Britské listy


středa 17. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Právo:
 • Spáchal pořad Fakta České televize zveřejněním výpisů mobilních telefonů členů Rady ČT trestný čin? Česká televize:
 • Vysoký etický standard pořadu Fakta ČT (Tomáš Pecina, JČ)
 • Tak ještě jednou - jak vznikla televizní krize (Jan Čulík) Česká televize a česká společnost:
 • Třetí duch na scéně (Martin Stín)
 • Pondělní “Stalo se…”: Vrchol žumpařství České televize? (Karel Dolejší)
 • Mobilní telefony prokázaly vánoční puč ODS (Petr Jánský)
 • Britské listy jsou plky. Proč by nemohli zaměstnanci rebelovat proti řediteli? (Martin Gavlák)
 • Dal bych povstalcům zahrát (Aleš Kastner) Mladí konzervativci:
 • Josefu Brožovi: opakuji, nejsme neofašisté (David Rýc) Česká televize:
 • Děkuji za informace k Případu ukradené televize (Bohumil Schwab)
 • Televizní vzbouřenci si hrají na stávku (Jiří Maroušek)
 • Jana Dědečková je primitivní intrikářka s patologickými rysy
 • Zdeněk Drahoš, ředitel ČT Brno zaměstnancům: přestaňte vysílat propagandu
 • Zaměstnanci: Odmítáme výzvu ředitele Drahoše
 • Hodačovo bezvědomí způsobil neznámý muž, Jana Bobošíková a Jana Dědečková uvažují o emigraci (Jana Dědečková)
 • Jano Dědečková, jste lhářka (Ondřej Nosek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zdeněk Drahoš, ředitel ČT Brno zaměstnancům: přestaňte vysílat propagandu

  V Brně 15.ledna 2001

  Redaktoři zpravodajství ČT Brno,

  jelikož jste na sebe vzali podstatnou roli brněnské části iniciativy ČT - věc veřejná, adresuji právě Vám tyto poznámky:

  1. I krizové dny jsou obdobím určité sebereflexe a východiskem pro další období, které v životě lidské společnosti bývá velkou většinou nekrizové - standardní.

  2. Brněnskou redakcí připravované pořady v několika místech rezignovaly na  zákonnou nutnost objektivnosti, vyváženosti a nestrannosti a osvojily si principy tendenčnosti a propagandy. Chci Vás proto upozornit, bez jakékoliv -prosím - výhrůžky a bez jakékoliv osobní souvislosti, že autoři takovýchto příspěvků nemohou v budoucnu spoluvytvářet veřejnoprávní zpravodajství. Vím, že za  těmito principy stojí několik málo jedinců, kteří tuto kampaň dlouhodobě připravují. Stejně tak je zcela zřejmé, že většina naší RZ je ve vleku událostí - aniž bych ovšem chtěl situaci bagatelizovat.

  3. Konkrétně: Vám všem jsem na setkáních zaměstnanců 29.12. a 2.1. osvětlil pravidla každé kontrolní akce - A. kontrolní nález, B. vyjádření kontrolovaného, jeho vyvrácení a zdokumentování, C. závěrečná zpráva. Fakt, že již 1. část kontrolní zprávy (tedy ono A.) byla dána Radě ČT a některým sdělovacím prostředkům, potvrdily účelovost celé kontrolní akce a do vztahu mezi pražskou centrálou a brněnským studiem vnesly mnoho negativního. Pokud je kýmkoliv z  Vás po tomto opakovaném objasnění s daty 1. části kontrolní zprávy manipulováno tak, že se jedná o závěrečnou zprávu a o potvrzená fakta, pak zde nutně jde o vědomé šíření lži a neobjektivnosti.

