úterý 17. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • V nynějších volbách v ČR "nehlasovali voliči, ale členské základny soupeřících stran" (J. Němec) Historie:
 • 17. listopadu 1938 - Den studentstva Stávka proti SPT Telecomu:
 • Internetová stávka je důsledkem selhání zvolené cesty privatizace SPT Telecom (Stanovisko IT pracovní skupiny ČSSD)
 • Protest proti Telecomu (Jan Macháček)
 • UniSource má být rozdělen (Jan Berdnik) Efektivnost volného trhu:
 • Okrádačská Británie Lidská práva:
 • Uplynul jeden rok od vraždy sudánského studenta Hassana Elamina Abdelradiho (Dokumentační středisko pro lidská práva) Sdělovací prostředky:
 • Volební zpravodajství v českých televizích (Jindra Vavruška) Dokument:
 • Z historie Národního divadla Reakce:
 • Soudruhu Jírovče, jak si dovolujete psát o automobilech? České zákony:
 • Jiřina Fuchsová a právo nebýt zbaven vlastního občanství proti své vůli (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • V nynějších volbách v ČR "nehlasovali voliči, ale členské základny soupeřících stran"

  J. Němec

  (Adresa autora je známa, nejsem si jist, zda ji máme zveřejňovat, neboť je podniková.)

  Vážený pane Čulíku,

  četl jsem váš názor ná výsledky právě proběhlých voleb v České republice. Z vašeho postřehu vyplývá, že očekáváte od české politické scény poněkud jiné kvality, než si zaslouží.

  Váš podiv nad vítězstvím ODS a jejího předsedy není na místě, pokud někdo pozná hlouběji podstatu českého politického systému a situace v zemi.

  Vysvětlení je celkem jednoduché a logické - politické strany se nespoléhají na obyčejného voliče, představitele člověka z ulice. Pokud někdo pozoroval kampaň, která předcházela těmto volbám, nemohl si nepovšimnout její nedůraznosti, bezbarvosti a nepřínosnosti.

  Opravdovým záměrem této kampaně bylo právě to, aby odradila běžné lidi od účastni ve volbách a tím došlo výlučně k souboji členských základem jednotlivých stran. Touto záměrně nevýraznou kampaní došlo k efektivnímu vyloučení širší veřejnosti na základě jejího znechucení s politickou scénou a jejími výsledky.

  Skutečný výsledek voleb byl tedy pouze soubojem mezi existujícími stranami, a tak výsledkem schopnosti organizací těchto stran donutit co nevíce svých členů k odevzdání hlasů, a tím zajistit potřebný počet hlasů ve svůj prospěch.

  Tyto volby, jak lze snadno usoudit z celkové (ne)účasti široké veřejnosti, odrážejí pouze stav beznaděje, který v názoru občanů této země převládá. Dávat tedy nějaký hlubší smysl do výsledků těchto voleb by bylo naivní. Protože se jedná jen o souboj stran, mohlo by být daleko přínosnější se pokusit důsledněji analyzovat jejich motivace.

  J. Němec  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|