čtvrtek 10. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Velká Británie:
 • Velká Británie: Britský ministr vnitra Jack Straw rozhodl vydat generála Pinocheta k soudnímu stíhání za hromadné vraždy do Španělska - ale bude to dlouhý proces "Nedemokratičnost" sociálně demokratických stran:
 • Pinochet, Allende a otázka demokracie. Odpověď Pinochetovým stoupencům (Steven Saxonberg)
 • Pinochet, Allende and the Question of Democracy: A Response to Pinochet's Supporters (Steven Saxonberg) Uran:
 • Chemická těžba ve Stráži pod Ralskem (Petr Novotný) Vyjadřování ve střední Evropě:
 • Jak se argumentuje písemně (Andrew Stroehlein)
 • Vyjadřovat se bez obalu, jakou to má cenu? (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Velká Británie: Britský ministr vnitra Jack Straw rozhodl vydat generála Pinocheta k soudnímu stíhání za hromadné vraždy do Španělska

  Britský ministr vnitra Jack Straw odmítl požadavek právníků chilského generála Augusto Pinocheta, aby bylo Pinochetovi povoleno vrátit se do Chile, a rozhodl, že má být Pinochet vydán k soudnímu stíhání do Španělska.

  Očekává se, že právníci generála Pinocheta zažádají o to, aby celý případ znovu zhodnotil britský Nejvyšší soud. Pinochetovi právní zástupci to však dosud výslovně nepotvrdili. Generál Pinochet nyní bydlí v pronajatém sídle ve Wentworthu, v hrabství Surrey, poté, co musel opustit londýnskou kliniku, kde se léčil.

  Je možné, že by nyní mohl být třiaosmdesátiletý bývalý chilský diktátor vydán do Španělska k soudnímu procesu, kde se má zodpovídat z obvinění z masových vražd.

  Pinochet se dostaví v pátek k jednomu magistrátnímu soudu v jihovýchodním Londýně.

  Britský ministr vnitra Jack Straw vydal prohlášení, skládající se z třiceti odstavců, v němž odmítl všechny důvody stoupenců bývalého chilského diktátora, kteří požadovali, aby byl Pinochet okamžitě propuštěn.

  Straw v prohlášení argumentoval, že generál Pinochet nemá imunitu před soudním stíháním a je zdravý, takže ho proces vydání do Španělska neohrozí. Straw také odmítl tvrzení, že spojení jednoho soudce Horní sněmovny, lorda Hoffmana, s organizací Amnesty International, nepřípustně ovlivnilo rozhodnutí soudců z Horní sněmovny v této věci.

  Britský ministr vnitra také zdůraznil, že to, že od zločinů, údajně spáchaných Pinochetem už uplynula dlouhá doba, je nedůležité.

  Rozhodnutí britského ministra vnitra následuje po nedávném verdiktu nejvyššího britského soudu, Horní sněmovny, která určila, že generál Pinochet nemá imunitu a může být stíhán.

  Britský list Independent ve čtvrtek konstatoval, že existují "spekulace", že se minulý týden britská vláda velmi silně snažila, aby nedošlo k rozkolu s Clintonovou vládou. Americká ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightová totiž opakovaně naléhala, aby byl generál Pinochet vrácen do Chile. Washington se obává, že vyjdou při jednání u otevřeného soudu najevo podrobnosti o účasti CIA na puči proti prezidentu Allendovi.

  Chile na Strawovo rozhodnutí reagovala tím, že odvolala svého velvyslance v Londýně. Velvyslanec Mario Artaza konstatoval: "Musím věřit, že je to kvazisoudní rozhodnutí. Věc ovlivňovaly i jiné faktory. Nešlo pouze o soudní verdikt."

  V chilském hlavním městě Santiagu se pracovníci britského velvyslanectví opevňují a připravují se čelit hněvivým demonstracím Pinochetových stoupenců.

  Organizace Amnesty International, která usilovala o to, aby byl generál Pinochet vydán pro soudní stíhán, přivítala Strawovo rozhodnutí jako "začátek nové éry pro lidská práva". Uvedla, že je nutno Jacku Strawovi blahopřát, že se "nepodrobil politickému tlaku".

  Luis Machivello, z organizace Rodiny zmizelých, uvedl: "Je to tak dobrý den pro lidská práva." Ale bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová konstatovala, že je rozhodnutí "vážnou chybou". Dodala: "Jack Straw měl dostatečné množství pravomocí, aby ukončil tuto ostudnou a škodlivou epizodu."

  Pokud dostanou Pinochetovi právníci svolení, aby byl celý případ předložen znovu britskému Nejvyššímu soudu, budou poukazovat na údajná střet zájmů a neobjektivnost lorda Hoffmana, soudce z Horní sněmovny, v důsledku jehož hlasu vznikla většina, která v Horní sněmovně rozhodla, že Pinochet nemá imunitu. Hoffman je spoluředitelem charitativní organizace, která má spojitost s Amnesty International.

  Generál Pinochet nyní bude muset setrvat v Británii, zatímco bude pokračovat soudní proces jeho vydání do Španělska. Je na svobodě na kauci. Jeho právníci se budou snažit zdržet proces jeho vydání tím, že se znovu odvolají k britskému Nejvyššímu soudu.

  Jack Straw vysvětlil, že rozhodovat "kvazisoudním" způsobem, hodnotil pečlivě všechna pro a proti, a dával si přitom pozor, aby jeho rozhodnutí bylo objektivní, aby ho posléze nezrušil nezávislý soud. Britský zákon o vydávání obviněných osob do zahraničí nedefinuje kritéria, podle nichž musí ministr vnitra v jednotlivých případech rozhodovat.

