čtvrtek 20. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Politická kultura v ČR:
 • Neblahé dědictví Pražského jara (Jan Čulík, psáno pro list Scotsman)
 • The unfortunate legacy of the Prague Spring (Jan Čulík, written for The Scotsman) Vliv KGB V Čechách?
 • Dubček "se stal obětí vrahů z KGB" (The Times) Ohlednutí za 21. srpnem 1968:
 • Alespoň filmovat (Sueddeutsche Zeitung) Sdělovací prostředky:
 • Jednadvacítka ČT: Veřejnoprávní TV anebo pobočka ODS? (Tomáš Pecina)
 • Jane Čulíku, hrozí vám veřejná blamáž (reakce Iva Mathé na přednášku JČ pro edinburskou mediální konferenci)
 • Jan Čulík, you will be shot down in flames in Edinburgh! (Former Czech TV's Chief Executive Ivo Mathé reacts to JČ's lecture "News and Current Affairs in Czech TV")
 • Odpověď Jana Čulíka Ekonomika: Západ zásluhou Billa Clintona zbohatl:
 • Billův velký triumf (The Guardian) K článku pana Saxonberga:
 • Proč nemáme v ČR filmy parodující politiky u moci? (Jan Lipšanský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jane Čulíku, hrozí vám veřejná blamáž

  Ivo Mathé

  (K přednášce Jana Čulíka "Zpravodajství České televize" pro edinburskou mediální konferenci.)

  Vážený pane Čulíku,

  nevím nic o účastnících edinburghské konference "The Profession of Journalism in Democratic Society: East-West Perspectives", ale budou-li kompetentní (t.j. nebudou-li zaměňovat Česko za Srbsko a Slovensko za Slovinsko, jak bývá i v civilizovanější části světa včetně Británii časté) a  pozorní (t.j. všimnou si kontradikce vět "Čeští politikové si zvykli využívat...tým v České televizi jako poslušný nástroj..." a "Parlamentní komise (politiků) kritizovala nízkou profesionalitu a objektivnost České televize"), hrozí Vám po zásluze veřejná blamáž.

  Mnohokrát jsem musel na mezinárodních seminářích kontrovat panu Železnému a zabránil tím distribuci jeho bludů. Nevím, bude-li k podobnému postupu, následně po Vaší přednášce, hotov Milan Šmíd (má přece jen, podobně jako Ivan Kytka, v minulosti poněkud smočené ruce). Moje veřejné konverzace s Železným alespoň účastníky pobavily (nyní má Železný z praxe České televize nezastíranou radost a často jí jako hodný strýček chválí), po Vašem výkladu situace České televize však budou v Edinburghu zmatení, vystrašení a začnou si (znovu) myslet, že ČT vysílá v Montenegro.

  Stále lze ještě zabránit šíření Vašich tendenčních a mírně šovinistických výroků typu "Ale kulturní rozdíly byly příliš silné". Například obesláním účastníků konference mými texty pro BL v dobrém překladu ("Zpět do civilizace, prosím, raději evropské", "Ad vyznání Andrew Stroehleina", "Stroehlein hodně zběžně", "Televize není jen zpravodajská žurnalistika!"), aby si kongresmani mohli vytvořit opravdu svobodně vlastní názor místo Vašeho, jenž se jim pokoušíte příjemně - a lehce nadřazeně - stravitelným polotovarem vnutit.

  Opakovaně mne mrzí, když publicista Vašich kvalit, lexikální vybavenosti a stylistické obratnosti degraduje část rozvážně připraveného textu několika spíše snad vzteklými než demagogickými tvrzeními. Pak již je jen krůček k manipulacím a dezinterpretacím, jež tentokrát nadužíváte.

  Když nabídnete skotským posluchačům jen Pecinovu kritiku jedné vytržené věty ze Statutu ČT (a bez mého vysvětlení), vlastně je podvádíte. Prohlásíte-li, že se "zdá, že by ČT nesměla odvysílat rozhovor s britskými euroskeptiky", výrazně je manipulujete. Budete-li v Edinburghu tvrdit, že nová Rada ČT je "nadstranické ...těleso", dopustíte se lži, podobně jako větou "Rada České televize vyjádřila přání skoncovat s postkomunistickým etosem tím, že jmenovala ..., inspirovaného praxí BBC".

  Pane Čulíku, Rada ČT chtěla skoncovat s nezávislostí České televize na politických stranách a v Puchalském zřejmě viděla člověka respektujícího autoritu (přinejmenším v podprůměrně složené Radě), jako byl zvyklý z praxe BBC World Service, průhledně nepluralitního rozhlasového vysílání, jehož obsah musí odpovídat oficiálnímu názoru Foreign Office, který kryje rozpočet stanice.

