pondělí 3. listopadu

O B S A H

Češi a česká politická kultura:

 • Krize české totožnosti a krize společných hodnot (Ivan Kytka, přednáška z Scheinfeldu) Romský problém:
 • DOKUMENT: Posuzujte v Británii žádosti Romů o asyl seriózně, v ČR a na Slovensku jsou vystaveni rasismu (Tiskové prohlášení Evropského střediska pro lidská práva Romů, Budapešť)
 • Anglický originál prohlášení Evropského střediska pro lidská práva Romů, Budapešť: ERRC Press Release. European Roma Rights Center Press Release on Events in Great Britain, October 22, 1997 Pár poznámek Jana Čulíka:
 • "A vy zase lynčujete černochy" - postoj českých médií k romskému problému
 • Otázka důvěry
 • TV Nova: "Svět blázní nad vražedkyní v Americe a když uhoří v Benešově dvě děti, nikoho to nezajímá" Amnesty International a český rasismus:
 • Ivan Fišer, odborník AI z Londýna, v nebývale aktuálním rozhovoru o Romech z ledna 1996 Čechoameričané a dvojí občanství:
 • Lidovci hodlají podporovat dvojí občanství pro Čechoameričany Soudní případ v ohnisku zájmu:
 • Proces s britskou au pair Louise Woodwardovou: porota byla přesvědčena, že dívka malého Matthewa nezavraždila!  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Čeští a slovenští Romové a situace v Británii: Prohlášení budapešťského Evropského střediska pro práva Romů - 22. října 1997.

  (Předchozí zpráva budapešťského Evropského střediska pro práva Romů o rasismu v ČR, podaná v létě Radě Evropy, vyšla v těchto Britských listech. Anglický originál viz Obsah zde napravo.)

  Evropské středisko pro práva Romů je mezinárodní právní organizace, působící ve veřejném zájmu, která monitoruje situaci oblasti lidských práv Romů a poskytuje právní pomoc v případech porušování lidských práv.

  Za poslední půlrok docházejí do Evropského střediska pro práva Romů zprávy, že skupiny Romů přijíždějí do anglických přístavů a žádají tam o asyl. V posledních dnech se staly romské žádosti o asyl ohniskem poplašných a rasistických článků v britských sdělovacích prostředcích, včetně orgánů, známých svou seriózností.

  Evropské středisko pro práva Romů je znepokojeno, že pobuřující výroky v britském tisku vytvářejí z otázky útěku Romů z východní Evropy, zejména z České republiky a ze Slovenska, neodpovědně senzaci a líčí letošní letní stěhování Romů z východní Evropy do Kanady, do Irska a do Velké Británie čistě jako "ekonomickou migraci", nebo ještě něco horšího, líčí romské uprchlíky jako podvodníky, kteří se snaží vykořisťovat britskou veřejnost.

  Obyčejně seriózní deníky jako Guardian a Independent hrají na rasistické stereotypy a otiskly titulky jako "Cikáni podnikli invazi do Doveru a doufají, že dostanou almužnu", "Anglicky skoro nemluví, ale přesně vědí, jak vyzrát na systém" a "Cikáni si vyvinuli novou taktiku".

  Evropské středisko pro práva Romů je také znepokojeno, že komunální úřad hrabství Kent, okresní administrativa v oblasti, do níž přicestovalo mnoho uprchlíků, pozval do Doveru činitele ze slovenského velvyslanectví

  Evropské středisko pro práva Romů provádí výzkum situace Romů v ČR i na Slovensku. Romové jsou v ČR terčem rasově motivovaných útoků.

  Česká nevládní organizace HOST zdokumentovala za období 1991 - 1997 1250 rasově motivovaných útoků proti Romům, jde zejména o útoky rasistických skinheadů, Nejméně devět Romů zahynulo jako přímý důsledek těchto útoků a skupina skinheadů také usmrtila tureckého občana, o němž se domnívala, že je Rom.

  Tyto útoky jsou v posledních letech stále častější. Dokonce ještě v září 1997 zahynula v důsledku útoku skinheadů v ČR jedna romská žena.

  Vzhledem k tomu, že Romové většinou neoznamují rasisticky motivované útoky policii, skutečný počet útoků proti Romům je pravděpodobně daleko vyšší. Reakce státních orgánů na alarmující situaci v České republice byla dosud nedostatečná.

  Česká republika nejednala bezodkladně a efektivně, aby poskytla ochranu Romům, anebo právní pomoc, když jsou Romové napadeni. V trestním soudnictví se projevují tyto tendence: Když na Romy zaútočí velká skupina osob, často je obviněno z trestných činů jen několik jednotlivců. Právní ustanovení pro rasisticky motivované trestné činy se často nepoužívají. Trestní stíhání proti rasistickým skinheadům je často příliš lehké na to, aby řádně odráželo skutečnou závažnost útoků. Ustanovení o trestním stíhání rasisticky motivovaných zločinů se používá proti Romům, což zpochybňuje vládní tvrzení, že vláda jedná proti tomu, aby zamezila rasistickému násilí. Soudy jsou zaujaty proti Romům, když zvažují svědectví romských občanů. Policisté, kteří pronásledují Romy, ve většině případů za to nejsou trestáni, a pokud ano, trest není adekvátní.

