pátek 28. listopadu

O B S A H

Závažný modelový případ:

 • Případ Jana Lipšanského: Byzantsky autoritářská Česká televize nespravedlivě vyhodila iniciativního zaměstnance Korespondence s Radou České televize:
 • Dopis JČ dr. Janu Jirákovi ze 4. srpna 1997 - stížnost Radě ČR na nespravedlivé propuštění Jana Lipšanského z ČT
 • Příloha stížnosti č. 1 - "Bouře ve sklenici vody"- o případu Dity Fuchsové. BL z 16. června 1997
 • Příloha stížnosti č. 2 - Neviditelný pes, 20.6.1997 - Drby z české mediální scény (Zdroj)
 • DOKUMENT: Rozhodnutí Rady České televize v případě Jana Lipšanského (21. října 1997)
 • Jan Lipšanský: Rada ČT mě při šetření mého případu vůbec nekontaktovala
 • Námitky Jana Čulíka proti Rozhodnutí Rady ČT
 • Rada ČT: Lipšanského jsme nevyslechli, ale případ je uzavřený Snaha o domluvu s mediální radou českého parlamentu:
 • Text stížnosti podané Janu Kasalovi
 • Mediální radě českého parlamentu je to jedno - dva rozhovory s její činitelkou Plnil či neplnil Lipšanský v České televizi své povinnosti?
 • Názor Evy Jeníkové, deník Slovo
 • Názor redaktorky Perglerové, deník Právo Na rozdíl od Rady ČT, dáváme slovo postiženému:
 • Rozhovor s Janem Lipšanským  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Případ Lipšanský: Co si myslí mediální komise českého parlamentu - rozhovor č. 1

  Paní Ševčíková, úřad mediální komise českého parlamentu: My jsme o tom hovořili. V podstatě se přiklání pan Kasal k tomu - je to problematika, která je věcí Rady ČT a České televize jako instituce samotné.

  JČ: Mohu tedy citovat tento jeho názor? Že se to vás a parlamentní komise pro sdělovací prostředky netýká?

  Paní Ševčíková: To bych takhle netvrdila. Jsou to ale personální věci.

  JČ: To nejsou personální věci. Je to modelový případ. Jde o princip. Jestliže někdo má nějakou stížnost a jestliže je nějaký problém, tak přece vyslechnu všechny zúčastněné strany, ne?

  Paní Ševčíková: Ano, ale v rámci Rady České televize, bych se k tomu já přikláněla. Je to personální problematika, vnitřní problematika Rady ČT a televize.

  JČ: Řekněte mi, jaké má váš parlamentní výbor pravomoce nad Radou České televize. Co podněty od veřejnosti? Co když přijde někdo z veřejnosti, co s tím, potom?

  Paní Ševčíková : Když chodí na adresu komise nebo předsedy parlamentní komise přijde nějaký dopis, většinou v písemné formě nějaké žádosti, tak seznamuji já nebo pan Kasal při jednání komise s došlou poštou. Poslanci se k něčemu vyjadřují, k něčemu ne.

  JČ: Rád bych položil mediální komisi českého parlamentu k případu Jana Lipšanského dvě otázky.

  1. Šetření jeho případu, jak ho provedla Rada ČT, nebylo formálně dokonalé. Mohla by na to vaše komise reagovat? Byla v tomto případě podaná stížnost prošetřena Radou ČT formálně správně,když nevyslechla Rada ČT i postiženou stranu?

  2. Měla by ČT mít právo vyjadřovat se k tomu, zda má být rozhodnutí Rady ČT nějakým způsobem zveřejněno? Vždyť jde přece o veřejnoprávní instituce.

  Paní Ševčíková odpověděla ve čtvrtek 27. listopadu dopoledne na mé dvě otázky takto:

  1. Odpověď na první otázku od mediální komise českého parlamentu: "Jednání Rady ČT jsou veřejná kromě těch, která jsou tajná".

  Paní Ševčíková: Jednání a výstupy z Rady ČT jsou vesměs veřejné. Až na některé výjimky jsou jednání Rady ČT veřejná.

  JČ: Takže v tom dopise, který jsem dostal, od Rady ČT, nemělo být napsáno, že má být zveřejněn pouze po informování České televize?

  Paní Ševčíková: To už je potom na základě vaší domluvy.

  JČ: Jak reagovala parlamentní mediální komise na to, že Rada ČT při šetření případu propuštěného Jana Lipšanského nevyslechla poškozenou stranu?

  Paní Ševčíková: Tam to bylo bez odpovědi, nějak.

  JČ. Takže poslanci se k tom nevyjádřili?

  Paní Ševčíková: Ne.

  JČ: Takže můžu zveřejnit, že k tomu, že Rada ČT nevyslechla druhou stranu, se poslanci nevyjádřili.

  Paní Ševčíková: Nevyjádřili, protože, jak už jsem vám říkala předtím, je to víceméně vnitřní záležitost České televize a  v součinnosti s tím vnitřní záležitost Rady ČT. Sněmovna nemůže řešit personální změny, které probíhají na žebříčku zaměstnanců ČT.

  JČ: To je mi jasné. Nešlo ale o personální změny, ale o procedurální věci. Když vyšetřuju stížnost, jestli mám vyslechnout i postiženou stranu?

  Paní Ševčíková: (Pauza) Je to tak, jak vám to říkám. Víc vám k tomu nemohu říct.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|