pátek 27. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně:
 • Britské zájemce jsme na potřebu vývozní licence upozornili (MVDr. Lubomír Valíček) Lidové noviny:
 • Nějak mně to nejde dohromady....(Pokus o příspěvek k mediální kritice, Milan Šmíd) Mertlík se ničím neprovinil:
 • Nejedná se o nekalou soutěž, s nikým se totiž nesoutěží (Štépán Kotrba)
 • Mertlíkovo doporučení a Rádio Jerevan (Jiří Kofránek) Grant českého ministerstva zahraničních věcí:
 • Zachování českého kulturního dědictví v Americe (Miroslav Rechcígl, Společnost pro vědy a umění) Analýza:
 • Co s jadernou energií? (Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně: Britské zájemce jsme na potřebu vývozní licence upozornili

  MVDr. Lubomír Valíček, DrSc.

  Redaktor Britských listů, Jan Čulík

  Reaguji opožděně z důvodu mé pracovní nepřítomnosti na Váš článek ze dne 24.11.98 "Co je nového v České republice" v Britských listech. Jsem vedoucím sbírky mikroorganismů na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně a jednal jsem s údajným "vědeckým pracovníkem z Maroka " a s reportéry Sunday Times. Chci, i když velmi nerad ,se vyjádřit k některým Vašim neúplným informacím, které jste získal a publikoval. Jde o moje osobní vyjádření, nejde o oficiální stanovisko ústavu.

  Není totiž zcela pravda, že " ani ve faxu,ani v telefonickém rozhovoru není podle reportéra Sunday Times varování, že kupující musí mít na bakterie botulinum vývozní licenci". V telefonickém hovoru byl totiž tazatel vydávající se za vědeckého pracovníka veterinárního ústavu v Maroku upozorněn, že jak do Anglie , tak do Maroka je tato licence zapotřebí, i když připouštím, že v důsledku mé jazykové nedokonalosti mohlo dojít k chybným formulacím a interpretacím. Není tedy pravda, jak uvádíte na základě informace od reportéra Sunday Times," že o vývozní licenci jsme prý začali hovořit až tehdy, když se pracovníci Sunday Times v pátek 20.listopadu s ústavem znovu spojili ...". V souvislosti s licencemi je pro mne také nejasné vyjádření reportéra, které uvádíte,.".že tak ani nejde o českou vývozní licenci". O co tedy vlastně jde, když podle reportéra je jedním z našich hlavních nedostatků, který nám vytýká, že jsme o nutnosti mít licenci kupujícího údajně vůbec neinformovali?

  Nezakládá se také zcela na pravdě tvrzení Sunday Times z 22.11.98, které jste i Vy citoval v úvodu Vašeho článku v Britských listech 23.11.98 , tj., že "Nikdo se neptal, k čemu budou bakterie využívány". Dotazující se falešný vědecký pracovník mne totiž v telefonickém hovoru informoval, že požadované mikroorganismy budou použity ve výzkumu ve výzkumném ústavu veterinárním v Maroku, jehož je údajným představitelem. Tento výzkum je dle jeho slov určitými finančními prostředky dotován z USA a nabídl mně účast (nepřímý úplatek?) na projektu, což jsem odmítl. Na fax, který jsem si od údajného objednavatele vyžádal, jsem odpověděl obvyklým způsobem. Zaslal jsem faxem výpis kmenů mikroorganismů, které jsou uvedeny v našem katalogu a které poskytujeme, a to spolu s uvedením obecných podmínek za jakých jsou poskytovány. Katalog, který máme pouze v tištěné formě není žádným tajným dokumentem a v případech jiných sbírek je včetně doprovodných údajů (poplatky za kmeny, způsob jejich hrazení) dokonce i k disposici prostřednictvím Internetu. Cena, která je při této příležitosti uváděna, představuje pouze režijní náklady na přípravu materiálu a jeho odeslání. Rozhodně nelze tento fax považovat za potvrzení objednávky, protože ta by musela být na základě výběru objednavatele dle nabídky přesně specifikována a teprve na vybrané kmeny by bylo požadována vývozní licence. K realizaci objednávky by z důvodů již dříve vyslovených podezření proto nedošlo.

  S pozdravem

  MVDr. Lubomír Valíček, DrSc.


  Poznámka JČ: Reportér z pracovního investigativního týmu Insight týdeníku Sunday Times, s nímž jsem v pondělí hovořil, a pak i ČTK a Česká televize, konstatoval, že se tým britského týdeníku spojil s padesáti nejrůznějšími instituty po celém světě, které mohou prodávat vzorky těchto nebezpečných bakterií. V některých zemích světa, třeba na Kubě, se s britskými zájemci vůbec nikdo nebavil. V jiných byli vážně upozorněni na potřebu vývozní licence. V případě brněnského veterinárního ústavu, cituji pouze velmi důrazná slova britského reportéra, který působil solidně, se toto nestalo. Fax, který obdržel tým Insight v Sunday Times, neobsahoval prý varování, že je zapotřebí vývozní licence. Konstatovala to z Londýna i ČTK. Britský novinář argumentoval, že pro zkušenou mezinárodní teroristickou organizaci by nebylo vůbec obtížné vytvořit pro brněnský ústav zcela autenticky vyhlížející vývozní licenci. Účelem článku nebylo útočit na Českou republiku, ani na brněnský veterinární ústav, ale poukázat na relativně lehkou možnost získávání těchto nebezpečných bakterií z různých zemí, na což, jak mi sdělil britský reportér, týdeník Sunday Times upozornili činitelé britské vlády. Pokud dojde ke zpřísnění dohledu na prodej těchto nebezpečných organismů a omezení možnosti vyrábět z nich biologické zbraně, je to přece dobře. - Jeden kritik poukázal na to, že se Sunday Times měl asi pokusit bakterie botulinum z ČR skutečně vyvézt - teprve pak by se ukázalo, zda je jeho bití na poplach oprávněné. Opakuji však, že nemyslím, že měli reportéři Sunday Times v úmyslu dělat potíže konkrétně brněnskému veterinárnímu ústavu. Považují ho za instituci s dobrou pověstí, jen chtěli poukázat na to, že by se možná úsilí mezinárodní teroristické organizace získat nebezpečné organismy neubránila..  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|