Britské listy


pátek 19. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká (zahraniční) politika:
 • Ivan Pilip: Lidská práva v zajetí stranické linie (Karel Dolejší) Obecnější ohlédnutí za televizní krizí
 • Mé zoufalství: Jak jsem přivedl do ulic 100 000 lidí (Jan Čulík, původně psáno anglicky pro CER) Česká televize:
 • Jak to bylo v Radě ČT (Jana Dědečková, JČ)
 • Britské listy naletěly Janě Dědečkové (Václav Pinkava)
 • Jak jsem se neúspěšně pokusil odhlásit televizní poplatky (Milan Kubík)
 • Estébácké manýry a Kateřina Dostálová (Petr Jánský)
 • Budou televizní vzbouřenci soudně potrestáni? (Jiří Maroušek) Vydávání na internetu:
 • Rozloučení s čtenáři a s redakcí Světa namodro (Martin Stín) Češi v Americe:
 • Zaoceánská výzva k dvěma Václavům ohledně chaosu v ČT (Ihor Jason)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak jsem se neúspěšně pokusil odhlásit televizní poplatky

  Milan Kubík

  Vážený pane Čulíku,

  rád bych se se čtenáři BL podělil se svými osobními zážitky, týkajícími se pokusu o odhlášení televizního poplatku.

  K odhlášení televizního poplatku mě přiměla již poslední kapka - obsazení ředitelství vzbouřenci a dosazení pana Palusky na místo gen.ředitele ČT.

  Dnes t.j. 18.01.2001 jsem za účelem odhlášení televizního poplatku navštívil místní poštu v okrese Jablonec nad Nisou. Po sdělení mého požadavku - odhlášení televizního poplatku z důvodu výše popsaného , jsem byl pracovnicí poštovního úřadu poučen, že tento důvod nebude k odhlášení tv.poplatku uznán. Bylo mi ukázáno tzv. interní sdělení od GŘ pošt - Opatření č.005/2001 a sděleno telefonní a faxové číslo na ČT Praha .(02/61 13 38 50 , fax 02/61 13 20 73), kde můžu své výhrady vůči ČT dále ventilovat. Žádal jsem fotokopii interního sdělení, ale ta mi byla odmítnuta.

  Protestoval jsem u nejbližšího nadřízeného orgánu - ředitelství pošt v Liberci, kde jsem byl poučen , že kopie interních sdělení nevydávají . Dostal jsem alespoň informaci , který zákon o televizním a rozhlasovém poplatku řeší . Je to zákon č. 252/1994 Sb.

  Podle tohoto zákona se televizní poplatek platí zákonem stanovené výši pouze za fungující televizní přijímač, nikoliv za signál či obsah televizního vysílání.

  Argumentoval jsem i zprávami z tisku , že v posledním týdnu roku 2000 docházelo k hromadným odhlašováním televizních poplatků. Bylo mi podáno vysvětlení, že všechny tyto žádosti ( důvod - situace v ČT) nebyly uznány a poplatky budou dále vymáhány.

  Na čísle 02/61 13 38 50 se mi ozvala paní , která vede archiv a hned se mi omlouvala, že odpovědná osoba - paní Dubská není k dispozici z důvodu porady.

  Jsem si naprosto jist, že tento stav vzbouřenci velmi dobře znají.

  Takže vzbouřenci budou dále stupňovat své požadavky,vysílat své neobjektivní zprávy, odvolávat nepohodlné , ustanovovat své kamarády do funkcí a  koncesionáři budou dále platit "poplatek za televizní přijímač ".


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|