čtvrtek 7. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled aktuálních zpráv z ČR Rozšiřování NATO:
 • Britští vojenští odborníci a diplomaté varují před rozšiřováním NATO do střední Evropy Co dělat v rychle se měnícím, globalizujícím se světě proti slepé ideologické zaujatosti:
 • Třetí cesta na zbývající lodi (Jiří Jírovec) Poznámka:
 • Osud Vlasovovy armády po jejím odchodu z Prahy (Jiří Jírovec) Velká Británie:
 • Labouristé po roce u moci
 • Má Tony Blair nějakou politickou filozofii? Politická kultura, ČT a parlament:
 • Samostatnost, nezávislost a integrita (Petr Jánský) Menší politické strany v ČR:
 • Tisková konference Demokratické unie z 6.5. 1998  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britští vojenští odborníci a diplomaté varují před rozšiřováním NATO do střední Evropy

  Skupina bývalých vysokých britských vojenských činitelů a diplomatů poslala premiérovi Tonymu Blairovi otevřený dopis, v němž požaduje, aby bylo zrušeno rozšiřování Severoatlantického společenství směrem na východ. Skupina zastává názor, že plány Severoatlantického společenství včlenit do NATO Polsko, Maďarsko a Českou republiku, nejsou v zájmu Evropy a jsou motivovány jen obavou z nestabilního Ruska. Dopis, zaslaný premiéru Tonymu Blairovi, požaduje, aby byla otázka rozšiřování NATO do střední Evropy řádně prodebatována v britském parlamentu.

  V dopise se praví, že britští vojenští činitelé shledávají ruské námitky proti rozšiřování NATO do střední Evropy "v mnoha ohledech pochopitelné". Navzdory tomu, že minulý týden americký Senát schválil přičlenění Polska, Maďarska a České republiky do NATO během příštího roku, a že toto rozšíření NATO jednomyslně podporují všechny vlády Severoatlantického společenství, signatáři bezprecedentního dopisu Blairovi varovali před "znapokojujícími důsledky" rozšíření NATO do střední Evropy.

  Rozšíření NATO by i nadále "bezdůvodně antagonizovalo Rusko" a zvýšilo by ohrožení zemí, které nebudou do Severoatlantického společenství připuštěny v první etapě. Jde především o pobaltské země.

  Dopis poslalo do Downing Street, sídla premiéra Blaira, 23 bývalých čelných britských vojenských a diplomatických představitelů.

  Signatáři dopisu uznávají, že mají nově nezávislé země východní Evropy legitivní bezpečnostní obavy. "Avšak, to jim neposkytuje absolutní právo stát se členem aliance, jakou si vyberou. Jsme přesvědčeni, že rozšíření NATO není správnou cestou, jak jim poskytnout bezpečnost, o niž usilují. Oslabí to bezpečnost nynějších členů NATO," praví se v dopise.

  Britští diplomati a vojenští odborníci argumentují, že rozšiřování bezpečnostní organizace, jejímž cílem je postavit se hrozbě z Ruska "je neslučitelné se zveřejněným cílem vytvořit konstruktivní spolupráci s Ruskem, založenou na vzájemném respektu."

  Byla by chyba, dodává dopis, interpretovat podpis Moskvy na zakládajícím dokumentu zákonu o NATO a Rusku, v jehož rámci se má rozvinout mezi NATO a Ruskem spolupráce, jako ruské přijetí rozšíření NATO.

  Signatáři dopisu také varují, že bude velmi obtížné dosáhnout konsensu v organizaci, která bude mít 19 a možná i více členů. Navrhují, že by lepším, alternativním řešením bylo vytvořit regionální smlouvy o vzájemné spolupráci, spojené s NATO, nikoliv však integrované do NATO.

  Podle návrhů na rozšíření NATO budou muset Británie a ostatní členské státy NATO poslat vojska do bojů na území Polska, Maďarska a České republiky. "Je pozoruhodné, že se neuvažovalo vůbec o žádných jiných řešeních," konstatuje dopis.

  Bývalý vysoký činitel britské armády generál Sir Hugh Beach vyjádřil v rozhovoru s rozhlasem BBC pochybnosti o tom, zda přijetí tří středoevropských zemí do NATO zvýší bezpečnost Evropy. Uvedl: "Z mého hlediska je daleko významnější evropskou bezpečnostní otázkou problém bezpečnosti a stability Ruska, kde nyní existuje velmi nestabilní politický systém. Proč že přijímáme do NATO středoevropské země? Zcela jasně tím dáváme najevo, že se obáváme, že by k nám mohlo Rusko zase někdy v budoucnu zaujmout nepřátelský postoj, a tak se na to připravujeme vytvořením silného postavení. Je to snad rozumný způsob, jak si vytvořit přátele a ovlivňovat lidi? Chceme, aby byla celá záležitost řádně prodebatována, a nikoliv, aby to prošlo britským parlamentem jen tak automaticky, protože to už schválili Američané."

  Dopis Tonymu Blairovi podepsali bývalý labouristický ministr obrany Lord Healey, bývalý náměstek generálního tajemníka NATO Sir Arthur Hockaday, bývalý britský velvyslanec v Sovětském svazu a u NATO Sir John Killick a bývalý náměstek vrchního velitele spojeneckých vojsk v Evropě Sir Harry Tuzo.

  Názory skupiny britských diplomatů a vysokých vojenských činitelů na odpočinku odpovídají názorům některých univerzitních odborníků, kteří konstatují, že nikdo neví, jaký je v současnosti důvod pro existenci Severoatlantického společenství a zdůrazňují, že neexistují žádné strategické důvody pro přijetí středoevropských zemí do NATO. Pozorovatelé však konstatují, že vzhledem k tomu, že americký Senát rozšíření NATO schválil, Američané svým tlakem v Evropě rozšíření NATO do Střední Evropy prosadí, ať už existují jakékoliv pochybnosti o tom, zda je to strategicky moudré.

  Britský ministr obrany George Robertson naproti tomu řekl, že by bylo "hluboce urážlivé pro země, které byly pozvány do NATO a jejichž veřejné mínění pohlíží na vstup do NATO s nadšením", kdyby mělo být rozšiřování Severoatlantického společenství zastaveno. Uvedl, že Západ si paralelně buduje přátelské vztahy i s Ruskem.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|