zaměnitelné. V týdnu posměchu a paranoie zaměřené na Rakousko zaútočil v Makedonii bulvární týdeník Start na britského velvyslance a na Američany, že prý připravují spiknutí likvidace Makedonie za spolupráce místní, neloajální a arogantní albánské menšiny.

  Sdělovací prostředky v postkomunistických zemích se taxonomicky příliš neodlišují od svých bratří na Západě. Západní média lze také rozdělit na pět kategorií podle vlastnictví a podle agendy. Postkomunistické sdělovací prostředky se však odlišují nedostatkem profesionality (kterou ani nikdo nepředstírá), svým úplatkářstvím a svými špinavými postranními motivy. (Viz článek Sama Vaknina - Instituce z minulosti:)

  "A pak existují sdělovací prostředky - ona popelnice postkomunistických společností, žumpa pomluv a prodávání vlivu. Je lehké novináře kupovat a prodávat a jejich cena neustále klesá. Pracují pro hlásné trouby podnikatelských zájmů, které předstírají, že to jsou noviny nebo elektronické sdělovací prostředky. Od šéfredaktora dostávají instrukce - lhát, falšovat, ignorovat, zdůrazňovat, potlačovat, vydírat, informovat, spolupracovat s úřady. Prodávají zpravodajství za reklamu. Někteří se podílejí na různé trestné činnosti, jiní jsou prostě extrémně neetičtí. Všichni uzavřeli pakt s Mamonem.

  Lidé nevěří ničemu z toho, co tito hadí muži jazyka a mučitelé smyslu slov napíší či říkají. Teprve srovnáváním těchto zkreslených a zaujatých zdrojů docházejí lidé ve svém vlastním prostředí k vlastním závěrům."

  Nová droga

  Komerční sdělovací prostředky - jako je TV Nova v České republice - jsou napodobeninami pro chudé lidi zjevnějších rysů americké masové kultury . Jejich vysílání je plné nenáročných talk shows, před kamerou se ukazují zrůdy, místo zpráv se vysílají zlovolné pomluvy, v programu jsou reklamní klipy a soutěže. Tyto televizní stanice a časopisy si vydělávají většinu příjmou reklamou. Na první pohled jsou politicky nevinné, ale na otupělou a scvrkávající se mysl diváků a čtenářů mají nenápadný a kumulativní vliv. Tím, že přivykají spotřebitele na stále primitivnější potravu nejnižšího jmenovatele, vytvářejí atmosféru, kdy je všechno dovoleno a žádná měřítka se nedodržují.

  Tyto sdělovací prostředky jsou opium mas, jímž bývalo kdysi náboženství. Odvracejí potenciálně nebezpečnou pozornost veřejnosti od skutečných událostí a osobností k inscenovanému poplachu ohledně "nepřátel lidu" a ohledně umělých krizí loterií bingo. Tyto hromadné sdělovací prostředky nepronásledují lidi o nic méně, než jak to dělají totalitní režimy. Tato média jsou zlověstnými příznaky sociální choroby rozčarování z reality života a ze zavedenějších forem výrazu. Tyto sdělovací prostředky jsou zosobněním únikovosti, jsou snovou říší, krajem fantazie, údolím televizního seriálu. Celé národy jimi byly očarovány.

  V Makedonii se dostalo Kassandře, představitelce televizního seriálu ze života služebnictva, při její návštěvě této chudé a zatrpklé země heroického přivítání. Celé rodiny konzumují dlouhé hodiny tento vizuální utišující prostředek. Jsou hypnotizovány levnými kulisami, které mají zosobňovat nedosažitelné bohatství.

  A pak existují úplatné sdělovací prostředky. To jsou nájemní novináři - takzvaní žurnalisté, kteří nabízejí své služby tomu, kdo zaplatí nejvíc. Jejich cena je často ubohá: pozvání na oběd jednou za měsíc, stovka německých marek, cesta do zahraničí a druhořadý hotelový pokoj. Spolupracují s šéfredaktory a o kořist se s nimi dělí. Jsou to děvky novinářské profese, stále vypadají hladově, stále mají prosebnou čepici v ruce, stále se kradmo a submisivně rozhlížejí kolem sebe. Jsou to otroci v hlavním městě. Často tisknou propagandistická komuniké jiných lidí, aniž by v textu změnili jediné slovo. Sám jsem jim poskytl "rozhovory", v nichž jsem osobně napsal všechno, otázky i odpovědi. Jsou příliš líní anebo příliš zatrpklí na to, aby investovali do své profese. Sžírá je sebenenávist a všeobecný cynismus - nechávají se pasivně zneužívat při špinavém styku peněz a protekce.

