Britské listy


středa 25. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Počítače:
 • Nový virus, který vám napadne adresář i složku s dokumenty Dopis z Chorvatska:
 • Cizinci si myslí o Češích skoro to, co si Češi myslí o Romech (Fabiano Golgo) Ostrakizace Romů a česká inteligence:
 • Ghetto na letišti: Proč mlčí Václav Havel? (Sergej Magid) Okurková sezóna spřátelených rozvědek - Překonal Václav Havel zdravotní problémy?
 • Co píše francouzská rozvědná služba o Václavu Havlovi a České republice (Petr Bradáč) České školství:
 • Malý zázrak letošního podzimu - nový školský zákon (Anna Koutňáková) Omezování demokracie:
 • Ministerstvo vnitra chce zrušit právo veřejnosti účastnit se řízení o povolování kontroverzních staveb Ekologie:
 • Jaderná elektrárna Temelín informace neposkytne (Děti Země) Evropská unie:
 • EU - klady, ale i otazníky, o všem je nutno otevřeně hovořit (Jiří Němec) Český rozhlas:
 • Reklama pro policii v Radiožurnálu zdarma? (Jan Čulík) Česká televize:
 • Chabá pondělní Jednadvacítka i Fakta (Jan Čulík) Ochrana osobních údajů:
 • Odvážný jedinec "čelem k masám" (Štěpán Kotrba)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Omezování demokracie v ČR:

  Ministerstvo vnitra chce zrušit právo veřejnosti účastnit se řízení o povolování kontroverzních staveb

  Nevládní organizace (1) protestují peticí proti záměru ministerstva vnitra zrušit možnost veřejnosti účastnit se řízení o povolování ekologicky kontroverzních staveb. Petici "proti ústupu od demokratických principů v zákonech" už podepsali někteří starostové obcí, nevládní organizace a jednotlivci (2).

  Ministerstvo vnitra předkládá v těchto dnech legislativní radě vlády návrh nového správního řádu (3) v němž hodlá zrušit rovnost účastníků správních řízení a vytvořit pro občanská sdružení kategorii "přidružených účastníků", kteří nebudou mít žádná procesní práva a tedy žádnou možnost bránit se případnému protiprávnímu jednání úřadů. Právě o to ministerstvu vnitra jde. Svědčí o tom důvodová zpráva k návrhu zákona, kde se tvrdí, že Česká republika je dnes "oprávněně kritizována za to, že řízení trvá příliš dlouho" a "podmínky pro podnikatelské aktivity v ČR patří k nejhorším v Evropě". Proto "je třeba daný stav změnit".

  "Řízení trvají dlouho především proto, že investoři a úředníci často poruší zákony na ochranu životního prostředí a nadřízený orgán či soud jim potom rozhodnutí zruší a vrátí k novému projednání. Řešením této situace je posílit zákonnost rozhodování státní správy, nikoliv odstranit nepohodlné kritiky" namítá jeden z autorů petice, právník Martin Prokop.

  Zákon vychází žadatelům o povolení ekologicky kontroverzních staveb vychází vstříc také na mnoha dalších místech. Přichází například s koncepcí omezení tzv. zásady materiální pravdy, tedy pravidla, které ukládá úřadům "vycházet ze spolehlivého stavu věci a za tím účelem si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí". Nové znění ukládá zjišťovat pravdivost tvrzení pouze tak, aby o nich nebyly "důvodné pochybnosti", a to v rozsahu, který si úřad sám definuje jako "nezbytný pro rozhodnutí".

  Ministerstvo změnu zdůvodňuje tím, že "platný správní řád se někde jeví být velmi demokratickým a pokrokovým, například v tom, že trvá na zjištění tzv. materiální pravdy, tedy skutečného stavu věci, což v praxi znamená možnost některých účastníků neustále předkládat další a další důkazy, respektive je navrhovat, a takovým obstrukčním jednáním poškozovat jak ostatní účastníky, tak veřejný zájem..."

  Toto tvrzení autorů návrhu je nepravdivé, neboť současný zákon umožňuje úřadům stanovit k navržení důkazů přiměřenou lhůtu a úřady tak také činí. Novela podle nevládních organizací ve skutečnosti směřuje k odstranění "příliš demokratického a pokrokového" požadavku řídit se při rozhodování pravdou, vycházející z faktických důkazů a dává správním orgánům alibi k vydávání nedostatečně odůvodněných rozhodnutí.

  Podle kritiků návrhu je nový zákon v mnoha částech v rozporu s Ústavou a také tzv. Aarhusskou úmluvou o účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, kterou má český parlament ratifikovat na podzim. Ekologický právní servis a Ateliér práv zaslali ministerstvu desítky stránek právních připomínek, které však ministerstvo použilo k vychytání vlastních chyb, ale koncepci omezení práv veřejnosti v návrhu zachovalo.

  Kontakt: Mgr. Martin Prokop, Ekologický právní servis -- kancelář
  Tábor, mobil: 0608/721 708, stabil: 0361/256662, e-mail: eps.tabor@ecn.cz, a dále na www.i-eps.cz/petice

  Poznámky:

  (1) Petiční výbor tvoří nevládní organizace: Ekologický právní servis, Zelený kruh, Ateliér pro životní prostředí, Člověk v tísni o.p.s., Fond ohrožených dětí, Hnutí Duha, Českokrumlovská obec památkářská a dále starostka obce Křelov-Břuchotín na Olomoucku Ing. Anna Procházková

  (2) Petici a další materiály k tomuto tématu naleznete na adrese: www.i-eps.cz/petice

  (3) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) upravuje práva a povinnosti českých úřadů při vydávání správních rozhodnutí.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|