pondělí 23. února

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky Česká republika:
 • Zástupné jásání nad hokejovým vítězstvím (Jan Čulík)
 • Český hokej: Vítězství! Sláva! (Jiřina Fuchsová)
 • Diskriminace cizinců v České republice (Marie Lipoldová) Irák a plánované vojenské útoky:
 • O Irák se Západ zajímá kvůli ropě. Proč to nikdo neřekne nahlas? Kdyby byly zrušeny ropné sakce proti Iráku, Saddám by mohl snížit světovou cenu ropy a ohrozit ostatní země, produkující ropu (Independent on Sunday)
 • Válka v Perském zálivu: může popularitu politiků posílit, ale také zničit (The Times)
 • Se Saddámovými britskými rukojmími z první války v Perském zálivu to dopadlo špatně
 • Válka (Jiří Jírovec) O popravě Karly Faye Tuckerové v Texasu:
 • Jírovec píše nepřesně: Běda faktům, pokud neodpovídají představám (Lea Němeček)
 • Jak moc si vymýšlím (Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zástupné jásání nad hokejovým vítězstvím

  (Jan Čulík)

  Nejhloupější výrok roku citoval o víkendu Neviditelný pes:

  "Vítězný únor by měl zůstat navždy ve spojení s tímto obrovským vítězstvím." (Hlasatel v televizi v souvislosti s vítězstvím českých hokejistů nad Rusy).

  Václav Havel konstatoval, že úspěch českých hokejistů je "nevídaný a veliký", ale moudře dodal: Byl bych rád, kdybychom měli úspěchy i v lecčems jiném než pouze v hokeji či ve fotbale." Bohužel se Havel neodvážil říct, že přehnané jásání nad hokejovým vítězstvím je zástupná, infantilní hloupost. Snad vrcholu idiocie dosáhl jeden televizní komentátor, když naznačil, že nynější vítězství českého hokejového týmu je odčiněním komunistického převzetí moci v Československu v únoru 1948: "Vítězný únor by měl zůstat navždy ve spojení s tímto obrovským vítězstvím," uvedl pozoruhodně tento novinář.

  I když je vítězství českého hokejového týmu na olympijských hrách v Naganu úspěch a profesionalitě českých hokejistů je nutno blahopřát - je dobře, že alespoň v ledním hokeji a víceméně ve fotbale jsou Češi ve světové špičce - způsob, jak přehnaně nacionalisticky na toto vítězství reagovala česká veřejnost, je znepokojující. Jistě, lidové hry jako fotbal, případně hokej (v Americe baseball) sledují s nadšením jako zábavu milióny lidí po celém světě, zejména v době světových mistrovství.

  V Československu měl ovšem lední hokej zástupnou politickou roli - Československo bylo ruskou kolonií a nad Rusy se mohlo vzepnout jen ve sportovních výkonech. Sportovní zápasy posilovaly národní hrdost. Proto bylo vítězství českých hokejistů nad Rusy na jaře roku 1969 a následující demonstrace, částečně zřejmě infiltrovaná agenty Stb (právě tito agenti prý vypálili úřadovny Aeroflotu na Václavském náměstí) signálem k razantnímu ukončení doznívajícího Pražského jara a k likvidaci zbytku svobody.

  Jenže komunismus padl už před více než osmi lety, Česká republika není už dávno kolonií Sovětského svazu a nacionalistické výlevy, že jsme "konečně dali těm Rusákům na zadek" jsou trapné. Že by v dnešní době zhoršující se politické a ekonomické situace lidi v ČR zase sahali ke sportu jako k náhražce a utěšovali se celonárodně v celkovém marasmu profesionalitou jednoho malého sportovního týmu, místo aby sami začali rozhodně usilovat o nápravu toho, co je důležité? Hokejové vítězství na olympijských hrách v Naganu nad Ruskem je okrajovou epizodou v nynějším vývoji České republiky a v tom, jakou roli ta země bude hrát ve zmenšující se globální vesnici. Z hokejového vítězství asi ani nebude mít Česká republika dlouhodobější prospěch, neboť si úspěšné české sportovce bezpochyby brzo rozeberou jiné národní týmy - přeplatí je milióny dolarů, tak jak se to děje ve fotbale, a Češi budou muset vychovat nový tým, a tak dále donekonečna. (Podobnému osudu propadly, pokud vím, některé ruské vrcholové národní sportovní týmy).

  Skandování "Hašek na Hrad" je jen důkazem dosti podstatného zmatku v českých myslích, pokud jde o českou národní identitu.

  Nynější hokejové vítězství přirozeně není anulováním komunistického převzetí moci v únoru 1948 a nevyřeší žádné současné problémy České republiky.

  Dovídám se, že lidé na Moravě, postižení loňskými letními záplavami, dosud bez řádného přístřeší, se teprve nyní zbavili deprese, poté, co byli svědky vítězství českých hokejistů. Předpokládám, že barák jim to vítězství nepostavilo, i když uznávám, že vítězství českých hokejistů obětím povodní možná dodá energie, aby se s větším optimismem pokusili dostat z nezáviděníhodné situace.

  Uznávám, že lidi potřebují pozitivní a povzbuzující symboly a Češi, jak se zdá, potřebují víc než kdo jiný ujišťování, že jsou ve světě známí, slavní a uznávaní. Ve skutečnosti tomu tak může být teprve, až začnou vyrábět něco, čím se trvale a inovativně prosadí na celosvětových trzích.

