Britské listy


čtvrtek 19. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Změny:
 • Ve zpravodajství ČT se vláda vánočních vzbouřenců chýlí ke konci
 • Včerejší Události České televize - vládní vlnka? (Jan Čulík) O zastřelené ženě v Mělníce:
 • Policie nedodržuje předpisy pro zacházení se zbraněmi (Jaroslav Štemberk) Rejstřík nemovitostí:
 • Není dobré zveřejňovat, jaké nemovitosti kdo vlastní (Karel Neuwirth) Méně politikaření - více demokracie:
 • Jsem pro přímé volby (Martin Kunštek) Ze zákulisí:
 • Aktivity PR agentur jsou mnohem širší (anonym)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, U.K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok, ŠK). E-mailová adresa redakce je zde.

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

  Kavan proměnil ČR v podřízenou britskou kolonii a umožnil Británii zavést na českém výsostném území rasistické opatření proti Romům

  Níže publikujeme text, jaký rozesílá britské velvyslanectví v Praze pražským Britům. Jan Kavan dosáhl světového prvenství. Nikde jinde na žádném jiném světovém letišti nekontroluje cizí pasová kontrola místní občany před odjezdem do zahraničí. (Oprava: ve čtvrtek dopoledne upozornilo několik čtenářů, že podobně agresivně si vynutily imigrační kontrolu na cizím území arogantní Spojené státy, které ji provádějí na letišti ve Frankfurtu a v Kanadě.) Za toto šokující, rasistické opatření, porušující českou suverenitu a ztěžující občanům žádat v Británii legitimně o politický azyl, by měl Kavan rezignovat. Nebo se dokáže zkroutit vůči Británii do ještě devótnějšího předklonu? - Poslal jsem v této věci britskému velvyslanci v Praze dopis tohoto znění:

  Dear Sir,

  PRE-CLEARANCE CHECKS AT PRAGUE AIRPORT

  your action is outrageously racist and I am sure that it contravenes international law. It is also immoral. I am ashamed that I am a British citizen and I will certainly complain to my MP and to relevant human rights organisations in Britain and elsewere.

  Disgraceful!

  (Dr) Jan Culik
  University of Glasgow

  Vážený pane,

  BRITSKÁ IMIGRAČNÍ KONTROLA PŘED ODBAVENÍM NA PRAŽSKÉM LETIŠTI

  To, co jste zavedli, je šokujícím způsobem rasistické, a jsem si jist, že to porušuje mezinárodní právo. Je to také nemorální. Stydím se, že jsem britským občanem. Buďte si jist, že si budu v Británii stěžovat svému poslanci a také relevantním organizacím na obranu lidských práv v Británii i jinde.

  Je to ostudné.

  (Dr.) Jan Čulík
  University of Glasgow

  Kontrola před odbavením na pražském letišti

  Ve středu 18. července zavedou britská a česká vláda systém "předodbavení" na pražském ruzyňském letišti. To umožní technickým a administrativním zaměstnancům britského velvyslanectví, rozmístěným na letišti, vykonávat imigrační kontrolu u cestujících směřujících do Velké Británie ještě předtím, než získají palubní vstupenky a nastoupí do letadel.

  Tato opatření byla v zásadě schválena českou a britskou vládou 9. února. Jsou založena na bilaterální konzulární dohodě mezi oběma zeměmi. Měla být zavedena, podle společné dohody, jen pokud by to začalo být nutné. Bohužel, pokračující, systematické zneužívání britského imigračního a azylového systému některými českými občany učinilo tato opatření nevyhnutelnými. Doufáme, že toto "předodbavení" bude jen krátkodobým opatřením.

  Činitelé budou zkoumat pasy a cestovní dokumenty všech cestujících a budou hodnotit každou žádost o vstup do Velké Británie v souladu s našimi imigračními předpisy. V podstatě se budou dotazovat na tytéž otázky, na jaké by se normálně dotazovali cestujících po příletu do Londýna. Pokud nebudou uspokojeni, že byly předpisy splněny, mohou odmítnout cestujícímu vstup do země. Zdržení pro legitimní cestující bude minimální a systém znamená rychlejší zpracování cestujících po příjezdu v Londýně. Avšak, v době, kdy běží tato praxe "předodbavování", doporučujeme všem cestujícím do Velké Británie, včetně britských občanů, aby se dostavili na letiště v Praze trochu dříve než jindy, aby měli dost času na "předodbavení", než získají palubní vstupenku.

