pátek 15. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled aktuálních zpráv z ČR Česká politika:
 • Tragédie krále Havla: Prezidentovy chyby jsou symbolem širší české tísně (Sunday Times) Znovu ke kontroverznímu Havlově rozhodnutí nechat propustit útočníky proti Sládkovi:
 • Tvoření českého státu (Jiří Jírovec)
 • Amnestie v západním světě (Josef Schrabal) Česká televize:
 • Informovala o Havlově amnestii pro útočníky proti Sládkovi Česká televize neobjektivně? (Jindřich Ginter, odpovídá Andrew Stroehlein) Ještě jednou o bydlení:
 • Platil jsem v Praze za podnájem 92 procent svého platu (Jan Lipšanský)
 • Zkušenosti nedávného budovatele bytu (Dalibor Štys) Česká politika v televizi:
 • Klaus v Kotli (Petr Jánský) České soudnictví a kriminální živly z doby komunismu:
 • Spravedlnost vítězí (Petr Jánský) Dvě básnické sbírky (s ukázkami), které si můžete koupit:
 • Trosečníci křišťálové země (Jana Whitthed)
 • Exilová bibliofilie Drúzy (Jiřina Fuchsová) Západ a třetí svět před birminghamskou vrcholnou schůzkou:
 • Britští poslanci požadují oddlužení Třetího světa  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Trosečníci křišťálové země

  Jana Witthed

  České nakladatelství PROTIS Vám ve spolupráci s autorkou Janou Witthedovou nabízí právě vydanou sbírku poezie "Trosečníci křišťálové země". Spisovatelka vyrostla v Praze, kde vystudovala Střední knihovnickou školu. V roce 1971 dostala azyl ve Švédsku, kde pak absolvovala studia na Univezitě v Lundu, obor psychologie. Sbírka Trosečníci křišťálové země je výborem z tvorby let kdy autorka nemohla publikovat ve vlasti. Obsahuje básně odměněné v mezinárodní soutěži pořádané ve Stockholmu (obeslána byla čtyřmi tisíci přispěvků z celé Evropy). Některé básně z této knihy vyšly v exilovém tisku a též v překladu. Jana publikuje i ve švédském tisku, kam m.j. píše o České republice a kultuře.

  Kniha stojí $11.50 plus poštovné.

  Knihu si můžete objednat :

  e-mail : jana.witthed@swipnet.se

  nebo na adresu Jana Witthed

  Ärtvivelv.9

  S-444 46 STENUNGSUND

  tel.č. +46 303-83879

  V Praze o knize napsali:

  Sbírka zachycuje patnáctiletý vývoj poetiky Jany Witthedové, české básnířky a spisovatelky žijící ve Švédsku. Kniha poskytuje příležitost se poprvé seznámit v ucelené formě s básněmi autorky, kterou potkal známý osud - nemožnost publikování ve vlastní zemi po r. 1968. Právě události konce šedesátých let jsou jí silným impulzem k pozvednutí hlasu, nezůstává však jen u toho a snaží se nalézt katarzi v nadčasovém. Pod poněkud existenciálním náhledem na svět se skrývá hluboký zájem o osud jednotlivce, mnohdy je akcentován svět dítěte.

  Sbírka je průřezem patnáctiletého tvůrčího procesu české básnířky žijící ve Švédsku. Silným impulzem byl pro autorku prožitek událostí kolem roku osmašedesát. Z něho vyplývá všeobecné úzkostlivé nahlížení do mezilidských vztahů a zákoutí lidské duše. Přesvědčuje, že dokáže jevy i (konkrétní) lidi pojmenovat přiléhavým básnickým obrazem, mnohdy jadrným. Je dobrým připomenutím pročtenáře stejné generace a možná ještě lepším pro generace, které nemají s tímto kataklyzmatem přímou zkušenost. Knihu také pozitivně recenzoval český rozhlas.

  Ukázky z výše popsané knihy:

  K NEPŘEKROČENÍ

  Za staženými žaluziemi

  stiskla ruka ruku

  a někdo třetí nervózně

  hladil

  svou vlastní tvář

  a náhle naše slovo nepozná se

  a jak jinak

  vždyt' už nepatří nám ani naše životy

  A v tichých potemnělých domech

  za okny

  pod nimiž ted' pustá

  tepna z teskných neónů

  očekává první paprsky dne

  za okny

  před nimiž padá třpytivý život

  na něžné louky

  a lesy hluboké dokořán

  pokojně oddychovali lidé

  netušíce, že

  obrněnci právě překročili hranici pokroku

  že oči světlometů razí za noci zezadu

  rychlou cestu

  cestu k nepřekročení...