  Mimochodem, jak máte ověřeno, že jsem byl kritizován za "nízkou profesionalitu (celé) České televize"? Přání otcem myšlenky? (Viděl jsem a navštívil řadu televizí v několika světadílech a všude, včetně UK a USA by řada mých lidí profesionálně vynikla! Noví a mladí Puchalského "odborníci" se jich zbavují, aby nablízku, nedej Bože, nebyl někdo schopnější. Ostatně to byla praxe bolševiků po čtyřicet let a  leckterých příchozích spasitelů do ČR, zejména z anglosaského světa, na začátku devadesátých let.)

  Neidentifikujte, prosím, celý televizní provoz a program s několika vybranými zpravodajskými pořady. Pro hodně diváků jsou např. nepostradatelné i zprávy ráno, v sobotu dopoledne či denně o půlnoci. Ty všechny chtěl Kytka zrušit!

  Další Vaše věty "hlavní večerní zprávy ČT projevovaly provládní tendenci" či "usuzovalo se, že je zapotřebí naléhavých změn" jsou důsledky informací od Vám blízkých politiků, Kytky, Jiráka, Puchalského či jen tak z glasgowské hospody? Čte-li nyní letitý premiér Klaus o mé (či českotelevizní) údajné "provládní tendenci", zmítá se mezi záchvaty smíchu a vzteku a polyká všechny vyřčené výhrůžky a odeslané stížnosti.

  Proč píšete, že "Stroehlein zpevnil páteř Jednadvacítky", když zmatečným, neprofesionálním a jazykovým handicapem poznamenaným přístupem málem ohrozil kostní dřeň několik let piplaného pořadu evropského standardu?

  Proč píšete úplné nesmysly o Studenovském, když za jeho šéfování měla redakce jasně definovanou řídící i organizační strukturu s logickým systémem porad a delegací přesně stanovených odpovědnosti. Kytka vše rozbil a kdyby dál, tentokrát skrytě nefungovala produkce a dispečink výroby, vůbec by se pod ním netočilo a po několik dnů vůbec nevysílalo. Osočení Studenovského ze styků s vnějším světem, obědech a večeřích je hrubá neomalenost. Vsadil bych, že noví šéfové stačili absolvovat za své čtyři měsíce víc setkání s politiky (a obědů a večeří) než Studenovský za šest let. Ač jsem k němu měl řadu výhrad, nemohla mezi nimi být výtka ze stranickosti, tajnosnubnosti či subjektivity. Na rozdíl, kupř. Od Kytky, jehož labouristické tendence zapřít nešlo (soukromě na ně má ovšem právo!!). Studenovský za svoje čisté svědomí zaplatil, taktéž na rozdíl od Kytky. Váš popis fungování zpravodajské redakce za Studenovského je tak mimo realitu, že jsou rozeznatelní i autoři dobrodružně laděných informací, z nichž vycházíte. Přednášíte-li však takové hlouposti veřejně, a pravděpodobně před ne zcela orientovaným auditoriem, někteří posluchači se mohou domnívat, že jste uprostřed pražské redakce strávil řadu měsíců. Byl jste vůbec jediný den na Kavčích horách během těch šesti let, kdy jsme "ničili" (na začátku neexistující) Českou televizi? Nebo jsou Vaše výpady jen výsledkem nezkrotné fantazie kombinované pavlačovými klepy?

  Pane Čulíku, má-li na stole šéfredaktor pár (i hodně) stížností, rozhodně to svědčí pro větší odvahu, nezávislost, nebojácnost, analytičnost, hloubku a nadstranickost žurnalistiky než pro úzkostlivou snahu nikoho nerozzlobit, protože zástupci parlamentních stran v Radě ČT "mu dali důvěru" (a třeba má i "máslo na hlavě"). Zhruba v takto zrůdných dimenzích se zřejmě pohyboval Váš favorit (pod čerstvým generálním ředitelem).

  Z Vašeho textu vyplývá, že jste znalec celého Puchalského projektu (víte, že je "reformní" a z projektu citujete!). Nemohl byste projevit Vám příslušející odvahu a celý původní Puchalského projekt na BL zveřejnit? Jinak si opravdu začnou všichni myslet, že žádný neexistuje a Vy i Puchalský jen blufujete.

  Odkud víte, že Puchalský "donutil Kytku k rezignaci"? Proč Kytka s tak závažným faktem veřejně nevystoupí? Čeho se bojí? O teplé místo v Londýně, daleko od hlučícího davu? Čeho jste se bál Vy, když jste Kytkovi odmítl moderovat v České televizi diskusní pořad?

  Proč se tím nepochlubíte v Edinburghu?

  Mohl bych ještě předlouho pokračovat a možná i najdu účastníka konference, jenž Vám nějaké zvídavé dotazy (místo procházky na hrad) položí. Bude-li mít navíc i jiný názor než Váš, poslání konference bude naplněno lépe, ač neodejdete jako neposkvrněná autorita.

  Možná postačí i tento text odeslaný pořadatelům.

  S upřímným pozdravem

  Ivo Mathé  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|