Britské listy


středa 17. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Právo:
 • Spáchal pořad Fakta České televize zveřejněním výpisů mobilních telefonů členů Rady ČT trestný čin? Česká televize:
 • Vysoký etický standard pořadu Fakta ČT (Tomáš Pecina, JČ)
 • Tak ještě jednou - jak vznikla televizní krize (Jan Čulík) Česká televize a česká společnost:
 • Třetí duch na scéně (Martin Stín)
 • Pondělní “Stalo se…”: Vrchol žumpařství České televize? (Karel Dolejší)
 • Mobilní telefony prokázaly vánoční puč ODS (Petr Jánský)
 • Britské listy jsou plky. Proč by nemohli zaměstnanci rebelovat proti řediteli? (Martin Gavlák)
 • Dal bych povstalcům zahrát (Aleš Kastner) Mladí konzervativci:
 • Josefu Brožovi: opakuji, nejsme neofašisté (David Rýc) Česká televize:
 • Děkuji za informace k Případu ukradené televize (Bohumil Schwab)
 • Televizní vzbouřenci si hrají na stávku (Jiří Maroušek)
 • Jana Dědečková je primitivní intrikářka s patologickými rysy
 • Zdeněk Drahoš, ředitel ČT Brno zaměstnancům: přestaňte vysílat propagandu
 • Zaměstnanci: Odmítáme výzvu ředitele Drahoše
 • Hodačovo bezvědomí způsobil neznámý muž, Jana Bobošíková a Jana Dědečková uvažují o emigraci (Jana Dědečková)
 • Jano Dědečková, jste lhářka (Ondřej Nosek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Josefu Brožovi: opakuji, nejsme neofašisté

  Vazeny pane Culiku,

  ve vcerejsich Britskych listech se objevila "urcita forma" reakce naseho sdruzeni na clanek Josefa Broze, aktivisty sdruzeni Dekujeme odejdete, ktery v predchazejich dnech ucinil (tez zde) pomerne ostry vypad naplneny konkretnimi vyroky o svetonazorove orientaci MK (neofasiste), konzervace myslenek extremni pravice, "napojenost" MK na ODS, protievropsky akcent apod.

  Ve sve reakci jsme se snazili na tyto konkretni utoky odpovedet, a to opet uvedenim konkretnich prikladu nasi cinnosti. Predpokladame, ze tak jako pan Broz mel ve Vasich listech prostor pro tato konkreteni obvineni, tak i nase sdruzeni bude mit moznost se k temto vecem vyjadrit. Rad bych Vas proto pozadal o uverejneni tohoto naseho clanku, ktery posilam v priloze, nebo alespon tech jeho casti, ktere jsou primou odpovedi na nesmyslne vypady pana Broze.

  Dekuji za informace, kterych se nam prostrednictvim Vaseho media dostava a jsem s pozdravem.

  PhDr. David Ryc

  predseda Mladych konzervativcu


  Nejsme neofašisté!

  Příspěvek Josefa Brože “Mladí konzervativci - lůno neofašismu”, uveřejněný v  Britských listech, překračuje onu míru nehoráznosti a lživosti, se kterou by se snad bylo lze smířit pouhým poukazem na zjevně defektní charakter autora. Svými lživými tvrzeními se Brož (tiskový mluvčí Sdružení Děkujeme odejděte) natolik dotýká naší osobní cti a do té míry nestydatě šíří nepravdivý obraz naší organizace, že nám nezbývá, než na jeho text obsáhleji zareagovat.

  Předem musíme zdůraznit, že veškeré aspekty činnosti Mladých konzervativců jsou naprosto transparentní, naše organizace se za nic a za nikoho neschovává, naše struktury jsou zcela otevřené. Každý skutečný zájemce o základní informace o MK (stanovy MK, organizační struktura MK, přehled aktivit MK) se může obrátit na naši Hlavní kancelář, kanceláře Regionálních klubů MK v jednotlivých regionech ČR, centrální i regionální webové stránky MK na adrese a href="http://www.konzervativci.cz">www.konzervativci.cz Takto získaná osobní zkušenost s naší organizací jistě vyvrátí všechny neomalené lži, šířené Josefem Brožem. Protože však jeho atak není prvním útokem na naše sdružení, považujeme za nutné se touto cestou veřejnosti znovu představit.

  MLADÍ KONZERVATIVCI

  Mladí konzervativci (MK) jsou občanským sdružením, fungujícím podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružení bylo ustaveno v roce 1991 a je organizací mladých lidí ve věku 15 až 35 let se zájmem o politiku a ekonomiku. MK se věnují především vzdělávacím aktivitám, pořádají přednášky, semináře, konference a diskuse, pro své členy zajišťují odborné stáže v zahraničí (Adam Smith Institute, Leadership Institute, CATO Institute, Evropský parlament apod.), které mají dát mladým lidem možnost orientovat se v současné politické a ekonomické situaci nejen u nás, ale i ve světě. Naším cílem je prosazovat konzervativní hodnoty s důrazem na svobodu jednotlivce a tradice evropské a euroatlantické civilizace.

