Britské listy


úterý 28. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Britská rasistická arogance na ruzyňském letišti:
 • Ruzyně: Úhly pohledu (Václav Pinkava) Slovensko za mečiarismu a komunismu:
 • Britská kniha o Slovensku, která nejde ke kořenu věci (Jan Čulík) Jak se BBC vrátila k výročí invaze Varšavského paktu do Československa:
 • Freedom Tram: Jak jedna pražská tramvaj unikla před sovětskou invazí na anglický venkov Kosovo 2001:
 • Sire, podejte mi pravítko (Jaroslav Pour) Oznámení:
 • 21. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědu a umění se bude konat v Plzni Kauza znojemská rotunda:
 • Malby ve znojemské rotundě v roce 2001 (Petr Šimík) Stížnost Radě ČTK:
 • Vydáním zprávy byl porušen zákon o ČTK (Tomáš Pecina) Mladí Češi v zahraničí - reakce:
 • Případ Jitka - z druhé strany (Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Oznámení

  21. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědu a umění

  21. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědu a umění se uskuteční 24. až 30. června v západočeské metropoli Plzni. Záštitu nad kongresem přijal rektor Západočeské univerzity a primátor města Plzně.

  Hlavní nosnou ideou kongresu je "transformace české a slovenské společnost na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě".

  Plzeň je mimořádně vhodným místem pro diskuse na toto téma. Do její pohnuté historie zasahovaly prakticky všechny slavné i tragické události českých dějin. Současná tvář Plzně, v níž opravené fasády domů, supermoderní hypermarkety a nová technologie industriální zóny kontrastují s monotónní šedí rozsáhlých panelových sídlišť, názorně odráží stav, rozporuplně pocity a dilemata české společnosti, která se uprostřed náročné postkomunistické modernizace integruje do Evropské unie a zároveň čelí bez možnosti dlouhodobější přípravy a zrání veškerým výzvám a nástrahám světové globalizace.

  Plzeň, která více než mnohá jiná středoevropská města nesla v minulosti tíhu postavení na rozhraní mezi východním a západním světem, by se v závěru června 2002 měla stát místem kritické reflexe minulosti, nezaujatého posouzení přítomnosti a střízlivého výhledu do budoucnosti české a slovenské společnosti v celosvětovém kontextu.

  Pro účastníky kongresu bude připraveno přes třicet diskusních panelů, které budou probíhat paralelně ve čtyřech přednáškových sálech v historickém centru města.

  Ucelený blok témat věnovaných obecným civilizačním a historickým otázkám zahrne diskusní panel Multikulturalismus - výzva, nebo ohrožení, Planeta Země v ohrožení?, Vliv jaderné energetiky na životní prostředí, Přežije Střední Evropa rok 2100?, Proteovská tvář totalitarismu - komparativní kritika komunismu, nacismu a fašismu a Tvář první republiky - legendy a skutečnosti.

  Přednášky zabývající se různými kulturními tématy zazní v rámci panelů Česká literatura na přelomu 20. a 21. století, Shakespeare v české literatuře (Problematika anglicky píšících autorů), Současná česká architektura, Český strukturalismus a jeho mezinárodní ohlas (osobnost a dílo Romana Jakobsona), Proměny českého loutkářství a Česká a slovenská hudba 20. století, Židé a středoevropská kultura, Současný český film a České a slovenské divadlo.

  Problematika vědy, vzdělání a ekonomie bude představena v diskusních panelech Univerzity a role vzdělání v 21. století, Možnosti současné lékařské vědy, Informační technologie, Ekonomické výhledy České republiky, Dějiny českého piva a Dějiny společnosti Škoda a česká průmyslová tradice.

  Na aktuální témata soudobé české a slovenské společnosti, politického a duchovního života a osudů, minulosti, přítomnosti i budoucnosti českých a slovenských komunit v zahraničí se zaměří diskusní panely Média a demokracie, Evropská integrace: euroskepticismus a eurooptimismus, Víra a česká společnost, Češi a Slováci v Americe, Česká a slovenská muzea, České a slovenské archivy, Úloha etnických organizací při zachování kulturního dědictví, Genealogie a Ústava a volební systémy: česká a americká zkušenost.

