Britské listy


úterý 13. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Nehorázné chování pracovníků pobočky ČSÚ:
 • Sčítání lidu: odmítačem snadno a rychle (Pavel Drs) Pracovní prostředí:
 • Psychopati jako šéfové podniků: Jste jejich obětí?(Guardian) Otázka pro investigativní žurnalisty:
 • Co dělal Michael Žantovský na bilderbergském zasedání v Sintře? (Petr Bradáč) Výzva pro investigativní žurnalisty, odborníky na kapitálove trhy a právo i  poslance PSP ČR:
 • Jak to skutečně bylo s prací MF ČSFR v kauze IPFu? (Kamil Lamač) Zahraniční politika:
 • Mohou být hospodářské sankce proti Kubě účinné? (Pavel Šejnoha) Postoje:
 • Afrika a východní Evropa - podobnost čistě náhodná? (Juliana) Zpráva:
 • Zážitky ze semináře CEP (Hana Fifková) Reakce:
 • Mluvčí společnosti CET 21: "Železný televizi Nova neukradl" (Martin Chalupský) Reakce:
 • Komunistická praxe Britských listů: O Peňásově recenzi v Týdnu (Jan Lipšanský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Afrika a východní Evropa - podobnost čistě náhodná?

  Juliana

  Vážený pane Čulíku, v International Herald Tribune z 1. 3., str. 8 je zajímavá úvaha Lawrence E. Harrisona: To Modernize, Some Have to Change Their Culture (Mají-li být schopni se zmodernzovat, někteří musejí změnit svou kulturu).

  Obecně se má za to, že bída afrických zemí je způsobena tím, že byly pod koloniální nadvládou, která zničila jejich kulturu, a tak se teď potácejí od jednoho neúspěchu k druhému.

  On uvádí další možný důvod selhání a odkazuje na knihu "Culture Matters" kde s  tímto pojetím polemizuje kamerunský politolog Daniel Etounga-Manguelle.

  Tvrdí, že původní africká kultura nebyla nikdy úplně zničena, přežívala i  během koloniální nadvlády, a některé z jejích prvků jsou příčinou současného marasmu.

  K těmto prvkům patří:

 • A high degree of fatalism, irrationalism and belief in magic. (Vysoká míra fatalismu, iracionalismu a víry v magii)

 • Focus on the past and present, not on the future. "Without a dynamic perception of the future, there is no planning, no foresight, no scenario building...no policy to affect the course of events." (Soustředěnost na minulost a přítomnost a nikoliv na budoucnost. "Bez dynamického vnímání budoucnosti neexistuje plánování, předvídavost, nevytvářejí se předem scénáře - neexistuj politika, jíž by bylo možno předem ovlivňovat průběh událostí.")

 • Excessive concentration of authority and power in one individual, who will often claim magical powers. (Přílišný důraz na autoritu a moc u jediného jedotlivce, který si často nárokuje magické schopnosti.)

 • A communitarianism that suffocates individual initiative. (Kolektivismus, který dusí individuální iniciativu.)

 • Disregard for the economic realities of life. (Ignorování hospodářské reality života.)


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|