čtvrtek 24. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Kdo je žába na prameni? Česká televize "odhalila" příčinu nedostatku bytů (Tomáš Pecina) Světová - a tedy i česká - ekonomika:
 • Tony Blair požaduje globální finanční reformu
 • Je zapotřebí nové mezinárodní ekonomické dohody Bretton Woods (Observer)
 • "Třetí cesta" Tonyho Blaira Totalitní země a svoboda projevu:
 • Írán se chystá dát spisovateli Salmanu Rushdiemu milost Parodie:
 • Bill Clinton: Řeč o záchodu Čeští politikové:
 • Tomáš Ježek revizionista (Milan Znoj) Reakce:
 • Může Čechoameričan získat české občanství právní cestou? (Jiří Jírovec)
 • Nákladná rekonstrukce Kongresového centra v Praze (Jiří Guth, Petr Paleta, Jan Macháček) Pořad o Jazzové sekci:
 • Karel Mašita znovu píše Radě České televize  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • "Třetí cesta" Tonyho Blaira

  Britský premiér Tony Blair prosazuje "třetí cestu" mezi kapitalismem a socialismem. Kritikové poukazují na to, že je to velmi mlhavý termín. Co má vlastně Blair na mysli?

  Jako politická myšlenka není "třetí cesta", jak ví každý Čech, vůbec originální. Jako první využil tohoto termínu v posledním desetiletí devatenáctého století Eduard Bernstein, ve snaze oddělit německé sociální demokraty od marxistické komunistické ideologie a přimět je, aby šli parlamentní cestou. V roce 1959 využila západoněmecká sociální demokracie pojmu "třetí cesta" znovu, když "přijala" kapitalismus. Pojem "třetí cesta" využívala také pravice. Felipe Gonzáles, bývalý španělský sociálně demokratický premiér, poukázal nedávno ironicky na to, že když byl mladý, španělský diktátor Franco prohlašoval, že jeho režim je "třetí cestou" mezi kapitalismem a komunismem.

  Pro Tonyho Blaira je "první cesta" individualismus, také zvaný neoliberalismus nebo thatcherismus. Dosáhl některých pozitivních cílů (Blair chce zachovat individualismus v osobních vztazích), ale zanedbal společenskou solidaritu a národní soudržnost. "Druhá cesta" je tradiční sociálně-demokratická politika, požadující znárodnění průmyslu.

  Blairova "třetí cesta" se přidržuje starých sociálně demokratických rovnostářských cílů - požaduje, aby byla dána šance chudým lidem a vyžaduje společenskou solidaritu - avšak zastává pragmatický postoj ohledně toho, jak těchto cílů dosáhnout. Nenabízí "nákupní seznam politických předpisů", ale jen souhrn reflexů. Hlavním slovem je "partnerství". Úkolem vlády je být vstřícná vůči kapitalismu a podporovat ho, jak říká premiér, zajistit, aby byla podnikatelská sféra sebevědomá, úspěšná a výdělečná. Stát nesmí vnucovat soukromým firmám rozhodnutí, týkající se zaměstnanosti. Stát musí naopak podporovat konkurenci na trhu, posilovat lidský kapitál a zajistit "efektivní přístup na trh práce". O tom, že by soukromí podnikatelé měli mít povinnosti vůči veřejnému dobru, se ve vládním Blairově dokumentu nepraví nic.

  Avšak v Blairově pojetí třetí cesty mají občané práva i povinnosti. Občané mají například společenskou povinost vychovávat děti jako schopné a odpovědné občany a podporovat ty zaměstnance, jako jsou učitelé, kteří se na tomto úkole podílejí.

  Vláda "třetí cesty" je svou podstatou limitovaná vláda - to je typické vládní tvrzení, jímž se zdůvodňuje, že daně musejí zůstat na minimální úrovni. Blair je ovšem britský politik, a tak jeho politická filozofie nemá zrovna pevný teoretický základ.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|