  Názory skinheadů podporuje znatelný rasismus v širší společnosti. Diskriminace je zjevná téměř ve všech sférách života. Podle rozumných odhadů je počet romských dětí, které chodí do škol pro mentálně postižené více než padesát procent.

  Nedávná studie organizace HOST zdokumentovala čtyřiadvacet restaurací, které otevřeně odmítly obsloužit Romy. Kromě toho se vyskytují častá a důvěryhodná tvrzení o diskriminaci v trestním soudnictví, a to v oblastech jako: délka a pravděpodobnost vazby, pravděpodobnost odsouzení, délka trestu a délka soudního jednání v případech, kdy jsou obětmi Romové.

  Konečně, navzdory tomu, že členové jak vládnoucí koaliční Občanské demokratické strany i hlavní opoziční strany sociálních demokratů nedávno učinili veřejná prohlášení, podporující de fakto posílání Romů do ghett, tyto výroky silně nekritizovala ani jedna z obou politických stran ani česká vláda.

  Do roku 1993 byly Slovensko a Česká republika součástí jediné země, České a slovenské federativní republiky. Současná vlna rasismu a rasistického násilí má kořeny před rozpadem federace a Romové čelí obdobnému pronásledování na Slovensku.

  Ještě letos v srpnu byl skinheady ubit k smrti romský muž ve svém bytě v městě Banská Bystrica na středním Slovensku. Na Slovensku se však stát také nevyjadřuje proti perzekucím Romů.

  Průzkum Evropského střediska pro práva Romů ukazuje, že navzdory tomu, že dosahuje násilí skinheadů proti Romům na Slovensku obdobné četnosti jako v České republice, když se stanou Romové terčem útoků, jejich stížnosti mají jen malou šanci, že budou adekvátním způsobem soudně napraveny.

  Slovenské úřady projevují tendenci popírat, že k rasisticky motivovaným trestným činům došlo, minimalizují roli rasismu tím, že popisují útoky jako žertování mládeže, zahajují trestní stíhání proti Romům, kteří se stěžují na trestné činy, odsuzují minimální možné množství skinheadů a popírají, že dochází k hromadným rasistickým trestným činům.

  Letos uprostřed léta přijaly alespoň dvě města nedaleko Medzilaborců na severovýchodním Slovensku předpisy, které zakazují Romům, aby bydleli v těchto městech.

  Postižení Romové byli zjevně vystěhováni z bytů, poté, co byli propuštěni v roce 1990 z místního družstva a jsou opakovaně vystěhováváni z míst, kde se od té doby snažili usadit. Okamžitě po vyhlášení zákazu pobytu pro Romy shořelo za nejasných okolností nedaleké romské sídliště za nejasných okolností.

  Bratislavská kancelář Mezinárodní helsinské federace také zdokumentovala případy, kdy bylo Romům zabráněno, prostřednictvím povinných povolení k tvrvalému pobytu, aby se nastěhovali do měst.

  Členové současné slovenské vlády užívají jazyka, který mlčky anebo otevřeně schvaluje nynější nebezpečnou situaci pro Romy na Slovensku. Premiér Vladimír Mečiar svého času naznačil, že by Slovensku mohla hrozit vlna romských dětí, když konstatoval: "Jestliže se s nimi nevypořádáme my dnes, oni se vypořádají s námi zítra."

  V listopadu 1996, sdělila slovenská ministryně práce, sociálních záležitostí a rodiny Olga Keltošová veřejnému shromáždění v Londýně, že Romové "prostě nechtějí pracovat" a dovozovala, že Romové jsou zloději, kteří kradou svým dětem státní podporu.

  Nynější pokusy bagatelizovat útěk Romů z České republiky a ze Slovenska jako pochybný pokus zatížit břemenem západní asylové procedury falešnými tvrzeními o pronásledování tedy nejsou ospravedlnitelné, vzhledem k lidskoprávní situaci Romů v obou zmíněných zemích.

  Evropské středisko pro práva Romů naléhá, aby se všem Romům, kteří prchají z východní Evropy, dostalo práva na vyslyšení jejich žádostí před nestranným tribunálem, pokud si to budou přát. Evropské středisko pro práva Romů je znepokojeno, že není vyloučeno, že britské úřady se pokusí využít nejasností v evropském asylovém právu tak, že budou navracet jednotlivce do jiných zemí, zejména prostřednictvím klauzulí o tzv. "bezpečných třetích zemí", podle nichž musejí žadatelé o asyl o něj žádat v první "bezpečné zemi", do níž přicestují.

  Evropské středisko pro práva Romů poznamenává, že nynější evropské právní normy nevylučují Českou republiku jako první "bezpečnou zemi" pro slovenské Romy. Úřady v Kanadě, v Irsku a ve Velké Británii by neměly být ovlivněny zkreslenými a pobuřujícími tiskovými zprávami.

  Měly by vzít v úvahu zprávy nevládních organizací o situaci Romů ve východní Evropě v oblasti lidských práv a měly by tyto analýzy učinit lehce přístupnými pro kompetentní pohraniční autority a pro osoby, kterí se zabývají imigračními a asylovými procesy.

  A konečně, nezákonné zásahy proti jednotlivcům, kteří možná mají legitimní důvody pro žádost o asyl, by měly být britskými úřady přísně trestány.

  European Roma Rights Center

  P.O.Box 10/24 - 1525 Budapest 114 - Hungary - Phone: + (36 1) 327-98-77 Fax: + (36-1) 138-37-27  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|