  Britské velvyslanectví Praha

  17. července 2001

  PRE-CLEARANCE CHECKS AT PRAGUE AIRPORT

  On Wednesday 18 July, the British and Czech Governments will introduce a  system of pre-clearance at Prague Ruzyne airport. This will allow for British Embassy technical and administrative staff, based at the airport, to carry out immigration checks on passengers travelling to the UK before they check in and board their flights.

  These measures were agreed in principle by the Czech and British Governments on 9 February. They are based on the bilateral Consular Agreement between the two countries. They were to be implemented, by mutual agreement, only if this became necessary. Unfortunately, the continued, systematic abuse of the UK immigration and asylum system by some Czech citizens made this unavoidable. We hope that pre-clearance will be a short-term measure.

  The officials will look at the passports and travel documents of all passengers, and consider each application to enter the UK in accordance with our immigration rules. In effect they will ask the same questions that we would normally ask passengers on arrival in London. If they are not satisfied that the rules have been met, they may refuse leave to enter. Disruption for legitimate travellers will be minimal, and the system means faster processing for them on arrival in London. But, while pre-clearance is in operation, we advise all passengers travelling to the UK, including British citizens, to arrive at Prague airport a little earlier than they would otherwise, in order to give them time to go through pre-clearance controls before checking in.

  If you would like more information on pre-clearance, please contact the British Embassy in Prague on (02) 5740 2111 and ask for the Press and Public Affairs Section.

  British Embassy Prague

  17 July 2001


 • Do Británie smíte jen, jste-li běloch - lidé s tmavou kůží byli z letadla včera vykázáni, Česká televize se jich "zapomněla" včera v Událostech zeptat na jejich názor. Nepřinesla informace, jaké zveřejnila např. agentura AFP: Pracovníci britské imigrační služby zabránili celé řadě romských rodin v tom, aby nasedly ve středu v Ruzyni do letadla. (...) Odmítnutí Romové obvinili britské činitele z diskriminace. Uvedli, že lidé s bílou kůží nebyli prohledáváni, zatímco Romové s tmavou kůží byli automaticky odvedeni do zvláštní místnosti. "Po pěti minutách nám překladatel sdělil, že nikam nepojedeme," řekl Ondřej Holub, jehož rodina byla první, které bylo znemožněno cestovat. "Hlavním důvodem byla naše barva kůže," uvedl. (JČ) --- Vzhledem k tomu, že britští imigrační úředníci na Ruzyni neumějí česky, těžko si představit, jaká jiná kritéria než barvu pleti mohou kvalifikovaně vyhodnocovat. (TP)

 • Je symptomatické, že ostudné opatření českého ministerstva zahraničí (nikoli britská strana, ale Kavanovo ministerstvo nese za "předsudnutou" protiimigrační kontrolu odpovědnost) přišlo podobně jako okupace v roce 1968 uprostřed letních prázdnin, evidentně ve snaze minimalizovat negativní ohlasy (jak však upozorňuje Václav Pinkava, to, že opatření bylo zavedeno uprostřed "okurové sezóny", může mít právě opačný účinek a zahraniční sdělovací prostředky se ho mohou chopit s o to větší vervou). Přítomnost cizích úředníků na území České republiky je praxe, která nemá obdoby ani v tzv. třetím světě - bude-li od nynějška chtít diplomat některé rozvojové země vyjádřit převahu a pohrdání svým českým kolegou, stačí, když se ho zeptá: "Pane kolego, ještě u vás na letišti odbavují cestující Britové?" --- Kavanovou zbabělostí jsem osobně otřesen. (TP)

