úterý 17. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • V nynějších volbách v ČR "nehlasovali voliči, ale členské základny soupeřících stran" (J. Němec) Historie:
 • 17. listopadu 1938 - Den studentstva Stávka proti SPT Telecomu:
 • Internetová stávka je důsledkem selhání zvolené cesty privatizace SPT Telecom (Stanovisko IT pracovní skupiny ČSSD)
 • Protest proti Telecomu (Jan Macháček)
 • UniSource má být rozdělen (Jan Berdnik) Efektivnost volného trhu:
 • Okrádačská Británie Lidská práva:
 • Uplynul jeden rok od vraždy sudánského studenta Hassana Elamina Abdelradiho (Dokumentační středisko pro lidská práva) Sdělovací prostředky:
 • Volební zpravodajství v českých televizích (Jindra Vavruška) Dokument:
 • Z historie Národního divadla Reakce:
 • Soudruhu Jírovče, jak si dovolujete psát o automobilech? České zákony:
 • Jiřina Fuchsová a právo nebýt zbaven vlastního občanství proti své vůli (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Internetová stávka je důsledkem selhání zvolené cesty privatizace SPT Telecom

  Stanovisko IT pracovní skupiny ČSSD

  (Z časopisu Pražský demokrat, měsíčník pro politiku, který vydává ČSSD.)

  Jako důvod pro vstup strategického partnera do společnosti Telecom byly uváděny tři důvody:

  1. Kapitálové posílení

  2. Zapojení do nadnárodních aliancí

  3. Přínos know how v oblasti technologie a marketingu.

  Jako nástroj pro prosazení těchto cílů byly společnosti TelSource smluvně poskytnuty rozsáhlé pravomoci v řízení společnosti, které jsou daleko větší, než odpovídá jejímu vlastnictví 27 procent akcií - např. většina (tři z pěti členů) v provozním výboru, rozhodující slovo v tarifikaci, aj.

  Jaké jsou výsledky:

  1. Kapitálové posílení v rozsahu odpovídajícím zhruba jednoročním investičním nákladům nebylo z valné části dosud využito a jako finanční zdroj investic jsou používány téměř výhradně půjčky.

  2. SPT Telecom jako celek dosud není členem žádné nadnárodní telekomunikační aliance.

  3. Transfer technologického know how probíhá spíše opačně - od českého partnera k zahraničnímu. Současná neschopnost společnosti pro pružné zavedení oddělení tarifikace pro internet demonstruje totální selhání know how v marketingu. Chování strategického partnera a  vrcholného vedení společnosti do budoucna hrubě poškozuje pověst a obchodní jméno SPT Telecom a obrací vniveč rozsáhlé investice do reklamy a do vytváření pozitivního image.

  Situace, která vyústila v protestní petici dnes již téměř osmdesáti tisíc uživatelů internetu je především přímým důsledkem selhání zvolené cesty privatizace Telecomu a z toho vyplývajících, pro českou stranu nevýhodných smluv, které uzavřela koaliční vláda premiéra Klause a kterými je bohužel dodnes vázána i současná vláda ČSSD. Před třemi lety sociální demokracie proti uzavření pro českou stranu nevýhodných smluv protestovala, nyní vláda ČSSD bude muset řešit důsledky.

  Jiří Kofránek

  předseda pracovní skupiny pro informatiku a telekomunikace ČSSD


  Komentář mluvčího V pravé poledne...

  V komentáři k tomuto prohlášení už lze jenom říci, že je opravdu paradoxní, když v nedělním pořadu V pravé poledne předseda ODS Václav Klaus mluvil opět o všespasitelné roli trhu při řešení problémů občanů se zdražením telefonních poplatků. Byla to jeho vláda, která uzavřena tak nevýhodné smlouvy, byli to jeho ministři, kteří se podepsali pod privatizační rozhodnutí. V tomto případě trh opravdu nevyřeší nic do té doby, dokud nebude na pořad dne nastolena demonopolizace telekomunikačního trhu tak, aby občan nemohl být monopolisty vydírán a nemusel se bránit pomocí individuální vzpoury - bojkotu či organizováním peticí. Pak lze teprve hovořit o roli trhu...

  Role volného trhu v monopolním prostředí je velmi omezená a měla by být nahrazena důslednou kontrolou oprávněnosti jakéhokoliv cenového pohybu.

  Svou roli zde musejí sehrát regulační mechanismy státu. Považujeme protoza rozumné, aby stát, prostřednictvím svých zástupců v řídících strukturách SPT Telecom přiměl tuto společnost, aby vzala v úvahu technicky proveditelné a hospodářsky výhodné alternativy tak, aby se pouze spokojený zákazník stal pro SPT Telecom kritériem pro její rozhodování. I o tak sociálně citlivých a závažných otázkách, jakými bezpochyby zvyšující se tarify jsou. Pak by se nemohlo stát, že přijde vniveč snaha společnosti o opravdu přátelský vztah se svými zákazníky a nebude mít SPT Telecom proti sobě stojících již skoro 80 000 právem nespokojených lidí.

  Jako strategické řešení tohoto problému však považujeme urychleně práci na přípravě liberalizace telekomunikací, která příchodem dalších operátorů na bouřlivě se rozvíjející se telekomunikační trh zlevní příslušné poplatkly a učiní tak nejen internet, ale i další telekomunikační služby závislé na telefonním připojení obecně dostupnými, tak, aby se mohla naplnit snaha ČSSD o všeobecné dostupnosti informací a vzdělání pro všechny občany. Tak, aby např i informace generované státem (v rámci připravovaného projektu informačních systémů veřejné správy) byly obecně dostupné (přes obecně dostupný internet) na poště či radnici v poslední podhorské vesnici.

  Veškeré tyto snahy by přišly vniveč, pokud by si občané z cenových důvodů NEMOHLI DOVOLIT TAKTO KOMUNIKOVAT. V tom tkví dnes odpovědnost ČSSD i její vlády. Ne vůči 80 000 rozzlobeným uživatelům internetu. Vůči všem občanům této země.

  Štěpán Kotrba

  mluvčí pracovní skupiny pro informatiku a telekomunikace ČSSD

  šéfredaktor časopisu

  Pražský demokrat, měsíčníku pro politiku

  DOS, W. Churchilla 2, Praha 3

  tel./answ.: +420-(0)2-2446 55 01

  faxserver: +420-(0)2-2446 55 02

  GSM +420-(0)602-34 31 99

  e- mail: kotrba@oasanet.cz

  www.oasanet.cz/demokrat


  Poznámka JČ:

  Jak prokázala celá řada privatizací britských monopolů, při rozbíjení monopolu je nutno předem velmi pečlivě připravit podnikatelské hřiště, na němž budou soupeřit v daném hospodářském sektoru konkurenční soukromé podniky, aby nemohla vzniknou neférová situace, která by poškozovala zákazníka. Volné tržní prostředí - navzdory tomu, co tvrdí dogmaticky Václav Klaus - automaticky toto nebezpečí neodstraní. V minulých dnech psal v BL Jiří Jírovec o tom, jak konkurenční telefonní společnosti vydělávají v Kanadě na dálkovém spojení, na úkor rozvoje místní, nevýdělečné infrastruktury. Něco podobného se stalo v Británii v oblasti autobusové dopravy, kde jejím zesoukroměním začalo vydělávat několik soupeřících společností na dálkové autobusové dopravě, ale došlo k další redukci místních a nevýdělečných spojů. Atd.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|