čtvrtek 17. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Národní totožnost a výzva k diskusi:
 • Jeremy Paxman: Angličané. - Jaké jsou charakteristické rysy češství? (JČ) Dobře strukturovaný článek:
 • Zapomenuté výročí (Jiří Jírovec) Historie:
 • V Americe zemřel legendární parašutista, kapitán Antonín Bartoš (Josef Schrabal) Oznámení:
 • Czech-Americans in Transition. A new book, brought out by the Czechoslovak Society for the Arts and Sciences in America  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zapomenuté výročí

  Jiří Jírovec

  Úvod

  Můj oblíbený Mistr, Jára Cimrman, vyčítal lidem, zejména těm, kteří ve společnosti něco znamenají, že nedbají dostatečně na to, aby historické události měly zapamatovatelné datum.

  Ačkoli si nejsem jist, zda to tak má být, zmáčkl jsem hned po tečce za předcházející větou ENTER, abych potěšil angloamerický živel, zejména ten, kterému se zdá, že Češi (byť v mém případě s JEDINÝM, A TO KANADSKÝM OBČANSTVÍM) na odstavce, ať již v úvodu, stati nebo závěru, tak nějak lidsky nejsou.

  Stať

  Po tomto dvouodstavcovém úvodu se jediným odstavcem odrazím ke stati, v níž rozvedu myšlenku, že velikánem, který to zvoral v mém případě, je Jan Čulík. Posuďte sami.

  Koncem podzimu 1997 jsem se začetl do článku Václava Klause o jeho cestě do Ameriky, který, se servilností tehdy ještě sobě vlastní, otiskly Lidové noviny. Nevím, kolik měl ex-premiérův článek odstavců, ale to vlastně není důležité. Podrobnostmi bych se jen vzdaloval od tématu své statě a navíc zbytečně natahoval tento odstavec.

  Nemohu ale ani skočit přímo k panu šéfredaktorovi Britských listů Janu Čulíkovi, který mě s laskavostí sobě vlastní tiskne, přestože nedělám odstavce a čárky tam, kde mají být. To by stať nedávala valný smysl.

  Budu tedy muset pohovořit nejprve o sobě. Ačkoli jsem Klausův článek četl na vlastní oči, nemohl jsem jim věřit (to je pokus o velice vtipný výraz vycházející z českého úsloví "nemohl věřit vlastním očím" ). A tak jsem vzal péro do ruky (což může být drobná, do angličtiny nepřeložitelná sprosťárna - ale není) a napsal pojednání zvíci 18 odstavců.

  Šlo o intelektuálně náročný text, v němž jsem počítal s tím, že čtenáři znají dílo Járy Cimrmana, mají zeměpisné znalosti (Liptákov, Brandýs nad Labem, Jugoslávie, Plitvická jezera), vědí, kdo je Václav Klaus, živý Larry King , Hugo Myslík, Zdeněk Svěrák, Jiří Dědeček a Vinnetou. Z oblasti základních lidských potřeb jsem předpokládal povědomost o pivu, hamburgrech a orálním sexu, ačkoli posledně jmenovaná radost patří v Americe spíš do kategorie politických aktů.

  Co se stylu týče, v řadě případů jsem se odchýlil od severoamerické praxe psát pokud možno na úrovni "grade six". Použitý anglický termín se dá volně přeložit jako "pátá obecná". Což by tak asi odpovídalo českým poměrům. Jde o eufemismus znamenající, že je nutno psát (zprávy a podobně) tak, aby tomu rozuměl skoro každý blbec.

  Používat krátké věty.

  Zhruba v sedmnácti odstavcích jsem skákal z jedné věci na druhou, abych vše napravil v jasném, prorockém závěru, rozloženém do dvou vět o 23 a 27 slovech - což je na můj styl vskutku velmi málo.

  Jan Čulík můj sloh zveřejnil, a to 16. (slovy šestnáctého) prosince 1997. To je, jak každý uzná, datum naprosto nezapamatovatelné. Tím se stalo, že čtenářské obci zcela uniklo první výročí mé dopisovatelské činnosti. Ani jedna gratulace, prostě nic. O čítankách ani nemluvě - kdo mě tam dá s takovou historií.

  Slovo historie jsem rovněž použil kvůli vtipnosti. Znamená zhovadilé datum (a tedy výčitku panu šéfredaktorovi ), ale i drobnou sebekritiku (třeba CIZÁCTVÍ, nebo roční pílí dokumentovanou neschopnost členit text do odstavců).

  Závěr

  Čtenář se mnou bude jistě souhlasit, že k tak skvělému úvodu a stati je těžké něco dodat.

  Snad výzvu, k začínajícím autorům. Zavalte Jana Čulíka články, aby mu nezbylo než vydat zvláštní novoroční číslo prvotin. To mu lidé nezapomenou. A taky to bude dobré pro BL. (To je další skrytá vtipná narážka na české úsloví, tentokráte na "co na nový rok, to po celý rok")

  Všem svým následníkům to přeji.

  Sám jsem se smířil s tím, že svoje výročí oslavím nějakou tou plzní sám. Ale co, i jiná podobně slavná výročí upadají v zapomenutí.

  Jiří Jírovec

  PS Doufám, že si čtenář povšiml, jak jsem šikovnou formální úpravou závěru opticky vyvážil stať a obešel se při tom bez jakékoli další myšlenky.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|