 • ČT 1: "Romský exodus organizují tajné služby KGB a Mossad, levičácké západní organizace a bohatí belgičtí právníci, ti, aby na věci vydělali, ostatní aby poškodili pověst středoevropských zemí". To nám sdělil pozoruhodně paranoidní pořad Roberta Sedláčka "Romové na Západ", který se v ČT vysílal včera ve 21.50. Pořad nepopíral, že jsou Romové krutě pronásledováni, ale přivedl na obrazovku celou řadu "svědků", kteří - bez důkazů - tvrdili, že romský exodus je organizován jako mezinárodní spiknutí. :) Abychom byli objektivní, byl to sestřih nejrůznějších, často protikladných názorů, a některé hlasy uvedly, že tato paranoia je naprostý nesmysl, docela rozumně argumentoval Martin Fendrych, v tom smyslu, že jsou-li Romové ve středoevropských zemích utlačováni a pronásledováni, "není divu, že se toho někdo může snažit využít." Členové české a maďarské tajné služby vážně tvrdili, že jde o mezinárodní kampaň, jejímž cílem je zdiskreditovat středoevropské uchazeče o vstup do EU. Kateřina Lukešová, velvyslankyně ČR v Belgii, konstatovala, že exodus Romů je pro belgické právníky "fantastický byznys". Program obsahoval mlhavé insinuace jako "Těžko povídat, ale může to KGB vyhovovat." Činitel BIS uvedl: "Šlo o řízené vlny - v době finálního vstupu do NATO. Cílem bylo snížit důvěru ve středoevropské země." - "V čím zájmu je představovat státy střední Evropy v negativním světle," ptal se pořad. Za to, že na Slováky byla uvalena vízová povinnost k cestám do Británie, "mohou Romové z východního Slovenska". Pořad obsahoval rasistické výroky jako (cituji po paměti): Toto je čtvrť ve Štrasburku. Bydlí tady pouze lidé s tmavou kůží. Většina z nich je nezaměstnaná. Tmaví přistěhovalci přepadávají kolemjdoucí. Běloši se do této čtvrtě bojí." Ano, paranoia buší do spánků: utlačování disidentů za komunismu byl taky, pane Sedláčku, výmysl imperialistických tajných služeb. - Informoval jsem o tomto výplodu České televize mezinárodní lidskoprávní organizace. (JČ)

 • Záznam středečního pořadu Zátiší pražského Radia 1, jíž se účastnili Majid Majed a Tomáš Pecina, jsme vystavili ve formátu Real Media: verze pro modem 28K, verze pro modem 56K. Přehrávač Real Media je ke stažení např. zde. (TP)

 • Prachy, prachy, jenom prachy nečekají… aktuálně k problému Eurolota a jeho dluhu vůči Státnímu fondu kultury Osm let po účinnosti zákona o Státním fondu kultury, byla na návrh ministra kultury zvolena v červenci 1999 Poslaneckou sněmovnou Rada Fondu. „Protože předešlé loterijní podniky pošramotily pověst tohoto fondu, je nutné, aby Rada úzkostlivě zvažovala všechny své kroky a citlivě stanovila svou roli v české kultuře“, praví se v preambuli Návrhu kriterií pro poskytování grantů Státním fondem kultury ČR. Rada zvažovala své kroky pečlivě dva roky, po boku Eurolota, jež mělo odvádět pravidelné částky do pokladny Fondu. Na základě této povinnosti dané zákonem, obdržela nová loterie licenci ke své činnosti. Šest milionu korun již mělo být přerozděleno na kulturní projekty. Peníze které dluží Euroloto, schází především jim. Na činnost v Radě již rezignovali dva její členové, jedním z nich i její mluvčí Dr. Zdeněk Mahler. K čemu je Fond, když nemá peníze? Podle médií má máslo na hlavě ministr Pavel Dostál a Euroloto, které je údajně před krachem. Předseda Rady divadelní režisér a básník prof. Miloš Horanský ale Euroloto brání a poukazuje na jeho obtížnou pozici na loterijním trhu. Skutečností je, že si nová loterie napřed vybudovala pěkný dům a že se jí dosud nepodařilo podepsat smlouvu s žádnou televizí ke své propagaci. Fakt ale také je, že Prima od dohodnuté smlouvy couvla chvilku po té, kdy už byl natočen i reklamní pořad. Fakt je, že ani Jiří Balvín smlouvu s Eurolotem za Českou televizi nepodepsal. Proč? Otázek je víc než dost. Dravá Sazka přináší „veřejnoprávní“ televizi 85 milionů korun ročně a šéf Sazky Hušák si své teritorium hlídá. Jemu smlouva údajně zaručuje, že se v ČT druhá loterie neobjeví, a České televizi, jde především o její byznys. Proč by se nakonec měla zajímat o to, že peníze z loterie půjdou do české kultury? „Do Eurolota míří silný český strategický partner a peníze v pokladně budou“, sdělil mi včera předseda Rady Fondu prof. Miloš Horanský, když jsem po zprávách žhavil jeho telefon. Uvidíme, muž se šálou se zjevně unáhlil a z hrozby odebrání licence nový partner nadšený nebude. Jan Paul, člen Rady Státního fondu kultury ČR.

