úterý 2. prosince

O B S A H

Česká krize:

 • Pondělní "Nadoraz" ČT 1 - zpravodajská bomba? Totální indiskrece ODS? (Vojtěch Kment, z Fóra NP, úterý poledne)
 • Změtení názorů ohledně Klause a "jeho zrádců"? (JČ) Čtenáři: Neberte nám Klause!!
 • Pavel Stehlík: neraďte ze zahraničí
 • Kryse Ivanu Pilipovi (Michal Trachta)
 • MFD se propadla na bulvární úroveň a zaslepenost Britských listů (Milena Varadinková)
 • Čulík je klugscheisser! (Tomáš Kubín) Názory zahraničního tisku:
 • České sbohem (Financial Times)
 • Od disidentského guru k sádrovému svatému: český premiér odstoupil kvůli finančnímu skandálu (Independent)
 • Havel začal věci zdržovat, poté, co český premiér rezignoval (Guardian)
 • Pád českého Thatchera (The Times)
 • Sueddeutsche Zeitung o konci změn
 • Friedman na jazyku, Thatcherová v srdci (Sueddeutsche Zeitung) Kdo bude novým ministerských předsedou?
 • Švejnara za premiéra (Robert Miller) České hospodářství:
 • S privatizací se mělo začít leasingem (Jaroslav Teplý) Etika v ČR:
 • Jak se bránit proti podvádění (JČ reaguje na Milana Pavlíka) Romové, ČR a Británie
 • Britský ministr zahraničních věcí zavřel před Romy dveře (Independent)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Sueddeutsche Zeitung o konci změn

  Zajímavá a velmi kritická analýza od Michaela Franka v SZ se jmenuje Das Ende nach der Wende. Mj. se v ní píše:

  Řádné účetnictví není politický koncept. I když má ekonomika pro osud státu a vývoj jeho společnosti velký význam, vede představa, že hospodářství je jediným a výlučným měřítkem blahobytu společenství, nutně k chaosu a bezradnosti. Konec Klausovy éry v České republice tento proces ilustruje. Václav Klaus, do sobotní noci [český] ministerský předseda a bezpochyby ekonom světové třídy, selhal, protože nedokázal pochopit, že společnost tvoří víc než čísla, vyrované státní rozpočty a bilance.
  ...
  Ve víře v tvořivou sílu trhu přenechal ministerský předseda společenskou diskusi jiným -- lidem, o jejichž prostřednosti byl sám nejhlouběji přesvědčen. I z důvodu tohoto odmítnutí se česká společnost od revolučního obratu ani nepokusila o zcela rozhodující krok: totiž aby si dokázala představit, k čemu vlastně má sloužit přestavba plánovaného hospodářství v tržní, přechod od klientského systému k právnímu státu, konec komunistické diktatury a její nahrazení systémem osobní odpovědnosti.

  Klaus resignoval dokonce i na účast v obtížných německo-českých jednáních; i když s výhradami, akceptoval a realizoval západoevropskou integraci, při níž by se ovšem demokraticko-politické součinnosti EU a NATO nejraději vzdal. Pro tezi prezidenta Havla, že nová demokratická společnost potřebuje duchovní rozměr a hledání smyslu, měl Klaus jen posměšky.

  Demokracie, a tedy Havel, je víc než svobodný platební styk, odpovědná občanská společnost je víc než společnost konzumní. Nyní však vzorová země Česko uvízla v krizi, tržní hospodářství nenabízí tolik, aby to ospravedlňovalo víru v nový systém. Obchodní smlouva mezi premiérem a jeho lidem se zřejmě rozpadá. Navíc byl Klaus svržen a bilance v hlavách a srdcích Čechů je velmi záporná: bez změny myšlení se krizové jevy v ekonomice budou jevit jako krize existenciální, protože není dostatečně rozvinut cit pro vlastní hodnotu svobody a duchovního blahobytu. Krize se proto jeví jako katastrofa, i když jí ve skutečnosti není.

  Ostatní strany se dopouštěly přinejmenším stejně bezostyšných machinací a podvodů jako ODS; ostatní straničtí šéfové odhalili zcela jiný nepořádek než padlý Klaus. Žádný z nich však netrpěl pocitem vlastního poslání a neměl příležitost, aby prohlásil vlastní neomylnost za univerzální měřítko postkomunistického vývoje.
  ...
  Každá příští vláda, kterou zřejmě povedou dnes opoziční sociální demokraté, se bude muset utkat s dvojím úkolem: zachránit z toho, co podstatného přinesla Klausova éra, co se zachránit dá, ale zároveň zahájit s českým lidem dialog o tom, jaké možnosti -- kromě požehnání tržního hospodářství -- by mohla demokratizace přinést. Je totiž třeba uvažovat o důvodech, proč právě u Čechů, jimž se -- s výjimkou někdejší NDR -- daří z celého bývalého východního bloku nejlépe, jsou nostalgické vzpomínky na starý systém nejsilnější.

  (Přeložil Tomáš Pecina)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|