  V době posledního mistrovství ve fotbale, kdy ho Česká republika téměř vyhrála, byl český fotbalový tým známý v každé domácnosti: britské děti ve škole si hrály na fotbalové mistrovství a dělily se do jednotlivých národních týmů - mnohé chtěly být Čechy. O pár měsíců později už zase neví vůbec nikdo, kde Česká republika je. Ale Čechy by to nemělo mrzet: Česká republika je jednou z mnoha evropských zemí střední velikosti. Národ přece nepotřebuje neustálé ujišťování, jak je velký a slavný, aby se zbavil komplexu malosti. Dospělí lidé tyto berličky nemusejí mít.

  Lidi v ČR se jak se zdá pořád vracejí ke zvyklostem z osmdesátých let. Že by to bylo tím, že v té době jim bylo paradoxně nejlépe? Žili v husákovském sanatoriu, nemuseli rozhodovat, režim jim dal najíst, většina lidí držela pusu a jezdila na chaty, měli dobrou životní úroveň, žili v dětství a zabývali se dětinskými věcmi jako je hokej a fotbal.

  Svatý Pavel píše ve slavné epištole Korintským o lásce:

  Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.

  Kdy k tomu dojde v České republice? Kdy si uvědomí Pražané, šílející nad sportovním zápasem, že jde pouze o sportovní zápas, nikoliv o historické národní vítězství?

  Kdy dospějí a přestanou se chovat jak děti, jak je nutil komunistický režim? Místo na důležité věci, důstojné pozornosti zralých, vzpřímených a dospělých lidí, se stále jak se zdá soustřeďují nejraději na zástupné podružnosti, jimiž se zabývali, když jim svobodné jednání hrdých a samostatných jedinců bylo zakázáno.

  Američan, žijící dlouhá léta v Praze, v neděli odpoledne napsal tuto depeši:

   V březnu 1969, šest měsíců (sic) po sověty vedené okupaci Československa, zvítězil místní hokejový tým nad Sověty, držiteli světového mistrovského titulu. Lidé zde v Praze doslova šíleli: byl to zjevně symbol odplaty, a ve svém nadšení zničili pražskou kancelář sovětského Aeroflotu a spáchali několik dalších nadšených znesvěcení.

   Tyto nepěkné projevy české hrdosti vedly přímo k odstranění Dubčeka a k likvidaci veškerých nadějí na svobodu.

   Dnes, třicet let (sic) po té invazi, Češi konečně mají Rusy pod podpatkem. Dnes to v Praze vypadalo jako další revoluce. Automobily, nacpané čtyřikrát větším množstvím cestujících, než je povoleno, lidé visící z oken, mávající národními vlajkami, troubícími na klaksony, projížděly ulicemi. Mladí lidé běželi městem, zpívali a volali: "Vidíme, kdo je třída. Rusové padli na prdel."

   Na Staroměstském náměstí, od pěti hodin ráno, před začátkem zápasu, bylo přeplněno 75 000 lidmi, kteří mávali více vlajkami, než kolik jsem jich viděl během revoluce v roce 1989. Dívali se na zápas na velké venkovní obrazovce.

   V minulých týdnech docházelo v ČR k celé řadě nudných a deprimujících politických událostí a loni národ upadl do všeobecné deprese. Dnešek však byl den, který smazal veškeré chmury. Dnešek byl den bezmezné radosti. Malá země, bývalý satelit, rozdrtila jednu z největších zemí na světě, která bývala jejím pánem!

   Komunisté zde mívali svátek, kterému říkali "Vítězný únor". Oslavoval se jejich puč z 25. února 1948. Je možné, že Češi ten svátek nyní zavedou znovu, neboť nyní mají "vítězný únor", který mohou milovat navždy, a došlo k němu téměř v tentýž den!

   In March, 1969, six months after the Soviet-led occupation of Czechoslovakia, the local ice hockey team met and conquered the Soviet world-champions. The people here went wild; it was obviously a symbol of revenge, and in their enthusiasm they trashed the Prague office of Soviet Aeroflot, and committed several other joyous desecrations.

   This unseemly manifestation of Czech pride led directly to the ousting of Dubcek, and the crushing of any hope for freedom.

   Today, 30 years after that invasion, the Czechs have finally put the Russians under their heels. Today in Prague, it looked like another revolution. Cars, packed with 4 times the legal limit of passengers, on the roofs, hanging out the windows, waving the national flag, honking their horns, zoomed through the streets. Young people raced through the town, singing, shouting, "We have seen who has the class. The Russians fell upon their ass!"

   The Old Town Square, from 5AM this morning, just before the start of the game, was jammed 75,000 strong, with more flags waving than I saw during the 1989 revolution. They followed the game on a huge outdoor screen.

   With all of the dreary political doings of the past weeks, and the general depression this nation has sunk into this last year, today was a day that wiped away all gloom. Today was a day of unlimited joy. A tiny country, a former satellite, smashed one of the giant lands on earth, one which happened to be their former master!

   The Communists here had a national holiday named "Victorious February" honoring their February 25, 1948 putsch. Now the Czechs just may reinstate that holiday, for now they have a "Victorious February" they can love forever, and it came almost to the day!  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|