čtvrtek 13. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Privatizace a český film:
 • Kam se vlastně prodává Barrandov (Milan Šmíd) Sdělovací prostředky a čeští politikové:
 • Jak by to s Kateřinou Dostálovou dopadlo v britském parlamentě(Tomáš Pecina) Rasy a inteligence:
 • Ajajaj - Statistika, testy a rasové nerovnosti (Dominik Lukeš)
 • Jakou barvu má IQ? (Václav Pinkava)
 • Rasové testy (Jan Kameníček)
 • Pan Teplý ani jeho mluvčí nemají pravdu (Karel Dolejší) Hradní politika v ČR:
 • Proč chtějí hradní stoupenci Madeleine Albrightovou (Jiří Jírovec) Sdělovací prostředky:
 • Politici (poslankyně Dostálová) versus(?) elektronická média aneb vakcína na neduhy české politické kultury (Miloš Štěpánek)
 • K metodologii analýzy televizního zpravodajství (Libor Mihalka) Německá politika:
 • Merkelová (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K metodologii analýzy televizního zpravodajství

  Libor Mihalka, Innovatio

  Vážený pane Šmíde,

  moc děkujeme za názor. Myslím, že podobné diskuse jsou kořením naší práce a nutně motivují k dalšímu zlepšení. V příloze Vám posílám celou zprávu zpracovanou na podzim pro Lidové noviny a také zprávu, která byla předána novinářům na začátku března 2000.

  Co se týče říjnového příspěvku v LN, pak je možné konstatovat, že byl věcně správný, souhlasím ovšem s Vámi, že byly vybrány pouze některé aspekty. Z přílohy si můžete udělat představu, do jaké míry byla selekce provedena námi, do jaké míry další selekci provedla redakce. Díky za opravu tvrzení o naší apriorní zaujatosti.

  V diskusích s Jakubem Puchalským i Zdeňkem Šámalem jsme na našich závěrech trvat museli, protože tyto byly správné! Jestliže ze statistiky vyplývá, že počet zpráv o nehodách za nějaké období je 100 a za jiné srovnatelné období Y, nemůžeme v listopadu nebo v prosinci tvrdit něco jiného o stejných obdobích. (Věřte, že diskuse byla důvodem dodatečných kontrol kvality dat.) Myslím, že tehdy skutečně bylo největším problémem, že se diskuse omezila pouze na oblast "nehod" a "kriminálních činů".

  Poučeni podzimní zprávou připravenou pro Lidové noviny a následně převzatou také dalšími médii jsme pro představení výsledků za rok 1999 zvolili formu setkání s novináři, kdy jsme velmi podrobně představili metodiku. Novináři obdrželi také ve srovnání s podzimní zprávou připravenou pro LN podstatně detailnější analýzu, kterou Vám rovněž posílám v příloze (Se souhlasem RRTV, případné použití této zprávy mimo Vaši kancelář je nutné dohodnout s RRTV. Díky za pochopení). Myslím, že po prostudování určitě nebudete trvat na tvrzení, že informujeme veřejnost (respektive správnější by bylo tvrzení novináře) nedostatečně o metodologii. Nikdo, kdo se na nás obrátil s požadavkem na vysvětlení jednotlivých položek nebyl odmítnut. (Detailní "Kódovací kniha" pro kontinuální kódování má rozsah cca 300 stran A4.)

  Zpravodajství nás v první fázi zajímá z hlediska země, pro kterou je určeno. Nepovažujeme za nutné uvádět před každým grafem poznámku, že byly analyzovány pouze domácí příspěvky, když tato skutečnost je uvedena v souhrnné zprávě na úvodu v metodologii. Můžu Vás ale ujistit, že dokážeme přesně analyzovat také zpravodajství o zahraničních lokalitách (geografickou orientaci, hlavní témata, hlavní aktéři a jejich hodnocení). V březnové zprávě předložené novinářům informace o podílu a počtu zpráv z kategorie "Zahraničí bez vztahu k ČR" nechybí.

  V Lidových novinách 8.3.2000 (Zpravodajství všech televizí vévodí kriminalita) vycházel autor z grafů, ve kterých pod položkou "kriminalita" zprávy o BIS a Ministerstvu vnitra zahrnuty nebyly (zprávy o BIS a MV byly zahrnuty do kategorie "státní správa"). Toto, stejně jako skutečnost, že se jednalo o tématickou strukturu pouze "domácích příspěvků" není v Lidových novinách uvedeno. Zda je to naše chyba posoudíte po porovnání poskytnuté zprávy a otištěného obsahu. (Z věcného hlediska by byl správnější titulek "Domácímu zpravodajství hlavních zpravodajských relací ČT1, TV Nova a TV Prima vévodí kriminalita").

  Interpretaci ve zprávě zpracované pro Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání jsme se ve finální verzi snažili oprostit od jakýchkoliv tvrzení, které by mohly být označeny za tendenční. To Vám potvrdí paní Helena Havlíková stejně jako Josef Josefík (RRTV). Do závěrečné zprávy Rady o Stavu vysílání a činnosti RRTV v roce 1999 se dostal pouze omezený rozsah grafů. Informace o skutečnosti, že jsou do analýz zahrnuty pouze domácí příspěvky je rovněž obsažena v "Metodologických poznámkách".

  Neodpustím si jednu názorovou poznámku ohledně růstu podílu příspěvků z kategorie "Nehody, neštěstí, kuriozity" v prvním pololetí roku 1999 ve srovnání s prvním pololetím roku 1997 na ČT1. Růst podílu na ČT1 z 1,4% (první pololetí 97) na 5,1% (první pololetí 99) je velmi dramatický. Jedná se o zlomek počtu příspěvků, které byly ve druhém pololetí odvysílané a kódované se stejnou tématickou kategorií (Nehody, neštěstí, kuriozity) na Nově, ovšem v čitateli bude jednička a ve jmenovateli dvojka. Soukromá Nova navíc nemůže být v ČR měřítkem!!! Abych byl úplný, ve druhém pololetí roku 1999 klesl podíl příspěvků z kategorie "Nehody, neštěstí, kuriozity" v případě ČT1 na 2,1%, což je již hodnota, kterou je možné podle našeho názoru akceptovat.

  Vážený pane Šmíde, závěrem bych Vás rád poprosil o příspěvek do časopisu Media Monitor a to buď do rubriky "názor odjinud" (cca 30 novinových řádků na poslední straně měsíčníku). Rozhodnete-li se pro delší názor, pak přichází do úvahy celá strana (120 - 180 novinových řádků).

  Libor Mihalka

  (předseda občanského sdružení InnoVatio)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|