 • Tiskový mluvčí České televize David Jirušek napsal ke kauze pokut v ČT:

  dobrý den, pane Pecino,

  dovolte mi, abych Vám odpověděl na Váš dotaz, který jste nám adresoval.

  Odměňování zaměstnanců České televize je upraveno interním předpisem - Pravidla pro odměňování zaměstnanců ČT. Tento vnitřní mzdový předpis je v souladu s ustanoveními zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě v platném znění a se zákoníkem práce v platném znění. V ČT je každoročně uzavírána na základě kolektivního vyjednávání kolektivní smlouva, a výše uvedený mzdový předpis je přílohou této smlouvy . V Pravidlech pro odměňování zaměstnanců ČT jsou na základě kolektivního vyjednávání uplatněna další mzdová ustanovení a mzdová zvýhodnění . Dle § 4 odst. 3 zákona č. 1/1992 Sb. je mzda v ČT se zaměstnanci sjednána, nebo je zaměstnanci určena v jiné než pracovní smlouvě ( dohoda o smluvní mzdě u zaměstnanců odměňovaných smluvní mzdou, a mzdový výměr u zaměstnanců odměňovaných základní mzdou). Zákonem č. 1/1992 §9 je také stanoveno, jak má zaměstnavatel postupovat v případě nekvalitně odvedené respektive vadné práci. Za takto odvedenou práci nepřísluší zaměstnanci mzda. V Pravidlech pro odměňování zaměstnanců ČT jsou nedostatky v práci a následně snížení základní resp. smluvní mzdy řešeny v odst. VI. Změna základní mzdy a odst. VIII. Změna smluvní mzdy. Veškerá ustanovení platného mzdového předpisu byla konzultována s MPSV. V říjnu roku 2000 byl proveden legislativní mzdový audit firmou Trexima spol. s.r.o. , který konstatoval, že Pravidla pro odměňování zaměstnanců jsou formálně a věcně propracovaná, a jsou v souladu s platnou legislativou.

  jednoduše se dají moje slova vyložit následovně: V České televizi je stanoven interním mzdovým předpisem způsob, jak postihovat nekvalitně odvedenou resp. vadnou práci. Posouzení kvality a následného možného postihu je v pravomoci přímého nadřízeného zaměstnance, musí být projednáno se zaměstnancem a odsouhlaseno vedoucím na prvém stupni řízení. V případě, že tento postih je vyšší než 10% mzdy, musí souhlasit generální ředitel. Toto pravidlo bylo uplatněno i vůči zaměstnancům ČT odpovědným za pořad "Chapadla korupce". Pokuty není ČT zmocněna vybírat a srážky ze mzdy upravuje §121 zákoníku práce. V uvedeném případě se jedná o nevyplacení mzdy za nekvalitně odvedenou práci, dle § 9 Zákona o mzdě.

  s pozdravem

  David Jirušek
  pověřený vedoucí PR&Promotion

  Paragraf 9 zákona o mzdě ovšem hovoří o tom, že zaměstnanci nenáleží mzda za vyrobený zmetek, tedy vadný výrobek, který zaměstnavatel nemůže dál použít, nikoli o tom, že lze takto penalizovat zaměstnance za jakoukoli vadu v odvedení určené práce. Pořad Chapadla korupce byl odvysílán a zmetkem ve smyslu zákona o mzdě není. Dotázali jsme se na názor vedení ČMKOS a neoficiální cestou jsme se dozvěděli, že komora nemůže pro zaměstnance ČT udělat nic do té doby, dokud se sami odboráři nezačnou o nezákonné postupy v odměňování zajímat. "Ano, je to proti zákonu, ale my s tím nemůžeme nic dělat. K zaměstancům v České televizi si vedení dovolí přesně tolik, kolik si tamní odborová organizace nechá líbit," nechal se slyšet jeden z představitelů komory, který se netají despektem k Dekojově submisivnímu postoji. (TP)

