Britské listy


čtvrtek 19. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Změny:
 • Ve zpravodajství ČT se vláda vánočních vzbouřenců chýlí ke konci
 • Včerejší Události České televize - vládní vlnka? (Jan Čulík) O zastřelené ženě v Mělníce:
 • Policie nedodržuje předpisy pro zacházení se zbraněmi (Jaroslav Štemberk) Rejstřík nemovitostí:
 • Není dobré zveřejňovat, jaké nemovitosti kdo vlastní (Karel Neuwirth) Méně politikaření - více demokracie:
 • Jsem pro přímé volby (Martin Kunštek) Ze zákulisí:
 • Aktivity PR agentur jsou mnohem širší (anonym)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Není dobré zveřejňovat, jaké nemovitosti kdo vlastní

  Karel Neuwirth

  Vážení kolegové,

  v příloze naleznete glosu, kterou reaguje předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů dr. Karel Neuwirt na  článek Tomáše Peciny uveřejněný v Britských listech 13.července 2001.

  Glosu samozřejmě mohou BL otisknout. Pokud uvedete: Psáno pro www.uoou.cz, zveřejníte pravdivý údaj a budeme to považovat za korektní a kolegiální gesto.

  Děkuji Vám.

  S pozdravem

  PhDr. Hana Štěpánková
  tisková mluvčí ÚOOÚ

  18. 7. 2001

  Na stránkách Britských listů (BL, www.britskelisty.cz) se objevila kritika ÚOOÚ za jeho aktivity, jimiž chce dosáhnout toho, aby katastr nemovitostí s přechodem na internetovou komunikaci nerozšiřoval nabídku přístupu k osobním údajům občanů nad rámec příslušného zákona (č.344/1992 Sb., katastrální zákon v platném znění). Nové možnosti různého propojování informací a vyhledávání všech dostupných informací ke konkrétní osobě jsou jistě pro leckoho lákavé. Dozvědět se snadno a rychle jaké nemovitosti vlastní váš přítel či nepřítel, soused či kolega ze zaměstnání láká možná mnoho občanů. A jistě nejsou mezi nimi jen ti, kteří chtějí závidět. Nicméně Listinou základních práv a svobod zaručená ochrana soukromí by měla být tím, co zavře dveře před těmito slídily a voyeury. Má-li někdo právní zájem zjistit údaje o konkrétní nemovitosti, pak je to o něčem jiném. Redaktoři BL se dovolávají středověkých tradic. I tehdy byly tzv. české zemské desky veřejné. Ano byly. Ale neexistovaly počítače, které by umožnily snadno a rychle vyhledat celý nemovitý majetek subjektu. Myslím, že to bylo dobře. Prostě v zemské desce, stejně jako v katastru nemovitostí jsou údaje o nemovitosti, jak ostatně již název sám napovídá. Katastr majitelů a občanů je něco úplně jiného.

  V posledním čísle Právních rozhledů (č.7, 2001, s. 322-325) je shodou okolností odborný článek advokátky z Vídně, zabývající se uplatňováním pohledávek v Rakousku. V jedné části se také píše o rakouské pozemkové knize (Grundbuch), která je sice veřejná, ale informace lze získat na soudu, u notáře či advokáta. Paní advokátka zcela jistě nečetla můj článek v Britských listech, přestože to tak vypadá. Neboť píše: "Pro čtenáře z ČR je významné, že v rakouské pozemkové knize lze zásadně hledat jen podle nemovitostí…, podle osob jen ve zcela výjimečných případech.". Český úřad zeměměřičský a katastrální to naštěstí chápe podstatně lépe než BL.

  Karel Neuwirt je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|