pátek 28. listopadu

O B S A H

Závažný modelový případ:

 • Případ Jana Lipšanského: Byzantsky autoritářská Česká televize nespravedlivě vyhodila iniciativního zaměstnance Korespondence s Radou České televize:
 • Dopis JČ dr. Janu Jirákovi ze 4. srpna 1997 - stížnost Radě ČR na nespravedlivé propuštění Jana Lipšanského z ČT
 • Příloha stížnosti č. 1 - "Bouře ve sklenici vody"- o případu Dity Fuchsové. BL z 16. června 1997
 • Příloha stížnosti č. 2 - Neviditelný pes, 20.6.1997 - Drby z české mediální scény (Zdroj)
 • DOKUMENT: Rozhodnutí Rady České televize v případě Jana Lipšanského (21. října 1997)
 • Jan Lipšanský: Rada ČT mě při šetření mého případu vůbec nekontaktovala
 • Námitky Jana Čulíka proti Rozhodnutí Rady ČT
 • Rada ČT: Lipšanského jsme nevyslechli, ale případ je uzavřený Snaha o domluvu s mediální radou českého parlamentu:
 • Text stížnosti podané Janu Kasalovi
 • Mediální radě českého parlamentu je to jedno - dva rozhovory s její činitelkou Plnil či neplnil Lipšanský v České televizi své povinnosti?
 • Názor Evy Jeníkové, deník Slovo
 • Názor redaktorky Perglerové, deník Právo Na rozdíl od Rady ČT, dáváme slovo postiženému:
 • Rozhovor s Janem Lipšanským  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Případ Lipšanský: Rozhodnutí Rady České televize

  Vážený pan

  Jan Č u l í k

  V Praze 21. října 1997

  Vážený pane Čulíku,

  velmi se Vám omlouvám za nemilé zpoždění, s nímž dostáváte odpověď na svou stížnost. Zpoždění bylo způsobeno dílem košatou administrativou Rady ČT, dílem mými osobními zdravotními potížemi, které v poslední fázi celou situaci nemístně zkomplikovaly.

  Leč k věci: Zasílám Vám stanovisko ke stížnosti, kterou jste Radě ČT podal nejprve prostřednictvím osobního telefonického hovoru, posléze elektronickou poštou a nakonec i pomocí klasické pošty. Považujte, prosím, tento dopis za stanovisko, které je adresováno výhradně Vám, a pokud dospějete k úmyslu jakýmkoliv způsobem kteroukoliv část z tohoto stanoviska zveřejnit či jakýmkoliv způsobem parafrázovat, nečiňte tak, prosím, bez předchozího souhlasu Rady České televize.

  Rada ČT se na svém zasedání dne 8. října 1997 zabývala všemi materiály, které jste jí poskytl a které se jí podařilo získat od zúčastněných stran, a dospěla k těmto závěrům:

  Vedení ČT přistoupilo k radikálnímu ukončení pracovně právního vztahu s předmětným pracovníkem oprávněně a nikoliv neočekávaně (na zásadní nedostatky v práci interpretovatelné jako porušení pracovní kázně byl tento pracovník upozorňován již dříve, o čemž Vás zřejmě opomněl informovat). V tomto smyslu tedy nedošlo podle našeho nejlepšího přesvědčení ze strany vedení ČT k pochybení. Všechna opatření ze strany ČT, která po podání výpovědi následovala, byla vzhledem k situaci zcela adekvátní.

  2. Pokud jde o postup vedoucího pracovníka oddělení pro styk s veřejností, on sám popisuje vývoj jednání s předmětným pracovníkem i s Vámi zásadně odlišně, logicky konzistentně a věcně přesvědčivě a Rada ČT věru nemá prostředky a nástroje k tomu, aby posuzovala situace, v nichž stojí tvrzení proti tvrzení.

  3. Ať už byl běh událostí jakýkoliv, nepochybné je, že výsledkem jsou Vaše pochyby o solidnosti a dobrém jménu České televize, které by měl mít pracovník pro styk s veřejnosti vždy na paměti jako mravní imperativ svého poslání. Zde Vaše stížnost poukázala na - Radou ČT tušenou - slabinu ve službě, kterou Česká televize poskytuje veřejnosti. Rada ČT již před nějakou dobou zařadila otázku "public relations" a "image" ČT mezi prioritní témata, jimiž se hodlá zabývat, a Vaše stížnost nás jen utvrdila v tom, že toto téma bylo mezi priority zařazeno právem. Spolu s Vámi jsme přesvědčeni, že veškerým svým jednáním a vystupováním by Česká televize jako veřejnoprávní médium měla manifestovat, že je prostoupena myšlenkou otevřenosti, slušnosti a fair-play.

  Vážený pane Čulíku, děkuji Vám za Váš podnět, jímž jste přispěl k činnosti Rady ČT, doufám, že se nad otázku veřejnoprávních médií a služby veřejnosti nescházíme naposledy, a těším se, že v brzku budu mít - konečně - příležitost setkat se s Vámi osobně.

  S pozdravem a přáním mnoha úspěchů v osobním i pracovním životě.

  PhDr.Jan Jirák

  Předseda Rady ČT  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|