 • Vedlejšák. Zeptali jsme se vedoucího tiskového odboru prezidentské kaceláře Martina Krafla, jak vysvětlí, že jeho jméno figuruje na akcích pořádaných Public Relations agenturami, jako je např. tato, a jak se tato činnost slučuje s jeho postavením vysokého státního úředníka. Martin Krafl napsal:

  Vazeny pane,
  i kdyz povazuji svou prednaskovou cinnost za soukromou zalezitost, na dotaz Britskych listu odpovim:

  Ma obcasna prednaskova cinnost, at uz nehonorovana napr. pro studenty vysokych skol nebo honorovana pro Institute for International Research ve Vidni (poradatel odborneho seminare "Profesionalni PR", o kterem jste se dozvedel), je v souladu s platnym zakonikem prace. Venuji se ji zpravidla v dobe cerpani dovolene a vzdy o ni informuji sve nadrizene. Nijak se nevylucuje s mym zamestnanim a je naopak prilezitosti k vymene zkusenosti s odborniky v mem oboru. Vyuzivam pri ni sve znalosti ziskane behem studii na Vysoke skole ekonomicke v Praze, na univerzitach v Trieru a ve Vidni a dale z me dosavadni desetilete praxe, ktera nezahrnuje pouze soucasnou "pozici urednika", jak uvadite.

  Pak zbývá jediná otázka, totiž zda M. Krafl, tvůrce mediálního obrazu "první dámy" Dagmar Havlové, vystoupil na semináři jako pozitivní nebo odstrašující příklad nezvládnutého PR... (TP)

 • Zveřejnili jsme tři dosud nepřístupné dokumenty týkající se prodeje IPB: smlouvu o prodeji, státní zárukudohodu o kompenzaci záruky. (TP)

  Galerie Britských listů

 • Do fotogalerií jsme doplnili několik desítek nových fotografií, mj. snímky, které Štěpán Kotrba pořídil ve spolupráci s Českým rozhlasem a které dokumentují jeho akci Africká odysea, narozeniny nosorožce v králodvorské ZOO a letecké záběry ze Zlínu Z-43. (TP)


  Hlavně nenápadně!

 • Zpřístupnili jsme galerii portrétů 42 "podivných postav", které za poslední rok doprovázejí různé pražské demonstrace.

 • Již několik týdnů je v provozu nové diskusní fórum BL. To je k dispozici zatím pouze pro prohlížeč Internet Explorer a pro Mozillu, na netscapové verzi se intenzivně pracuje. (TP)

 • Pořádkovou pokutu 10 000 korun uložila policie reportérovi BL Tomáši Pecinovi za to, že neusposlechl výzvy a nedostavil se na policii, aby vysvětlil své kritické články v Britských listech. Publikovali jsme působivý dokument, jímž to policie zdůvodňuje. (TP) - V reakci na tento dokument poslal Tomáš Pecina policii tuto Stížnost, v níž mimo jiné praví: (JČ)

  Je neslučitelné s ústavním pořádkem zaručenou svobodou projevu, aby Policie ČR poža­­dovala od novinářů vysvětlení jejich článků. Ústavní princip svobody projevu je intrin­sicky nadřazen dílčím ustanovením zákona o Policii ČR (č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i trest­ního řádu a policejní orgány si nikdy nesmějí počínat tak, aby tím omezovaly individuální ústavně zaručené svobody občanů. Nejsem ocho­ten poskytnout poli­cii k textu svých článků v případu Ladronka žádné vysvětlení a to, že jsem se nedo­sta­vil na výzvu, je pouze procesním vyjádřením mé vůle využít základních občan­ských práv, nikoli delikt­ním jednáním, jež by opravňovalo policejní orgán k uložení pořád­kové pokuty.

  Shrnutí případu pro časopis Central Europe Review a pro mezinárodní organizace zabývající se obranou lidských práv, je zde, v angličtině zde.

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s.
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum.)

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18 (podle věrohodných zpráv neexistuje)
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238 (dtto)
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|