čtvrtek 16. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Dohlížet na TV Nova a zároveň v ní vystupovat:
 • Příspěvek Petra Štěpánka je bohapustá nehoráznost (Jaroslav Plesl) Střet zájmů:
 • Občanské sdružení založené Václavem Klausem přijalo sponzoring od polostátního monopolu (Štěpán Kotrba) ČR, EU a politické strany:
 • Seminář o EU: Iluze falešných argumentů (Štěpán Kotrba) Sdělovací prostředky:
 • ARD se omluvila InnoVatiu
 • Impuls 99 k ohrožení nezávislosti médií
 • Jak využívala při odvolání Rady České televize mediální komise Poslanecké sněmovny Britských listů K popírání existence srbských koncentračních táborů:
 • Jed ve studnici historie (Guardian) Demokracie v ČR a na Západě:
 • K projevu Václava Havla v Evropském parlamentu (Jiří Jírovec) Lidský genom a otevřenost informací:
 • Informace o člověku (Ivan Hoffman) Česká politika:
 • Knižní hitparáda desetiletí (Petr Jánský) Internetové podnikání:
 • Pojídatelná virtuální realita - nákup potravin online (Jan Macháček) "Konfrontace":
 • Konfrontace: Výstava současného českého a britského umění v Londýně



  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Seminář o EU: Iluze falešných argumentů

  Štěpán Kotrba

  Centrum pro politiku a ekonomiku, které založil Václav Klaus na podzim 1998 - poté, co se rozešel s Liberálním institutem - pořádalo opět jeden ze seminářů, které volně navazují na myšlenky vzešlé z loňské ideové konference ODS.

  Tentokráte se setkání uskutečnilo na téma My a EU: ARGUMENTY MÍSTO ILUZÍ. Na dvouapůlhodinovém semináři vystoupili stínový ministr zahraničních věcí za ODS Jan Zahradil, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) , za "akademickou" obec Miloslav Bednář z Filosofického ústavu Akademie věd s teoretickým rozborem koncepce "české státní ideje" a za exekutivu náměstek ministra zahraničí Pavel Telička a ministr zahraničních věcí Jan Kavan (ČSSD). Seminář moderoval (a do diskuze kupodivu příliš nezasahoval) přededa ODS a správní rady CEP prof. ing. Václav Klaus.

  S nechutí poznaná nutnost

  Plný sál Reisova sálu Národního domu na Vinohradech dával tušit, že diskuse nebude nezajímavá. "Vstup České republiky do EU se jeví jako nezbytný a nevyhnutelný." To je základní teze, na které se shodli všichni přednášející.

  Ale zatímco ministr Kavan vidí v našem "návratu do Evropy" příležitost, jak se stát lepšími, jak lépe obstát v globální konkurenci, jak přispět k přeměně Evropy a jejich institucí, z úst představitelů ODS zaznívaly obavy.

  Kupodivu se "euroskeptický" slovník hlavního "liberálního" mluvčího, stínového ministra zahraničí poslance Zahradila zjemňuje.

  Nicméně hned na úvod své přednášky prohlásil: "Česká republika je relativně malá, otevřená ekonomika, která stranou integračního procesu nemůže obstát.

  Velikost, počet obyvatel, geografická poloha ani ekonomický potenciál jí to prostě neumožňují.

  Česká republika, stojící stranou integračního procesu, se nemůže podílet na čtyřech základních svobodách ( tedy volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu ) ani spolurozhodovat o evropských politických procesech.

  Tomu je třeba zabránit...Vstup do EU je ale spíše "poznanou nutností" než čímkoliv jiným."

  Dvě Evropy?

  A tak stojí nadále, i po včerejším semináři, proti sobě dvě základní koncepce. Evropa regionů a Evropa národních států. Evropa samosprávné, občanské společnosti (která může vyústit za určitých globálně ekonomických podmínek i v kontinentální federální stát o stamilionech občanů) a Evropa státních administrativních celků, kde se každý státní útvar bude úzkostně držet jakési "národní ideje".

  Myšlenka jednotící "národní ideje" (vysvětleno jako státně-politická idea obyvatel státního útvaru) není v posarajevské politice ODS nová.

  "Urychlená, nepřirozená, umělá, politicky motivovaná demontáž národního státu může vyvolat v dlouhodobějším horizontu například vlnu etnického či regionálního nacionalismu izolacionistického a xenofobního typu," nechal se slyšet stínový ministr zahraničí a nechtěně tak jakoby povolával Haiderova ducha do budoucnosti ČR.

  Je s podivem, že před několika lety Václav Klaus jako premiér vůbec podal přihlášku ČR do EU...

  Korunu všemu nakonec nasadil jeden návštěvník (prý za Českou pravici) dotazem na ministra Kavana, jestli se hodlá v Bruselu zeptat, jak se z EU vystupuje...

  Více než kdy jindy vystoupila programová blízkost KDU-ČSL i ČSSD a principiální neslučitelnost těchto proevropských postojů s nedůvěrou a opatrnictvím ODS.

  Budoucí boj o Evropu

  Návod na řešení předložený Janem Zahradilem, totiž vyvolat renegociaci asociačních dohod však vyvolává spíše podiv, ne li obavy. Obavy z nedostatku odpovědnosti ODS.

  Přehodnocovat nyní asociační dohody by znamenalo znevěrohodnit úsilí ČR patřit do evropského kulturního i ekonomického prostoru. Přehodnocovat nyní plnění asociačních dohod by znamenalo žít jako Don Quijote. Šťastně, hrdě, podle svých idejí - ale nepochopen, osamocen, opuštěn a vysmíván všemi.

  A protože ODS není nevýznamná stranička o několika procentech, ale nejsilnější opoziční strana v zemi, tak bez ohledu na "toleranční", "opoziční" či "stabilizační" dohody s ČSSD se na politickém obzoru rýsuje velký boj.

  Boj příštích parlamentních voleb, který bude o pro- či proti- evropské referendum, který bude o pro- nebo proti- evropské postoje voličů.

  Boj o charakter příští politické scény v ČR, boj o Evropu.

  Boj o odvahu překročit práh k demokracii, kde nevítězí kupónové experimenty, ale práce.

  A pradoxem dějin je, že ho nepovedeme proti Brežněvovým generálům, povedeme ho proti tmářství pod zástěrkou české národní ideje.



  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|