pátek 27. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně:
 • Britské zájemce jsme na potřebu vývozní licence upozornili (MVDr. Lubomír Valíček) Lidové noviny:
 • Nějak mně to nejde dohromady....(Pokus o příspěvek k mediální kritice, Milan Šmíd) Mertlík se ničím neprovinil:
 • Nejedná se o nekalou soutěž, s nikým se totiž nesoutěží (Štépán Kotrba)
 • Mertlíkovo doporučení a Rádio Jerevan (Jiří Kofránek) Grant českého ministerstva zahraničních věcí:
 • Zachování českého kulturního dědictví v Americe (Miroslav Rechcígl, Společnost pro vědy a umění) Analýza:
 • Co s jadernou energií? (Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zachování českého kulturního dědictví v Americe

  Miroslav Rechcígl

  Spolecnost pro vedy a umeni (SVU) obdrzela od ministerstva zahranicnich veci Ceske republiky grant na projekt vytvoreni prehledu historickych pamatek a pametihodnosti, jakoz i archivnich materialu vztahujicich se k americkym Cechum. Projekt ma dlouhodoby charakter, je siroce koncipovan a mel by se opirat o tesnou spolupraci s jednotlivymi ceskoamerickymi organizacemi a prislusnymi institucemi v Ceske republice, jako napr. Naprstkovo muzeum.

  Pevne verime, ze v budoucnu bude projekt rozsiren tez o zachovani slovenskeho kulturniho dedictvi v USA za vyraznejsi spoluprace slovenskoamerickych organizaci. Soucasny projekt je koordinovan Dr. Miloslavem Rechciglem, ktery se dlouhodobe venuje dejinam americkych Cechu a Slovaku.

  Odhaduje se, ze v USA zije asi 1.5 milionu osob ceskeho puvodu, coz predstavuje vubec nejvetsi ceskou komunitu v zahranici. Mesta jako Chicago, Cleveland nebo New York se kdysi mohla chlubit kvetoucim ceskym zivotem. V dusledku nevyhnutelneho "taviciho kotle" (melting pot) vsak tento sverazny zivot postupne mizel. Po smrti starsich generaci jejich nasledovnici ztraceli zajem nejen o cesky jazyk, ale i o svuj vlastni rodinny puvod. Po mnoho generaci si tyto rodiny uchovavaly stare ceske kucharky, kalendare, vyrocni publikace, plakaty, fotografie a jine rodinne poklady, ktere jim pripominaly jejich starou vlast a ktere chovaly ve velke ucte. Mnohe z techto publikaci se uz po leta nevydavaji a nelze je najit ani v samotnem Naprstkove muzeu. v Praze, i kdyz prave ono je nejlepsim pramenem pro poznani dejin americkych Cechu.

  Podivame-li se na ceskoamerickou komunitu jako celek, je situace stejne znepokojujici. Jejich vedeni zestarlo a je obtizne za nej najit nahradu z rad mladsich. A tak po smrti sveho predsedy mnohe spolky prestaly zcela existovat. Co je jeste horsi, ze i mnohe z tech ceskoamerickych organizaci, ktere prezily, ztratily hlavni SMYSL sve existence a staly se z nich jen mista obcasnych setkani ci spolecenskych zabav. Zvlastni pritom je, ze po Sametove revoluci tento trend jeste zesilil a mnohe z organizaci dospely k zaveru, ze jejich prace jiz neni zapotrebi.

  Spolecnost pro vedy a umeni, ktera se dlouha leta venuje dejinam americkych Cechu a Slovaku, sledovala tyto tendence se znepokojenim. To bylo take duvodem, proc v cervenci 1997 usporadala v Beltonu, Texas, pri prilezitosti oslav 100. vyroci zalozeni Slovanske Podpurne Jednoty Statu Texas (SPJST), zvlastni konferenci na tema "Budoucnost a kulturni dedictvi Cechoamericanu." Primym vysledkem teto konference bylo spolecne prohlaseni techto dvou organizaci k zalozeni celoamerickeho "Vyboru pro zachovani ceskeho kulturniho dedictvi v Americe" (Czech American Cultural Heritage Commission) s cilem koordinovat spolecne usili smerujici k zachrane a zachovani kulturniho dedictvi v Americe. Myslenka brzy zakotvila a toto tema se stalo jednim z hlavnich bodu projednavanych v rijnu 1997 na konferenci usporadane ceskym velvyslanectvim ve Washingtonu, DC. V zaveru konference byla delegaty prijata rezoluce na podporu usili SVU a SPJST s cilem rozsirit tento projekt za pokud mozno co nejsirsi ucasti hlavnich ceskoamerickych organizaci.

  V duchu shora uvedenych skutecnosti se nyni SVU obraci na vsechny ceskoamericke spolky a organizace, aby se plne zapojily do planovaneho projektu, jehoz naplni je: 1) vyhledavani informaci o jiz existujicich archivech a knihovnach v USA, ktere se dotykaji americkych Cechu, a o dalsim archivnim a dokumentarnim materialu, ktery je ve sbirkach spolku a rovnez v soukromych rukach; 2) vytvoreni prehledu historickych pamatek a pametihodnosti po celych Spojenych statech, ktere pripominaji vyznamne osobnosti ci udalosti vztahujicich se k americkym Cechum. Soucasti tohoto rozsahleho projektu je i plan zorganizovat na zaver konferenci a pripadne malou vystavu, kde by melo dojit k predlozeni vysledku a zachranenych dokumentu. Pote by mela nasledovat jednani s ruznymi vladnimi slozkami na obou stranach Atlantiku ve veci prevozu a ulozeni techto dokumentu na bezpecnem miste, pristupnem vedeckemu vyzkumu.

  Mame v umyslu se obratit na jednotlive ceskoamericke organizace primo. Presto bychom prozatim uvitali vase reakce, vytyceni oblasti vaseho zajmu a pripadne navrhy na spolupraci a pomoc pri realizaci tohoto duleziteho kroku pro zachranu bohateho kulturniho dedictvi nasich predku. Jsme presvedceni, ze nase usili s tak vznesenym cilem by rovnez pomohlo ozivit ducha ceskoamericke komunity jako celku a nasim organizacim po cele zemi by poskytlo spolecny smysl jejich dalsi cinnosti. Abychom vsak techto cilu dosahli, je zapotrebi spoluprace kazde ceskoamericke organizace. Krome toho vsak potrebujeme v kazde jednotlive lokalite, v kazdem meste a v kazdem state i dobrovolniky ochotne pomoci pri sberu dat a informaci.

  Prosim zaslete sve navrhy, pripominky i pozadavky na adresu koordinatora projektu, predsedy SVU dr. Miloslava Rechcigla, 1703 Mark Lane, Rockville, MD 20852; telefon / FAX: (301) 881-7222; e-mail: rechcigl@aol.com  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|