  Zvláštní sekce bude věnována nejrůznějším problémům nejmladší generace, které budou přiblíženy v diskusním panelu Asimilace a akulturace mládeže, Hnutí mladých, Studentské výměnné programy a Výuka českého jazyka.

  Doba vyhrazená pro jednotlivé příspěvky je dvacet minut, následovat by měla přibližně desetiminutová diskuse. Veškeré přednesené příspěvky budou otištěny ve sborníku Československé společnosti pro vědu a umění.

  Pro účastníky kongresu bude připraven bohatý a atraktivní večerní kulturní program, v jehož rámci budou mít zájemci možnost výběru mezi divadelními představeními, koncerty klasické, jazzové i lidové hudby a literárními pořady. Součástí programu bude i slavnostní recepce Československé společnosti pro vědu a umění. Na závěr kongresu organizátoři připravují dva alternativní hromadné zájezdy do západočeských lázní (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně) nebo na regionální architektonicky a historicky pozoruhodné hrady a zámky. Ubytování bude zajištěno v místních hotelích a penzionech, případně pro zájemce v univerzitních kolejích. Účastníci kongresu si ke svému stravování mohou vybrat z množství kvalitních a levných restaurací nacházejících se ve středu města, s jejichž majiteli bude dohodnuta rezervace vyhrazených míst.

  K účasti na 21. výročním světovém kongresu jsou srdečně zváni všichni členové Československé společnosti pro vědu a umění. Osloveni budou rovněž významní představitelé českého a slovenského politického, kulturního, intelektuálního a duchovního života včetně prezidenta republiky, předsedy vlády a předsedů obou komor parlamentu. Očekáváme zájem a aktivní účast nejširší veřejnosti.

  Organizátoři kongresu doufají, že se jim v úzké součinnosti s vedením Československé společnosti pro vědu a umění podaří v Plzni vytvořit podnětné a přátelské prostředí, které přispěje k hlubšímu porozumění velkým civilizačním výzvám, před nimiž na prahu jednadvacátého století stojí česká a slovenská společnost, a ke sblížení mezi domácími a zahraničními Čechy a Slováky.

  Zveme akademické pracovníky, vědce, experty, umělce, studenty, zaměstnance státních, nevládních a humanitních organizací, podnikatele, představitele místní správy, politiky, duchovní, lékaře a zdravotníky, právníky, literáty, novináře a reprezentanty médií, environmentalisty, odborníky na informační technologie a všechny, kteří se zajímají o výše zmíněnou problematiku, aby ve velkém počtu navštívili 21. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědu a umění v Plzni a obohatili jeho program o své příspěvky.

  PŘEDBĚŽNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ:

  Jméno : _________________________________________________________

  Instituce a postavení :________________________________________

  Adresa pro

  korespondenci:_______________________________________________________

  Telefon:___________ FAX::______________E-mail:________________________

  Název navrhovaného příspěvku:_________________________________________________

  Rád(a) bych se podílel(a) na organizaci diskusního panelu:

  _____________________________________________________________________

  Návrhy nebo doporučení:________________________________________

  Registrační formulář zašlete Mgr. Ivoně Škanderové, Fakulta humanitních studií, Západočeská univerzita v Plzni, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, Česká republika, tel.: (420-19) 732 08 69; FAX: (420-19) 722 29 67; e-mail: yvonne@kaj.zcu.cz.

  V případě specifických dotazů se obracejte na Doc. RNDr. Ivo Budila, Ph.D., budil@ksa.zcu.cz nebo Mgr. Andreu Pešicovou, pesicova@rek.zcu.cz

  Dotazy a návrhy zasílejte též na adresu: SVU President, Miloslav Rechcigl, 1703 Mark Lane, Rockville, MD 20852; tel.: (301) 881-7222; FAX: (301) 881-9667; e-mail: rechcigl@aol.com,

  nebo Doc. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., děkan, Fakulta humanitních studií, Západočeská univerzita v Plzni, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, Česká republika; tel.: (420-19) 732 08 69; FAX: (420-19) 722 29 67; e-mail: budil@ksa.zcu.cz.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|