  II.

  Obzor je kouř a rámus letadel

  A děti budí rachot tanků

  Rozhlas je v plamenech

  tiskárny obsazeny

  a děla míří do okenních tabulí

  Zděšené ulice snů

  jsou plné holých pěstí

  otázek a slz

  Tenounký pramínek krve

  Hledá si cestu v dlažbě ulice

  A celý den a celou další noc

  nám zem pod nohama duní

  a z vykousaných děr

  spáleným krvavým asfaltem

  minulost se šklebí

  V ulicích byli jsme zvyklí

  slyšet ruch aut a tramvají

  a v noci vlastní kroky

  Ted' jsou tam slyšet

  v cizí řeči řvané

  vojenské povely

  V parcích už nejsou děti na tříkolkách

  tanky tam táboří

  a pod poklopem vojákovy oči slídí

  po hloučcích lidí u popsaných zdí

  A my fascinováni

  nahlas a veřejně vyslovovanou pravdou

  zas znovu

  hltáme obsah letáků

  a vytáčíme vlny podzemních vysílání

  zatímco do strachu stanného práva

  sporadická kanonáda krutě se ozývá

  a ustřelené rameno sochy

  se v liduprázdnu

  na chodníku rozpadá

  Pak v rozvalinách

  jež pancíře tu zanechaly

  křehká vize malého národa

  sbírá své polámané, embryonální kosti svobody

  které dosud praští až do morku práva

  a v údivu jenž nezná mezí

  po odpovědnosti se ptá

  III.

  A za noci

  kdy úzkost hučí

  v spáncích

  bdících měst

  letadla rudě žhnou

  na historické místo

  zbytečných ztrát

  S hřmotem valí se tankisté

  pustinou svých map

  až náhle není kam

  a také není kudy

  To země zachvácená

  hysterickým výbuchem

  stojí tu

  celá zpopelnělá

  A lidé

  Navzájem

  si zatlačují

  své slepé oči

  zaživa

  DÍKY

  Díky za smradlavé zvratky vašeho démona

  mohu se jenom zasmát

  Zakažte mi dívat se do dálky

  abych to mohla odpřísáhnout

  Přidělte mi špicla a vymizte mě z vědomí

  už dlouho jsem se tak nepobavila

  Zprostěte mě práv a povinností občana

  navařte mi soudní náklady a 28 let

  at' se mohu zasmát

  Odsud'te mě za polemiku s mraky

  vystrčte mě do rasíkovských mezí

  a ukažte svý křivý nohy v šortkách

  Copak není už dost na tom

  že my sami vykázali jsme se z tvoření?

  INTENZÍVNÍ PÉČE

  Mlátit, zuřivě mlátit

  a slyšet práskání

  a hlučné výkřiky ničení

  a vidět nádhernou zkázu

  úprkem letící

  k vyvolenému cíli

  Tot' zoufalství

  a ne-li volání

  pulsující krajiny

  z odlesků

  křist'álových pádů

  v prostoru

  mezi

  nepamětí a popelem

  pak tedy záchrana

  NE, MY SE NEVÍDÁME

  A míjíme se každý den

  s rukou za zády anebo s rukou v kapse

  a když se někdy někdo zastaví

  rychle vnoříme se do burnusů

  a i když víme, že trvání je nedpodstatné

  a člověk podstatný

  už nasloucháme bohům z jasnosti

  už vztahujeme ruce k paprskům

  tak zchudlým

  že nedokletí v prokletí

  ani nehledá na mříže pilu

  a při hoři bez pláče

  nenávidíme minulost, že je tak ustavičná

  zatím co popelavící přítomnost

  vláčíme v sevřené dlani

  a sebe netečně ponořené v nás

  hlasitě divíce se pustině

  zapíráme, že jde o strach

  a tedy o to, že jsme tam ješte nedošli

  a už tam dupeme až kořen praská

  a takové budoucnosti

  je potom

  vždycky míň než půl

  ZDE

  Zde středověcí pohřbili své životy

  zde, vytřeštěni v rachotu hrůzy

  tahali nebe za šle

  a moře za přízraky

  Ale my na druhé straně rozumu

  jsme také uzavřeli městské brány

  a dáváme za pravdu provazu i olovu . . .

  A ONA TO NEVÍ

  Tvá zasněžená minulost

  už prší v její budoucnosti

  Taková smrt

  a ještě před odjezdem  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|