  Tito prodejní žurnalisté často pracují v nevěstincích, jimž se říká "sdělovací prostředky, které podporuje podnikatelský sektor". Jsou to televizní stanice, deníky a časopisy, které vlastní oligarchové maligního kapitalismu. Majitelé tato média využívají k útokům na své soupeře a k otevřenému a drzému prosazování svých podnikatelských zájmů. Tento jev je nejvýraznější v této kořistické a neřestné zemi, v Rusku, kde se téměř veškeré sdělovací prostředky nyní ztotožňují s mafiánskými podnikatelskými zájmy, které je požírají. Navzdory jejich známé jednostrannosti tvrdí tato média stále, že jsou neutrální a objektivní, ale na taková pochybná tvrzení reguje nepřátelské obyvatelstvo odporem, protože bylo léta cvičeno v tom, aby nedůvěřovalo tištěnému slovu a dokonce ani vysílanému obrazu. Tak znovu kvete umění "čtení mezi řádky" a samotný jazyk zkreslují jeho mediální násilníci. To, že se otvírá propast mezi lidmi a jejich jazykem, že mizí autentická komunikace a že důsledkem je rozklad sociální soudržnosti - to je hlavní škodou, kterou působí prodejný žurnalismus.

  Noviny bez sdělování

  Stranickopolitický tisk a televize jsou je méně zhoubné, protože je dobře známo, kdo je vlastní a  program těchto lidí je jasný. Tyto noviny a televizní stanice jsou vždycky jednostranně zaujaté, vždycky přinášejí jen půl pravdy, vždycky jsou svatouškovské - tyto noviny neprodukují žádné zisky a hovoří jen k lidem už přesvědčeným. Jsou to vlastně jen bulletiny a nástěnky, nikoliv skutečné sdělovací prostředky. Nástroj mobilizace, vlajka, emblém, kolektivní paměť, bezvědomí skupiny a svědomí skupiny - tyto noviny a televizní stanice jsou často hojně sledovány, dokonce i odpůrci a soupeři.

  Jsou taky plny samy sebe, jsou tak narcistní, tak nechutně zaujaté, že jsou v těchto smutných, nudných dobách, dobrou zábavou. Existují koaliční noviny a opoziční noviny, levicové a pravicové a centristické noviny. Je to barvitá směsice rozhořčení a triumfalismu, skrytých hrozeb a slibů, na zkoušku vypouštěných balónů a dramat , každodenní ekvivalent zábavné, romantické prózy.

  Střední, východní a jižní Evropa má deníky a časopisy a televizi. Vůbec však nemá sdělovací prostředky, které by se alespoň vzdáleně podobaly západnímu ideálu. V některých zemích se novináři tomuto ideálu vysmívají jako západnímu pokusu o manipulaci anebo v nejhorším případě jako naivnímu idealismu. V jiných zemích je tento ideál svého druhu svatým grálem, o nějž se usiluje jen v mýtech a ve vyprávěních. Jiní k tomuto ideálu vzhlíží se závistí a chtěli by ho naplňovat, nemají však příliš mnoho naděje. Je to pro ně stále více se vzdalující fata morgana.

  Možná, že jiná fantasmagorie, internet, může být řešením. Na něm začínají vznikat čerstvé výhonky neuctivosti a odvahy a vznikají z nich už poznatelné - i když virtuální - sdělovací prostředky. Malý počet uživatelů internetu v současnosti dosud omezuje vliv těchto médií i jejich naději na přežití. Avšak pokud lze soudit podle západního vývoje, to je jen dočasný stav. Internet, tento nehmotný a éterický komunikační prostředek, možná ještě vytvoří první skutečné sdělovací prostředky a umožní lidem návrat k realitě. Není vyloučeno, že internet osvobodí všechny ty vězně domácích i zahraničních televizních seriálů. Není vyloučeno, že internet nakonec zvítězí.

  Dr. Sam Vaknin je generálním ředitelem podniku Capital Markets Institute Ltd., poradenské firmy, která působí v Makedonii a v Rusku. Je hospodářským poradce makedonské vlády. Tento článek vyjadřuje jeho osobní názory.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|