  MK jako lůno neofašismu?

  Politicky tedy Mladí konzervativci v žádném případě nestojí na straně pravicového extremismu či dokonce (neo)fašismu! MK se naopak hrdě hlásí k ideovému proudu konzervativně-liberální euroatlantické myšlenkové tradice, který představuje ve všech vyspělých západních demokraciích jednu ze dvou hlavních složek mainstreamu tamního politického spektra.

  V něčem lze s Josefem Brožem přece jen souhlasit: Ano, jsme skutečně zájmovou skupinou, aktivně se účastnící veřejného života v České republice. Naším zájmem je totiž maximálně pomoci naší zemi v úsilí stát se hospodářsky a politicky vyspělým členem rodiny západních demokracií. Věříme, že vzdělaný, zdravě sebevědomý, jazykově a odborně vybavený jedinec, který je ochotný nabídnout své osobní kvality veřejnému sektoru (a o to se našimi aktivitami dlouhodobě snažíme), může být pro dosažení tohoto cíle užitečný.

  MK jako agentura ODS?

  Pokud by si dal pan Brož jen trochu práce se zjišťováním skutečných faktů o činnosti naší organizace, musel by zjistit, že pravidelnými hosty vzdělávacích akcí MK nejsou jen představitelé ODS, nýbrž i vrcholní zástupci všech ostatních pravicově orientovaných politických stran (Unie svobody, ODA, Česká pravice), hnutí a občanských sdružení ČR. Zveme pravidelně též špičkové osobnosti z našich ústavních institucí (Ústavní soud ČR, Kancelář prezidenta republiky apod.), vysokých škol i mediální sféry. Členská základna MK sdružuje nejširší spektrum pravicově orientovaných mladých lidí s velmi širokou škálou názorů. Společná půda MK nám poskytuje příležitost naučit se kultivované diskusi, při níž si nanejvýš ceníme plurality, trváme však na požadavku věcnosti, v politice pak vyznáváme úctu k legitimně vzniklému mandátu.

  Naprostou lží je pak konstrukce Josefa Brože, představující MK jakožto organizaci financovanou Občanskou demokratickou stranou. Nejde jen o to, že Mladí konzervativci od ODS nikdy žádné finanční prostředky nezískali! Financování činnosti Mladých konzervativců je naprosto transparentní. Jeho hlavním zdrojem je dlouhodobá, úspěšná a oboustranně vysoce hodnocená spolupráce s  prestižními a celosvětově uznávanými zahraničními institucemi působícími v oblasti politického vzdělávání, jako jsou např. Konrad Adenauer Stiftung, Hanns Seidel Stiftung, International Republican Institute či Visegrad Fund. Brožovy difamace, vkládající nám do vínku fašizující orientaci, nelze než považovat za důkaz jeho naprostého diletantismu v oblasti politických a společenskovědních reálií. Považuje-li např. pan Brož celosvětově uznávané a vysoce vážené německé nadace, jejichž vznik a úloha v mateřské zemi je úzce spjata s procesem denacifikace a demokratizace poválečného Německa, které jsou dokonce za účelem šíření prostoru demokracie a svobody zřízeny zákonem a financovány z prostředků daňových poplatníků, považuje-li tedy tyto instituce a jejich finanční podporu směřovanou do vzdělávacích aktivit MK za možný zdroj bujení hnízda českého neofašismu a naši spolupráci s nimi za napojení na neofašistické kruhy, nechť s tímto směšným obviněním laskavě vystoupí na nějakém mezinárodním fóru a vyčká reakce posluchačů. Mladí konzervativci zcela otevřeně deklarují, že se za svou spolupráci s vysoce váženými německými politickými nadacemi nestydí a budou v této spolupráci i nadále pokračovat!

  MK - centrum protievropských nálad zkorumpované mládeže?

