čtvrtek 23. dubna

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: EU a sudetští Němci:
 • Konečně rozumný přístup: Evropská unie odmítla sudetoněmecké radikály (Andrew Stroehlein)
 • At Last Some Sense: The EU Answers Sudeten Radicals (Andrew Stroehlein) Poslanecká sněmovna ČR:
 • Nechodíte-li do práce, očekávejte, že o zaměstnání přijdete (Andrew Stroehlein)
 • If You Don't Show Up for Work, Don't Expect to Keep Your Job (Andrew Stroehlein) Světový den knihy:
 • Knihy kontra počítače: 23. dubna: Světový den knihy, vyhlášený OSN (The Times) Česká televize:
 • Česká televize: Umístíme na teletext informace i o neparlamentních stranách (Jan Zeman, vedoucí teletextu ČT)
 • Zpravodajství České televize je lepší! (Jaromír Křepelka) Pražské jaro 1968:
 • Dubček - hrdina či zrádce? (Petr Jánský)
 • Glasgowská návštěva Miroslava Holuba a význam Pražského jara (Jan Čulík) Společnost:
 • Sexuální zneužívání dětí v ČR (Marek Houša) Znovu k článku o ČR ve Spiegelu:
 • Ještě k případu Poldi Kladno a článku v  časopise "Der Spiegel" (Aleš Zeman) Upozornění:
 • Článek o únavovém syndromu (Pavel Vachtl) Česká politika
 • Tisková konference Demokratické unie z 22.4.  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Konečně rozumný přístup: Evropská unie odmítla sudetoněmecké radikály

  Andrew Stroehlein

  Po veškeré té historické hysterii, kterou vyvolala ve střední Evropě česko-německá deklarace a fóra a fondy s ní spojené, je dobře, že jsme nyní svědky toho, že významná činitelka EU k této věci konečně promluvila rozumně. Mluvčí evropské komisařky pro justiční a imigrační otázky Anitě Gradinové by se mělo zatleskat, že tak otevřeně shrnula "sudetský problém" a jeho podružnost pro rozšiřování Evropské unie.

  Gradinová se vyjádřila o Benešových dekretech, že každá iniciativa usilující po padesáti letech o jejich anulování by byla "nerozumná". Dodala, že by takové rozhodnutí jen otevřelo "Pandořinu skříňku" problémů. Konstatovala také, že neví o žádné takové iniciativě na její úrovni.

  To je možná trochu překvapující, protože jen o několik dní předtím se zmínil předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Franz Neubauer, že záležitost už předložil příslušným orgánům Evropské unie a bude to dělat opakovaně, během jednání o rozšiřování EU. Je jasné, že i když se Neubauer opakuje jako rozbitá deska šlágrů z roku 1938, nikdo v Bruselu jeho revanšistické pošetilosti neposlouchá.

  Přesto však jsou Češi nervózní a dál vyjadřují obavu z Neubauera, který je nyní bohužel také zastoupen v koordinační radě diskusního fóra, vytvořeného v rámci česko-německé deklarace. Tyto obavy na české straně dál existují, navzdory opakovanému ujišťování od německé vlády, před vznikem nechvalně známé deklarace i po jejím vzniku, že vstup ČR do EU a do NATO nebude nijak podmíněn splněním iredentistických požadavků, vznášených v Německu.

  Někteří Češi se dál obávají, že vstup ČR do Evropské unie povede automaticky k určitému poněmčení Čech, protože získají sudetští Němci automatické právo kupovat si v ČR nemovitosti. To však vůbec není pravda. Mnoho členských zemí Evropské unie zavedlo omezení pro jiné občany EU, kteří si nesmějí kupovat místní nemovitosti: týká se to v některých oblastech například Francie, Řecka a Itálie. To je pro Českou republiku precedent.

  Povoluje to Římská smlouva (článek 222) a bylo to posléze potvrzeno Zákonem o jednotné Evropě (Single European Act) z roku 1987, který zaručuje svobodný pohyb zboží, pracovních sil a kapitálu, NIKOLIV však právo vlastnit nemovitosti v jiné členské zemi EU. Není důvodu se domnívat, proč by Česká republika si i po vstupu do EU nemohla zachovat diskriminační zákony o vlastnictví nemovitostí.

  Navzdory tomu, že Anita Gradinová konstatovala, že neví o žádné iniciativě, týkající se sudetských Němců, je obtížné určit, zda tím Gradinová měla na mysli Neubauerova tvrzení, když odmítla iredentistické pokusy změnit české zákony, starší více než padesát let. Vyjádřila se k této záležitosti jen několik dní po nejnovějších Neubauerových výrocích k této věci, a zdá se tedy pravděpodobné, že měly být její výroky jeho odmítnutím. Vzhledem však k tomu, že je Neubauer mimo Bavorsko a Českou republiku naprosto neznámý, je také možné, že Gradinová vůbec nevěděla, na co se jí tazatel ptá.

  Ať už je tomu jakkoliv, Evropská unie řekla svoje: Česká republika vstoupí do EU, aniž by musela činit ústupky sudetským extrémistům.

  Je to důležitý výrok, který by měl zmenšit některá česká podezření vůči Evropské unii a přimět občany, aby se stavěli vůči EU méně rezervovaně. Tento výrok by měl umožnit Čechům, aby si uvědomili, že vstup ČR do EU neohrozí jejich národní totožnost. Jsem přesvědčen, že takovéto výroky povzbudí mnoho dalších českých občanů, aby podpořili vstup ČR do Evropské unie. Z Bruselu tentokrát přišel velmi významný výrok a doufejme, že takto bude hovořit ústředí Evropské unie častěji.

  Andrew Stroehlein  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|