úterý 24. února

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky Česká republika:
 • Diskriminace cizinců v České republice II (Jana Vymazalová)
 • Obscénní dvojí ceny pro "domácí" a pro "cizince": Jděte do muzea (Andrew Stroehlein)
 • Go to the museum (Andrew Stroehlein) Velká Británie:
 • Další teroristický atentát v Severním Irsku ohrozil mírový proces Češi v Americe a české občanství:
 • Odpověď Josefu Schrabalovi (Tomáš Pecina)
 • K petici Tomáše Peciny proti vrácení dvojího občanství Čechům v Americe (Michal Málek, Robert Smolík)
 • České občanství (Dalibor Štys)
 • Reakce Jiřiny Fuchsové na Dalibora Štyse Reakce čtenářů:
 • Bigotnost a xenofobie v ČR (Petr Jánský) Bylo šílení zástupů v ČR nad hokejovým vítězstvím správné? Reakce čtenářů:
 • Zástupné jásání (Jiří Strnad)
 • Proč lidi jásali (Luděk Brukner)
 • Nebuďte na ty lidi příliš přísný (Jan Kučera)
 • Vítězit raději s hokejkami než se samopaly (Michal Požár)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Debata o dvojím občanství pro Čechy v Americe

  Viz poslední texty v těchto Britských listech.

  Dvojí občanství: Odpověď Josefu Schrabalovi


  Vážený pane Schrabale,

  zda Vaše Kongresová akce vyzývala ke kladnému nebo zápornému postoji vůči přijetí ČR do NATO, ponechte laskavě inteligenci a úvaze těch, kdo Váš text četli.

  K problematice dvojího občanství bych chtěl připomenout několik skutečností:

  1. Od počátku prosazuji, aby okruh oprávněných osob při restitucích nebyl omezen na občany České republiky, a v současné době platný legislativní stav považuji za nesprávný a nemorální.

  2. Tvrdím, že Česká republika neporušuje žádný mezinárodní závazek, pokud vyžaduje jako podmínku získání českého občanství pozbytí občanství jiných zemí. Podobný stav je v řadě jiných států (mj. v severských státech a v Německu) a je na suverénním rozhodnutí legislativních orgánů příslušného státu, zda zvolí tento model nebo model vícenásobného občanství.

  3. Mám za to, že naturalizační úmluva z roku 1928 dvojí občanství nevylučuje a pokud státní orgány ČSFR žádosti o vrácení občanství podle zákona č. 88/1990 Sb. s odkazem na tuto úmluvu odmítaly anebo veřejně oznamovaly, že je budou odmítat, jednaly protiprávně. Obšírné vysvětlení, proč jsem dospěl k tomuto závěru, jsem uvedl v listopadu 1997 na Fóru Britských listů (poté bylo -- bez mé redakce a poněkud zmateně -- publikováno i v Britských listech).

  4. Nečiním si přehnané iluze ohledně schopností senátora Bendy proniknout do dané (popř. jakékoliv) problematiky. Důvod, proč jsem výzvu zaslal jemu, je pouze ten, že dr. Benda byl zvolen za Prahu 1, kde mám trvalé bydliště.

  5. V dopise senátoru Bendovi jsem jasně uvedl, že existují argumenty pro daný právní stav stejně jako proti němu. Že jsem se přiklonil na stranu 'proti dvojímu občanství', způsobily především hrubé a vyděračské metody, jimiž se američtí Češi dvojího občanství dožadují: Vaše Akce k tomu přispěla stejně významně jako vypjatě emotivní, iracionální a hysterické texty Jiřiny Fuchsové.

  S úctou,

  Tomáš Pecina, Praha 19.2.1998


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|