čtvrtek 13. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká inteligence:
 • Jak mohou čeští lékaři (a další odborníci) získat výhodnou práci v zahraničí Česká politika:
 • Karel Čapek o dnešním volebním zákonu Elektronická emeritura exposlance Žáka:
 • Jak Britské listy přispěly k ukončení jedné neoprávněné poslanecké výhody (Tomáš Pecina) K projektu ekonomického vysílání Jany Bobošíkové:
 • Zajímavý projekt, má ale určité nedostatky (Tomáš Pecina) Česká televize - Jaká byla včerejší Jednadvacítka?
 • Nemají co vysílat (Jan Čulík) Česká společnost:
 • Na obranu psaní pod pseudonymy (Josef Novák)
 • Štěpánu Kotrbovi: Kultivujme diskusi v Britských listech (Jaroslav Hradecký) Reakce:
 • Ruský vojenský prostor v Olomouci nebyl "absolutně tabu" (Milan Palička)
 • Ano, některé průchody byly otevřené (Jaroslav Pour) Tisková zpráva CET 21:
 • CET 21 splnila slib a předala plány CME na pirátské vysílání Tisková zpráva ČNTS:
 • ČNTS podala stížnost na CET 21 Dodatečné zveřejnění tiskové zprávy ČNTS:
 • Železný se musí omluvit, Bajčan ne Oprava veršem:
 • Čulík zaměnil dva různé sci-fi seriály (Václav Pinkava) Česká politika:
 • Útěk z domu (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • CET 21 splnila slib a předala plány CME na pirátské vysílání

  Společnost CET 21 předala Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu financí a Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání dokumenty, které jasně dokládají, že CME/ČNTS připravovala vědomě protizákonné ovládnutí vysílání TV NOVA. CET 21 tak splnila svůj slib, že zmíněné dokumenty předá všem kompetentním institucím, které se podílí na přípravě zastupování ČR při sporu s R. Lauderem.

  Dokumenty ukazují, že CME/ČNTS si byla vědoma, že nevlastní televizní licenci a že násilné ovládnutí vysílání je protizákonný krok. Ve své strategii chladnokrevně počítala, že si státní orgány nedovolí proti jejich pirátskému vysílání zasáhnout. CME/ČNTS to ve svém plánu zdůvodňuje obavou státu zasáhnout proti vlivnému zahraničnímu investorovi v době ekonomické recese.

  CET 21 předala příslušné dokumenty ve všech variantách, které má k dispozici, a to jak v tištěné, tak v originální elektronické podobě. Dokumenty byly na mezinárodním arbitráži v Holandsku uznány za duševní vlastnictví CME a byly arbitrážním tribunálem akceptovány a zařazeny do arbitrážního spisu.

  Sama CME se k vlastnictví dokumentů přihlásila, naposled v minulém týdnu, i když se snaží dát jim ex-post jiný obsah. Dokumenty v žádném případě neobsahují jakékoliv informace nebo jen náznaky, že by tzv. Czech Action Plan byl motivován hrozbami Dr. Železného nebo "obranou" před jeho údajnou snahou o vypnutí televize či před absurdním vyvoláním občanských nepokojů.

  Taková obvinění Dr. Železný jednoznačně odmítá: "Jsou uměle vykonstruovaná. Já jsem přeci nepřetržitě vlastnil TV licenci, proč bych vypínal televizi sám sobě. Nemá logiku, abych činil jakékoliv kroky, které by ohrozily mnou drženou licenci."

  Plán nemá žádný obranný charakter. Obsahuje např. následnou sekvenci kroků: pokračovat ve vyjednáváních s V. Železným, provést náhlé obsazení budovy televize, odvolat V. Železného, převzít kontrolu nad vysílacím a odbavovacím pracovištěm, provést personální změny na cca dvou desítkách postů, zahájení pirátského vysílání (RRTV nemůže Novu vypnout z důvodu ekonomické recese - potřebují zahraniční investory).

  Neúspěch plánů CME/ČNTS, kdy CET 21 překazila pirátské vysílání a ochránila svoji řádně drženou licenci, odstartoval doposud nevídanou kampaň proti Dr. Železnému a TV Nova.

  CET 21 je také připravena předat tyto závažné dokumenty příslušné sekci zahraničního výboru Senátu USA, kde R. Lauder prohlašoval, že mu byla v České republice ukradena televize, přestože nikdy nevlastnil televizní licenci.

  Martin Chalupský, tiskový mluvčí CET 21

  Poznámka JČ: Argument Vladimíra Železného, "proč bych vypínal sám sobě televizi, měl jsem přece licenci" je nelogický: televizi Nova tou dobou přece provozovala ČNTS, která se dostala se Železným do sporu, když podnik CME objevil jeho tunelovací praktiky.

  Zde v Britských listech naleznete dokumenty z RRTV, podle nichž byla firma CEDC právní předchůdce CME, přímým účastníkem udělení licence pro TV Nova a Vladimír Železný se správního řízení při udělování licence vůbec neúčastnil. Do firmy CET 21 byl přizván až později - podle některých interpretací protizákonně, neboť zákon praví, že je licence nepřevoditelná a bylo tedy prý nepřípustné přibírat do podniku CET 21 další osoby.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|