  V odpovědi na parlamentní interepelaci z 22. října však Straw vysvětlil, na co zejména se bude při svém rozhodování zaměřovat:

 • zda jsou činy, z nichž je Pinochet obviňován, skutečně zločiny, za něž je možno někoho vydat k soudnímu řízení do zahraničí

 • zda je žádost o Pinochetovo vydání řádně autentizována

 • zda jsou trestní činy politického charakteru

 • zda je možno vzít v úvahu humanitární okolnosti.

  Ze soudního rozhodnutí Horní sněmovny vyplývá, že alespoň některé zločiny patří do kategorie zločinů, za něž je možno obviněného vydat do zahraničí. Je velmi pravděpodobné, že španělské úřady podaly řádně autentizovanou žádost o Pinochetovo vydání. Nikdo nikdy neargumentoval, že jsou zločiny, z nichž je Pinochet obviňován, politického rázu. Horní sněmovna odmítla tvrzení, že bylo páchání těchto zločinů součástí oficiálních povinností šéfa státu.

  Složitá je otázka humanitární. Avšak britská prokuratura se přidržuje principu, že čím vážnější zločin, tím pravděpodobnější je, že ve veřejném zájmu bude zapotřebí ho soudně stíhat. Prokurátoři berou méně v úvahu věk obžalovaného, jde-li o vážná obvinění, jako je vražda. V odpovědi na parlamentní interpelaci z 22. října odpověděl ministr Straw: "Nebudu činit politické rozhodnutí. Vykonávám svou statutární povinnost.

  Proč se zabýval Jack Straw pouze španělskou žádostí o Pinochetovo vydání? Protože jedině španělská žádost byla v daleko pokročilejší právní etapě, než všechny ostatní žádosti o Pinochetovo vydání.

  Pokud právníci pro generála Pinocheta zažádají, aby celý případ znovu hodnotil britský Nejvyšší soud, proces Pinochetova vydání do Španělska se tím zdrží. Ta strana, která u Nejvyššího soudu prohraje, se má právo odvolat znovu k Horní sněmovně. Připad by hodnotila jiná skupina soudců Horní sněmovny.

  Po ukončení tohoto procesu bude rozhodovat britský magistrátní soud, zda Pinocheta vydat do Španělska či nikoliv. Pokud se rozhodne ho nevydat, španělská vláda se proti tomuto rozhodnutí může znovu odvolat u britského Nejvyššího soudu a v Horní sněmovně. Pokud se magistrátní soud rozhodne Pinocheta do Španělska vydat, Pinochet bude mít čtrnáct dní na to, aby se znovu proti tomu rozhodnutí odvolal u britského Nejvyššího soudu a pak zase v Horní sněmovně.

  Po ukončení celého tohoto složitého soudního procesu, bude-li soudně rozhodnuto, že Pinochet má být vydán, bude o věci znovu rozhodovat britský ministr vnitra.

  Celý tento proces může trvat dlouhé měsíce, ne-li roky. Lorrain Osman, obviněný v Hongkongu z podvodů, byl v Londýně zatčen v roce 1985 a do Hongkongu byl vydán až v roce 1992.

  Důvody britského ministra vnitra pro vydání Pinocheta do Španělska

  Straw konstatoval v písemné odpovědi na interpelaci jednoho britského poslance, že generál Pinochet nemá suverénní imunitu. Britský ministr vnitra také odmítl tvrzení, že Pinochetovy údajné zločiny "byly politického rázu". Straw zdůraznil, že jeho rozhodnutí není politické, ale "kvasi-soudní".

  Generál Pinochet byl zatčen, když se v Británii letos v říjnu léčil, a to na žádost španělských úřadů, které ho chtějí soudit za vraždy španělských občanů, údajně spáchaných Pinochetovým jménem.

  Britský ministr vnitra také zdůraznil, že skutečnost, že údajné zločiny byly spáchány začátkem sedmdesátých let, nijak neznamená, že by nynější soudní stíhání Pinocheta bylo nespravedlivé.

  Britský ministr vnitra také zkoumal otázku zdraví generála Pinocheta a dospěl k závěru, že generál není zdravotně neschopný být postaven před soud.

  Straw dále zdůraznil: "Ministr vnitra nepovažuje možnost, že by mohl být Pinochet souzen v Chile, za faktor, který by mohl anulovat povinnosti Velké Británie, definované podle Evropské konvence o vydávání obviněných.

  Jack Straw také uvažoval o tom, do jaké míry může Pinochetovo vydání do Španělska destabilizovat demokracii v Chile, avšak dospěl k závěru, že "předložené námitky nejsou dostatečně závažné, aby stačily k tomu, že by mohl být proces vydání generála Pinocheta do Španělska zrušen."

  Britský ministr vnitra bude znovu celý případ posuzovat, až bude ukončeno složité odvolací zřízení v této věci (viz výše).

  Reakce

  Pinochetovi stoupenci v Chile zuří. Skupina Pinochetových stoupenců před Pinochetovou nadací v Santiagu konstatovala, že jsou "zoufalí" a že jsou "silně rozhněváni". Chilský velvyslanec v Londýně rozhodnutí odmítl a uvedl, že chilská vláda bude usilovat o jeho zvrácení. Velvyslanec apeloval na všechny složky chilské společnosti, aby zachovaly klid.

  Pinochetovi oponenti v Chile naopak reagovali s nadšením a chilští aktivisté na obranu lidských práv Strawovo rozhodnutí přivítali.

  Amnesty International konstatovala, že "v předvečer padesátého výročí Všeobecné deklarace lidských práv uznává toto rozhodnutí památku tisíců lidí, kteří byli za Pinochetova režimu usmrceni, mučeni nebo zmizeli." • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|