úterý 11. listopadu

O B S A H

Rasismus:

 • Konformismus: pondělní pražská protirasistická demonstrace, vyvolaná zavražděním súdánského studenta Husajna, byla netolerantní! (Petr Očko)
 • Protinázor proti Petru Očkovi z pondělní demonstrace: Jak jsem ji viděl já (Tomáš Pecina, převzato z Fóra Neviditelného Psa)
 • Co je rasismus? Andrew Stroehlein porovnává dopisy čtenářů se slovníkovou definicí rasismu
 • Píše člen hnutí skinheads: rasista nejsem! (V.D.)
 • Klaus a hodnoty etiky a tolerance - jsou předpokladem i ekonomického úspěchu (Jan Vincent) Česká republika viděna ze zahraničí:
 • Nebezpečné tóny v Praze (Sueddeutsche Zeitung) Svět:
 • Zničí Saddám Husajn svět biologickými zbraněmi vyrobenými prostřednictvím genetického inženýrství? Václav Klaus v USA:
 • Oznámení o premiérově páteční přednášce v Los Angeles. ALE je to jen pro ZVANÉ a vybrané hosty
 • Český konzulát v Los Angeles by ke Klausově návštěvě mohl říct: MY JSME KOLEM TOHO NEDĚLALI MOC PROPAGACE, ABY TU NEBYLO NARVÁNO (Jiřina Fuchsová) Čechoameričané a dvojí občanství:
 • Problémem se zabývalo několik sdělovacích prostředků. Viz zde český překlad článku z Central Europe Online. Ale chceme seriózní kritiku této otázky!
 • Czech-American Dual Citizenship Issue Heats Up - anglický originál výše uvedeného článku  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co je rasismus?

  Andrew Stroehlein

  Po několika týdnech debaty o rasismu v České republice jsem velmi překvapen, že mnoho lidí prostě odmítá jako absurdní myšlenku, že je v ČR rasismus. Je jasné, že málokdo chápe, co vlastně výraz "rasismus" znamená.

  Podle Slovníku spisovného jazyka českého je rasismus "pseudovědecká teorie, podle které jsou rasově biologické rozdíly příčinou přirozené nerovnosti lidí". A dává dva příklady: "diskriminace černochů založená na rasismu" a "rasismus hlásaný nacisty".

  I když jsem tu citoval slovník z komunistické éry, podle anglického slovníku Concise Oxford Dictionary of English je definice zde v Británii v podstatě stejná: "teorie, že lidské schopnosti, atd., jsou určovány rasou".

  Mějme tyto definice na paměti, když hodnotíme některé nedávné komentáře. Na Fóru Britských listů a v e-mailech od čtenářů BL v  minulých dnech se vyskytoval, mimo jiné, i tento názor:

  "Téměř nikdo by tu Romy nepronásledoval, kdyby se chovali podle řádných norem a dodržovali zákony."

  Z tohoto výroku je zjevné, že je jeho autor přesvědčen, že Romové jako celek nedodržují určité normy. Vyplývá z toho, že je to důsledkem jejich rasy - jejich etnického zázemí. Chovají se špatně, protože jsou to Romové. To je rasistický výrok.

  Zde je citát od jiného čtenáře, s dosti dobře vyvinutým smyslem pro rasový pořádek na světě:

  "Romové přišli nejspíš z Indie, kde byli součástí kasty živořící na okraji společnosti - ponižované, nesvéprávné a opovrhované. Aby tomu unikli, tak kočovali, ale nikdy nikde neasimilovali. Na rozdíl od Židů nedokázali využívat ani pozitivní rysy společnosti - přístup ke vzdělání, budování ekonomické nezávislosti, kumulováním majetku získávat i podíl na moci, apod."

  Z toho tedy vyplývá, že osobní rysy jsou "určeny rasově". Romové kradou. Židi jsou bohatí. Američané jsou prostoduší. Lidé nejsou posuzování podle toho, čeho oni sami individuálně dosáhli, ale podle toho, k jakému etniku a k jaké rase příslušejí. To je rasistická argumentace.

  Přestože se tyto názory vyskytují v Britských listech a kolem Britských listů často, neříkám, že všichni čtenáři nebo všichni Češi jsou rasisté (to samo o sobě by bylo rasistické). Konstatuji, že tyto názory jsou rasistické,. protože jsou rasistické podle výše uvedených definicí. Podle takových výroků se vyplývají lidské vlastnosti z rasy, a proto jsou takové výroky rasistické.

  Někteří mohou namítnout, že takové výroky jsou neškodným pozorováním života různých sociálních skupin. Bohužel však taková "pozorování" často vedou k takovýmto názorům:

  "Takže buď uznáme, že můžeme zabíjet živočichy, kteří jsou nám škodliví, nebo uznáme, že je zabíjet nemůžeme, a nakonec nás nějakým způsobem poškodí (nechci říkat pozabíjejí, ale v přeneseném významu to lze říci i takhle) oni. A to platí jak pro vlky, tak pro potkany nebo třeba pro komáry tak i pro cikány. Děsím se chvíle, až tu bude více cikánů než bílých - oni pak takovými humanisty, na jaké si hraje teď bílá společnost, nebudou."

  Nejenom jsou pro tohoto čtenáře charakteristické osobní rysy lidí určovány rasou, ale společenské problémy jsou samy o sobě rasové: jde o boj mezi bělochy a Romy. Řešení těchto problémů je také jedině rasové: soutěžíme li "my" v rasovém boji s "nimi", "my" máme plné právo považovat je za méně než lidské bytosti.

  Jste prosím, vy čtenáři, trochu seznámeni se středoevropskou historií? Nezní vám tento druh argumentace trochu povědomě?

  Otázkou je: jak široce rozšířený je v ČR pocit, že "lidské vlastnosti jsou určovány rasou"? Obávám se, že takový přístup je dosti častý. Je to znepokojující.

  Na podporu tohoto tvrzení chci citovat výzkum Blaženy Gračové z univerzity v Ostravě. Gračová požádala své vlastní spolužáky na univerzitě, aby seřadili vyjmenované národy podle vlastních sympatií. 94 procent dotazovaných studentů rádo splnilo tento úkol. Jen tři procenta studentů odmítlo a prohlásilo, že nemohou mít kolektivní pocity vůči celkovým národům, ale jen vůči jednotlivým lidem. To, že drtivá většina studentů byla ochotna posuzovat celé národy a přisuzovat jim různé charakteristiky, je znepokojující rys. Vyplývá z toho, že mnoho lidí v ČR je skutečně přesvědčeno, že "lidské vlastnosti jsou určovány rasově".

  Jen pro srovnání - i když se to nezdá být nutně zajímavé - když byla studentům v jiných zemích položena tato otázka, méně studentů bylo ochotno na ni odpovědět. V Polsku to bylo 84 procent studentů, v Rakousku 35 procent studentů a v Německu jen 13 procent studentů.

  87 procent Němců prohlédlo celý trik a odmítlo na otázku v průzkumu mínění odpovídat, se zdůvodněním, že nepohlížejí na svět nacionalisticky a rasisticky.

  Viz deník Právo z 15. února 1997, který cituje studii, otištěnou v měsíčníku Most.

  Samozřejmě, lidé vyjadřují svůj rasismus nejrůznějšími způsoby, někteří důrazněji než jiní, ale zdá se, že je přesvědčení o tom, že rasa určuje lidské vlastnosti, v česky mluvícím světě velmi silné. To je ale rasismus a v České republice tento rasismus žije.

  Andrew Stroehlein

  Londýn 9. listopadu 1997  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|