pátek 28. listopadu

O B S A H

Závažný modelový případ:

 • Případ Jana Lipšanského: Byzantsky autoritářská Česká televize nespravedlivě vyhodila iniciativního zaměstnance Korespondence s Radou České televize:
 • Dopis JČ dr. Janu Jirákovi ze 4. srpna 1997 - stížnost Radě ČR na nespravedlivé propuštění Jana Lipšanského z ČT
 • Příloha stížnosti č. 1 - "Bouře ve sklenici vody"- o případu Dity Fuchsové. BL z 16. června 1997
 • Příloha stížnosti č. 2 - Neviditelný pes, 20.6.1997 - Drby z české mediální scény (Zdroj)
 • DOKUMENT: Rozhodnutí Rady České televize v případě Jana Lipšanského (21. října 1997)
 • Jan Lipšanský: Rada ČT mě při šetření mého případu vůbec nekontaktovala
 • Námitky Jana Čulíka proti Rozhodnutí Rady ČT
 • Rada ČT: Lipšanského jsme nevyslechli, ale případ je uzavřený Snaha o domluvu s mediální radou českého parlamentu:
 • Text stížnosti podané Janu Kasalovi
 • Mediální radě českého parlamentu je to jedno - dva rozhovory s její činitelkou Plnil či neplnil Lipšanský v České televizi své povinnosti?
 • Názor Evy Jeníkové, deník Slovo
 • Názor redaktorky Perglerové, deník Právo Na rozdíl od Rady ČT, dáváme slovo postiženému:
 • Rozhovor s Janem Lipšanským  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Případ Jana Lipšanského: Jan Čulík píše Janu Kasalovi, předsedovi mediální komise českého parlamentu

  31.10.1997

  Vážený pane Kasale,

  Stížnost na Radu České televize

  Posílám vám tímto stížnost na Radu České televize.

  V srpnu 1997 jsem poslal Radě ČT stížnost ve věci Jana Lipšanského, někdejšího zaměstnance Oddělení pro styk s veřejností ČT, který byl z České televize letos v červnu nespravedlivě a protiprávně propuštěn, mj. v době své dovolené.

  Podrobnosti případu uvádím v textu své původní stížnosti zaslané Radě ČT dne 4. 8. 1997, který přikládám.

  Považuji tento případ za modelový a varující.

  Rada ČT odpověděla stanoviskem z 21. října 1997, které také přikládám.

  Rozhodnutí Rady je neuspokojující, a to z těchto důvodů, nejdůležitější z nichž je bod č. 1:

  1. Rada ČT ve svém rozhodnutí z 21. října 1997 uvádí, že se zabývala "všemi materiály ... které se jí podařilo získat od zúčastněných stran". Rada ČT však při svém šetření vůbec nevyslechla poškozenou stranu, Jana Lipšanského, ani se s ní nespojila. Tato skutečnost zpochybňuje věrohodnost celého šetření. Obracím se proto v této věci na vás, se žádostí o nápravu.

  2. Rada ČT si vymiňuje, že její stanovisko ke stížnosti je důvěrné a že já ho nesmím zveřejnit, dokonce ani parafrázovat bez výslovného souhlasu České televize. Jak se toto slučuje s veřejnoprávním postavením České televize, která má být prostřednictvím Rady ČT podřízena veřejné kontrole?

  3. Stanovisko Rady ČT ke stížnosti je mlhavé a nekonkrétní. Na žádné otázky, vznesené v mé stížnosti, nebyla poskytnuta odpověď.

  4. Součástí mé stížnosti v případě propuštění Jana Lipšanského byla i kritika Jiřího Moce, vedoucího Oddělení ČT pro styk s veřejností, který se mě v telefonním rozhovoru pokusil jemně vydírat. (Naléhal na mě, abych mu sdělil, kdo je zdrojem mých informací v ČT, že "on mi prý také poskytl důvěrné informace". Zdůrazňoval, že prý "v novinářské branži existuje při předávání (důvěrných) informací reciprocita".) Takové praktiky jsou nepřípustné. Záležitost je zdokumentována magnetofonovou nahrávkou rozhovoru s Jiřím Mocem a následným dopisem od Jiřího Moce.

  Radu ČT však chování Jiřího Moce neznepokojilo, mé připomínky pominula a mou kritiku obecně odmítla, opět, aniž by se konkrétně vyjádřila k jejím jednotlivým bodům. Žádám vás o stanovisko k této věci.

  Zatelefonuji vám v týdnu od 4. listopadu. Hodlám záležitost zveřejnit, včetně vašeho vyjádření.

  Předem děkuji.

  Jan Čulík  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|