Britské listy


pátek 19. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká (zahraniční) politika:
 • Ivan Pilip: Lidská práva v zajetí stranické linie (Karel Dolejší) Obecnější ohlédnutí za televizní krizí
 • Mé zoufalství: Jak jsem přivedl do ulic 100 000 lidí (Jan Čulík, původně psáno anglicky pro CER) Česká televize:
 • Jak to bylo v Radě ČT (Jana Dědečková, JČ)
 • Britské listy naletěly Janě Dědečkové (Václav Pinkava)
 • Jak jsem se neúspěšně pokusil odhlásit televizní poplatky (Milan Kubík)
 • Estébácké manýry a Kateřina Dostálová (Petr Jánský)
 • Budou televizní vzbouřenci soudně potrestáni? (Jiří Maroušek) Vydávání na internetu:
 • Rozloučení s čtenáři a s redakcí Světa namodro (Martin Stín) Češi v Americe:
 • Zaoceánská výzva k dvěma Václavům ohledně chaosu v ČT (Ihor Jason)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Estébácké manýry a Kateřina Dostálová

  Petr Jánský

  V pořadu Fakta dne 15. ledna byla mezi osobami, kterým J. Dědečková volala mobilním telefonem, uvedena poslankyně Kateřina Dostálová. Redaktoři, v rámci objektivního a vyváženého vysílání, dali paní poslankyni příležitost, aby se vyjádřila k tomu, zda byla před volbou GŘ Hodače v čilém telef. styku se zmíněnou členkou Rady pro ČT. Zde jsou slova K. Dostálové: “Považuji za naprosto skandální, aby si vzbouření redaktoři opatřovali telefonické výpisy jakýchkoliv osob. Já to považuji za tzv. estébácké praktiky.”

  Pro ty, kteří nejsou v obraze podotýkám, že mobilní telefony, kterými členové rady volali poslancům, patří ČT. Je-li ČT veřejnoprávní, platí-li ji koncesionáři, pak ČT má nejen právo, ale i povinnost informovat koncesionáře o nakládání se svěřenými prostředky, mobilní telefony nevyjímaje.

  Tři dny před pořadem Fakta (12. ledna) jsme mohli v poslanecké sněmovně zaslechnout tato slova:

  “aby Česká televize vysílala objektivně a vyváženě, tak očekávám, že jako objektivní profesionálové zamíří tito redaktoři - a teď mám konkrétně na mysli šéfa publicistiky, pardon, bývalého šéfa publicistiky, také do svých řad a budou zkoumat to, zdali náhodou, já to nevím, jejich vůdce čirou náhodou nepůsobil jako předseda základní organizace KSČ v Orbisu, teď mám na mysli tiskovou agenturu, expozituru StB směrem do zahraniční, zdali náhodou z titulu jeho stranické funkce nebyl přímým podřízeným důstojníka StB Ivana Balouna.

  Já to nevím, kolegové. Ale určitě v rámci objektivního a vyváženého zpravodajství České televize by bylo dobré, aby tito nositelé pravdy a lásky a svobody slova si sáhli do svědomí, a především já osobně si myslím, do vlastních řad.

  Aby to nebylo 3 : 1, ale alespoň 3 : 2, byla bych ráda v rámci objektivního zkoumání, kdyby mi mohli tito profesionálové také sdělit, zdali je pravda, že pan Paluska, dnes nadějný to adept na post ředitele ČT, který nám ve svém rozhovoru pro Právo sdělil, jak má rád Českou televizi, byl v této organizaci předsedou základní organizace KSČ před rokem 1989.

  Přiznám se, že já to nevím, ale domnívám se, že tito schopní profesionálové pod vedením pana Mrnky nám jistě odhalí ve svých investigativních reportážích pravdu.”

  Pronesla je Kateřina Dostálová, ta stejná Dostálová, která si na estébácké praktiky druhých posléze stěžovala. Ona to neví a chrst - předseda KSČ, ona to neví a chrst - podřízený důstojníka StB, ona to neví a chrst - další předseda KSČ. Tak tomuhle zase říkám estébácké praktiky já. Jestliže se K. Dostálová snížila k roli kádrovačky nebo spíše drbny poslanecké sněmovny, pak nezbývá než připojit: Kdo s čím zachází, tím také schází.

  Poznámka JČ: Měli bychom hodnotit skutečnosti na základě faktů, nikoliv na základě ideologické zaslepenosti.

  1. Pořad Fakta vyvážený nebyl, protože jím reportéři bojovali za svou vlastní věc. Vyvážený by býval, kdyby ho vyrobili lidé, kteří se samotnou televizní rebelií nemají nic společného a kdyby zkoumali i to, kam telefonovali za posledního půl roku redaktoři zpravodajství ČT a kam telefonovali zejména během své televizní rebelie.

  2. Jak jsme již v Britských listech informovali, podle nového telekomunikačního zákona je zveřejňování osobních údajů z rozepsaných telefonních účtů vážným trestným činem. V tomto smyslu je vedlejší, že byly telefony vlastnictvím České televize.

  3. A i kdyby bylo pravda, že telefony jako vlastnictví České televize podléhají inspekci ČT, těžko podléhají dohledu libovolného řadového člena redakce zpravodajství či jakéhokoliv televizního vrátného. V podniku přece musí být řád - někdo musí být jmenovitě odpovědný za zneužití těchto dat. Kdo rozhodl o zařazení těchto dat do vysílání? Anonymní revoluční dělnický výbor?

  Představme si na okamžik situaci ve Velké Británii: že by se rozkmotřili dva čelní šéfové obřího podniku British Telecom a jeden z nich by zveřejnil důvěrné výpisy z mobilního telefonu svého protivníka: hájil by se tím, že přece mobil byl majetkem firmy, a tak on má právo výpis zveřejnit. Vidíte, jak je to absurdní? Ten člověk by okamžitě skončil ve vězení.

  4. Pokud mají někteří členové redakce zpravodajství ČT vazby na bývalou či současnou rozvědku, Kateřina Dostálová oprávněně požaduje, aby to bylo vyšetřeno. Už od neúspěšné reformy zpravodajství Ivana Kytky se totiž vyskytuje důvodné podezření, že se ČT stává předmětem her různých zájmů současných a bývalých zpravodajských služeb.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|