úterý 19. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Co v českých novinách nebylo:
 • V mezinárodních testech matematických schopností žáků byly podstatně horší dívky než chlapci v ČR a v islámských zemích (Juliana) Spojené státy a izolacionismus:
 • "Co bude znamenat pro svět jmenování Colina Powella americkým ministrem zahraničních věcí (Guardian) Léčitelství:
 • 'Devitalizace' rakoviny společnosti (Václav Pinkava) Autorům "televizní" petice v MFD:
 • Přestaňte žvanit - vyjádřete se věcně a konkrétně (Jaroslav Vaško) Policejní opatření Evropské unie:
 • Obrovská eurodatabáze zabraňuje milionu lidí vstupu to EU (Guardian) Británie - zajímavý demografický vývoj:
 • Běloši se rozvádějí, Pákistánci zastávají tradiční rodinné hodnoty Z Ameriky před Vánocemi:
 • Pracovní den v Amazon.com (Mara Infidelious) K diskusi o školství:
 • Dopis Jiřímu Jírovcovi: zavést či nezavést školné na univerzitách? (Radim Valenčík) Reakce:
 • Julianiny pseudozávěry: Nesouhlasím. Reklama není (vždy) manipulace (Vilém Rubeš)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Británie: zajímavý demografický vývoj

  Běloši se rozvádějí, Pákistánci zastávají tradiční rodinné hodnoty

  Shrnujeme pozoruhodnou analýzu kohabitačních zvyklostí v dnešní Velké Británii, kterou včera vydala University of Essex.

  Jsou mladí, mají děti, uzavřeli sňatek a pravděpodobně se nikdy nerozejdou. Tvoří tradiční typickou britskou, pevně stmelenou rodinu. Avšak nejmenují se Smithovi, Jonesovi ani Wilsonovi, ale Malikovi, Khanovi a Hussejnovi. Jejich rodiče nepocházejí z bohatých středostavovských předměstí anglických měst, ale z Pákistánu a z Bangladéše.

  Podle analýzy, kterou získal deník Guardian, tvoří etnickou skupinu, která nejvíce dodržuje "starobylé" struktury britského rodinného života, lidé z Pákistánu a z Bangladéše. Naproti tomu běloši a obyvatelé Británie původem z Karibské oblasti se velkou většinou rozvádějí, žijí spolu bez sňatku a existuje v jejich etnických skupinách množství svobodných matek.

  "Asijský způsob rodinného života lze jasně charakterizovat jako ´starodávný´, v tom smyslu, že se asijské rodiny chovají převážně tak, jak se v minulosti choval bělošské rodiny," konstatuje Richard Berthoud, profesor v Ústavu sociálního a hospodářského výzkumu na University of Essex.

  "Hlavním charakteristickým rysem komunit původem z jižní Asie je velmi vysoké procento uzavíraných sňatků. Asi tři čtvrtiny žen z Pákistánu a z Bangladéše má, než dosáhnou věku 25 let, trvalého partnera (u bělošských žen je to jen kolem 50 procent) a téměř všechny osoby původem z jižní Asie, mají-li partnera, jsou už vdané či ženaté.

  Berthoudova analýza nazvaná Family Formation in Multicultural Britain: Three Patterns of Diversity je založená na informacích získaných prostřednictvím čtvrtého celostátního průzkumu etnických menšin a průzkumu pracovních sil v Británii a soustřeďuje se na tři etnické skupiny: na obyvatele původem z karibské oblasti, na lidi původem z jižní Asie (jsou to Pakistánci, Bangladešané a Indové) a na bělochy.

  Analýza zjistila, že etnické menšiny, žijící ve Velké Británii, se svým způsobem života od sebe navzájem velmi odlišují, takže nelze hovořit o "společné černošské a asijské zkušenosti", pokud nejde o zkušenost příslušníků těchto etnických skupin s rasismem.

  Rozdíly mezi jednotlivými etnickými skupinami jsou obrovské. Jen 39 procent osob karibského původu pod 60 let žije v oficiálně uznávaném manželství, ve srovnání s 60 procenty bělošských dospělých.

  Kulturní změny v rolích obou pohlaví, větší očekávání rovných příležitostí pro oboje pohlaví a nové vzdělávací a pracovní příležitosti, které jsou nyní k dispozici pro ženy, vyvolaly to, že ve všech etnických skupinách v Británii je na ústupu tradiční rodinná struktura, kde jsou v rodině dva rodiči a jen otec vydělává v zaměstnání mimo domácnost.

  V roce 1973 bylo více než dvě třetiny všech britských žen pod třicet let vdaných a měly už děti. Do roku 1996 poklesl tento počet na méně než třetinu britských žen. V důsledku toho vznikla celá řada nejrůznějších možností, otevřených Britům ze všech etnických skupin, ohledně toho, jaký rodinný život chtějí mít.

  Ale tyto trendy jsou daleko méně zřetelné v pákistánské a bangladéšské komunitě. "Drtivá většina bangladéšských a pákistánských žen uvádí, že jejich hlavní činností je starat se o domácnost a o rodinu.

  "Objektivní skutečností je to, že bělošské rodiny se vyvíjejí určitým směrem," konstatuje profesor Berthoud. "Pákistánci a Bangladéšané, a do menší míry Indové, jsou v tom trendu pozadu. Lidé původem z karibské oblasti jsou vepředu. Ale všechny skupiny se vyvíjejí tímto směrem."

  To, že mají Pákistánci a Bangladéšané velké rodiny a manželky pracují jako ženy v domácnosti, znamená, že polovina pákistánských a bangladéšských domácností mají životní úroveň, která nedosahuje ani padesáti procent celostátního průměru, a to i tehdy, vydělává-li otec rodiny.

  "Neměli bychom však docházet k simplictickým etnocentrickým závěrům na základě informací z této studie," varuje profesor Berthoud. "Vznikají jistě velké příležitosti pro moralizování, běloši například mohou poukazovat na to, že jsou ženy v pákistánských a bangladéšských rodinách mužům podřízeny, kdežto bělochy je možno zase kritizovat za neodpovědný způsob vychovávání dětí. Tyto záležitosti by si ale nejlépe měla vyřešit každá komunita sama."

  Podrobnosti jsou na adrese www.iser.essex.ac.uk  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|