  4. Nyní osobně: firma Spolstav je pro ČT Brno opakovaně a doložitelně výhodná, její ceny nejsou navyšovány (zápisy ve stavebních denících), navíc pro nás vykonává k naší spokojenosti úklidovou službu. Moje „zištnost“ je pouze v tom, že svěřil-li jsem jí rodinné a hypoteční prostředky, pak proto, nebo’t je zvýšený předpoklad, že tato firma s nimi „neuteče“. V příslušné reportáži Tady a teď jsem měl dostat právo se k této souvislosti vyjádřit, případně mít možnost ukázat doklady, které potvrzují, že si stavbu platím já. Zde byla reportáž zavádějící. V místě, kde reportér tvrdí, že za pozemek jsem nucen platit pouze třetinu ceny přímo lže - pravda je totiž naprosto odlišná. Za pozemek jsem nucen platit cenu celou a jako důkaz mohly stačit doklady, které by potvrdily, že k počátku tohoto roku jsem zaplatil 5/6 standardní sumy.

  5. Ke skryté reklamě: arbitrem tohoto jevu je v České republice Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. První dotaz na ni jsem už vznesl a obracím se na ni se žádostí o její rozhodnutí. Není to zajímavé, že kontrolovaný se dovolává nejvyššího arbitra?.. Dále jsem napadán, že jsem si vynucoval natáčení aktivit ŽS, a.s, a AZ- servisu a politiků. Jsem přesvědčen, že jsem Vás nikdy těmito aktivitami neúkoloval. Pouze jsem Vám předával za ta léta k Vaší práci stovky různých tipů a  pozvánek. Pouze za nenatočení příspěvků k 8O letům univerzity a mezinárodní výstavy pořádané Design centrem ČT byly finanční postihy. Na těchto příspěvcích jsem skutečně trval a trval bych na nich i dnes. (Pro jistotu zde uvedu, že tyto instituce, tedy univerzita a Design centrum ČR se stavbou mého domu nesouvisejí.)

  6. Další informací, která naznačuje určitý pokles úrovně Vaší práce (v tomto případě rád dodávám, že ještě neověřená!) je, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se bude zabývat příspěvkem o sabotáži demonstrace na Jezuitské ulici. Údajně je již podaný podnět, který má podezření, že došlo k matení veřejnosti v důvodu policejní přítomnosti (?).

  7. Pro úplnost dodávám, že na p. Ondrůje za jeho vystoupení v Senátu PČR podávám trestní oznámení a občansko-právní žalobu na ochranu osobnosti s náhradou újmy.

  Závěrem: na jednom z našich setkání jsem zdůrazňoval, že mi jde o to, aby náš zpravodajský pořad byl prestižním zdrojem důvěryhodných informací o našem regionu. Byl jsem vždy rád, když mě mediální odborníci ujišťovali, že náš (Jihomoravský) Večerník je nejlepší. Znám i kvalitativní vztahy mezi dalšími brněnskými pořady a kontextem vysílání ČT. Proto nemohu společně s představiteli všech dalších brněnských redakcí přijmout tak brutální kritiku našeho studia, kterou iniciovala a stále iniciuje skupina lidí, kterým jde většinou pouze o osobní prospěch.

  Chtěl jsem Vám napsat, že i tato krize přinese ve svém důsledku mnoho pozitivního. Podstatné je, aby postulát svobody slova nevedl k propagandě a nenávisti. A k atmosféře strachu, která mi byla a je bytostně cizí. Zastávám názor, že i v krizovém období měly být naše vzájemné pře řešeny interní, případně soudní cestou, nikoliv využíváním veřejných prostředků. Stejně tak zastávám společně s hlavním producentem studia názor, že naše komunikace by k dosažení pozitivního mohla spět. Chci Vám říct, že já jsem k ní připraven. Proto ty z Vás, kterým to rytmus zpravodajské práce dovolí, zvu v toto úterý 16.ledna v 10.OO hod. do zasedačky na Běhounské ulici.

  S pozdravem

  Dr.Zdeněk Drahoš v.r.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|