  O problematice evropské integrace a přístupu MK k ní je velmi těžké diskutovat s těmi, kteří k žádné skutečně věcné a racionální diskusi nejsou ochotni a na jakýkoliv náběh k ní reagují kaceřováním každého, kdo si dovolí mít jen trochu jiný než onen jediný správný, se svazáckým leskem v očích recitovaný, názor. K evropské orientaci Mladých konzervativců tedy pouze několik výmluvných faktů: Jsme členy evropských pravicových mládežnických organizací European Democrat Students (EDS) sdružující více než 40 křesťansko-demokratických, liberálních a konzervativních organizací mládeže z 30 zemí Evropy. Jsme zakládajícími členy European Young Conservatives (EYC), organizace sdružující konzervativně orientované mládežnické organizace. Bývalý místopředseda MK, právník a absolvent Harvard University, Antonín Kazda, stál v čele EYC v letech 1999-2000. Naši členové se aktivně účastní mezinárodních seminářů EDS a EYC pořádaných v Londýně, Bruselu, Štrasburku, Římě, Berlíně a dalších evropských městech, na kterých se diskutuje o problémech fungování institucionálního rámce EU, problematice rozšíření EU, vzdělávacích systémech v zemích EU apod. Za dva týdny bude mít více než 10 zástupců MK příležitost účastnit se zimní univerzity EDS v Bruselu a v Antverpách, ve stejné době se budou nejvyšší představitelé MK (D.Rýc, M.Kubát) účastnit odborné konference na College de Europe v Bruggách.

  V roce 1998 MK uspořádali třídílnou konferenci Evropa pro naši generaci, věnovanou otázce evropské integrace a vstupu ČR do Evropské unie. Tento rozsáhlý projekt, kterého se zúčastnilo 400 studentů z celé ČR, byl částečně financován z programu Phare a vyhodnocen jako jeden z nejlepších ve své kategorii. (Zájemce o této akci a tím i o způsobu, jak Mladí konzervativci přistupují k zásadní zahraničněpolitické otázce evropské integrace, odkazujeme na sborník z této konference). Loni jsme uspořádali seminář na téma “Lidské zdroje pro EU”, který pro studenty Univerzity Karlovy vedli vysocí úředníci Ministerstva zahraničních věcí (tehdejší velvyslanec ČR v EU J.Kreuter, bývalý náměstek ministra zahr. věcí J.Winkler a další odborníci). I tyto aktivity snad dokazují, že o nějaké anti-evropské orientaci Mladých konzervativců nemůže být ani řeči.

  Mladí konzervativci v Radě ČT?

  Mladí konzervativci se vůbec nestydí za to, že jejich členem byl současný předseda Rady České televize Miroslav Mareš. Považujeme naopak za naprosto přirozené, že do našich řad vstoupil

 • vysoce vzdělaný absolvent dvou vysokých škol (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - obor politologie, Právnická fakulta téže univerzity),

 • absolvent několikaměsíční stáže na Ruhrské univerzitě v Bochumi,

 • odborný asistent katedry politologie Fakulty sociálních studií MU. Odborně je zaměřen především na “policy-analysis”, výzkum extremismu a teorii politických stran,

 • redaktor časopisu Politika v České republice a výkonný redaktor on-line časopisu Středoevropské politické studie. Autor řady odborných statí. V letech 1997-1998 vědecký pracovník výzkumného projektu "Sociální trendy" při katedře politologie FF MU, podílející se na zpracování publikace "Zpráva o vývoji české společnosti v letech 1989-1998".

  Bez komentáře necháváme fakt, že Miroslav Mareš v souvislosti se svým zvolením do funkce předsedy Rady ČT vystoupil z  Mladých konzervativců.

  Josef Brož a extremismus

  Nerozlišuje-li pan Brož mezi odborníkem na extremismus a extremistou, nerozlišuje patrně ani mezi kriminalistou a kriminálníkem. Zde jde však čistě o problém intelektuální výbavy Josefa Brože, nikoliv o problém pro MK.

  Brožův příspěvek v Britských listech je totiž přesným opakem toho, co chtěl autor dokázat. Je krystalicky čistým příkladem nevěcného, emocionálně vybičovaného postoje člověka, který je ve svém fanatismu vůči jediné zjevené pravdě, jejímž se cítí být nositelem, ochoten sáhnout k jakýmkoli prostředkům, a to včetně otevřených lží a  difamací jednotlivců či skupin. Není náhodou, že ten, kdo druhé obviňuje z politického extremismu, se ve svém ideovém a politickém instrumentariu, ilustrovaném v tomto článku, ukazuje být - přímo modelovým - politickým extremistou.

  Za vedení MK: PhDr. David Rýc - předseda Mladých konzervativců, odborný asistent na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (davidryc@hotmail.com )

  Ing. Vít Šoupal - I. místopředseda MK, pracovník softwarové firmy (soupal@volny.cz).

  Martin Novotný - místopředseda MK, student MBA na Heriot-Watt University (Edinburgh), postgraduální student na London School of Economics (marnovotny@hotmail.com)

  Jan Ryjáček - místopředseda MK, student oboru Mezinárodní teritoriální studia na IMS FSV UK (ryjacek@centrum.cz)


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|