čtvrtek 7. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Státní byrokratické předpisy: vysvětlení od Andrewa Stroehleina:
 • Práva a výsady (Andrew Stroehlein)
 • Rights and Privileges (Andrew Stroehlein) Novoroční projev českého prezidenta:
 • Novoroční kopání do presidenta aneb Zbabělci českého tisku (Jan Mezdříč)
 • Havel se nepřihlásil k vlastní spoluzodpovědnosti za nynější stav ČR (Jiří Jírovec) Dvojí ceny:
 • Jsou dvojí ceny turistických služeb žádoucí a prozíravé? (Aleš Zeman)
 • Jak donutit zákazníka, aby zaplatil co nejvíc? (Marcel Derian)
 • Ještě ke dvojím cenám: měl jsem se vyjádřit trochu jinak (Petr Paleta) Lustrace:
 • Lustrace: Proč po devíti letech neexistuje analýza, kolik procent lidí ze Seznamu skutečně udávalo? (P.E.)
 • Ondřej a Vladimír Neffovi (Sepp)
 • Přiveďte mi toho fízla (Jindřich Pařík)
 • Presumpce neviny, Ondřej Neff, fízlování, Jan Kavan a lži Andrewa Stroehleina (Danny Novotný) Děti Země:
 • Rozhodování o trase dálnice D8 před CHKO je ve druhé fázi  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britske listy over the past year or so. (Selected Britske listy articles in English now appear in the new electronic pages of the journal "The New Presence"). - Zde je měsíčník Nová přítomnost.
 • Tady je minulé vydání Britských listů.
 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.
 • Adresa Britských listů je zde. Pouze když nefunguje, pište na tuto alternativní adresu.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku jsou zde.
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.

  Co je nového v České republice:

 • Drzost českého ministra školství. Všude po světě usilují vlády o to, aby byly nové generace, které nyní procházejí školami, počítačové gramotné. Je to nesmírné důležité, má li země hospodářsky přežít. S rozumnými, naléhavými otázkami o případném šíření počítačů a internetu do českých škol se obrátil na ministra školství Eduarda Zemana za Svět Namodro Jan Wagner.(Bohužel, výše uvedený odkaz nefunguje v důsledku redakcí neopravitelné technické chyby. K článku se dostanete prostřednictvím odkazu "http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?idROVNÍTKO990105370" - to rovnítko tady právě nemohu zobrazit. JČ) Tisková mluvčí ministerstva školství Vladimíra Al Malikiová mu odpověděla, že ministr prostě na otázky odpovídat nebude, a basta. Pokud to není nedorozumění (doufejme, že ano, že ministr to tak snad nemyslel, v tom případě by měl záležitost ale rychle napravit), tímto byzantským východňárským způsobem záležitost končí? - České sdělovací prostředky by měly na tuto nepřijatelnou praxi nyní široce poukazovat a Eduarda Zemana znemožnit. Takhle si nepředstavujeme demokracii. Kde to jsme, pokud ministři, kteří jsou nikoliv absolutními vládci, ale pouze dočasnými spravovateli veřejných věcí, odpovědnými veřejnosti znepokojené veřejnosti prostě odmítnou odpovědět na zcela regulérní otázky? Tohle by Eduardu Zemanovi nemělo projít. Občané by si asi taky měli jmenovitě stěžovat na Zemana u svého poslance. Já vím, že poslanci většinou ignorují poštu od veřejnosti, ale někde se začít musí.

 • Údajná korupce při privatizaci SPT Telecomu - pokračování. Holandská vláda má do konce příštího týdne odpovědět na interpelaci několika poslanců ohledně údajných úplatků poskytnutých českým politickým stranám ODS a ODA tamější telefonní společností KPN za získání podílu na privatizaci českého SPT Telecom. Státní tajemnice ministerstva dopravy a telekomunikací Monique de Vriesová požádala o podklady správní radu telekomunikačního podniku KPN. Chce také získat zprávu o hospodaření ODS, kterou vypracovala firma Deloit and Touche. Výpovědi bývalých činitelů ODS Zieleniece a Rumla) v této zprávě byly uvedeny jako důkazy v nedělním pořadu holandské televize o údajné korupci při privatizaci SPT Telecom. V Holandsku není případ zatím není posuzován jako trestný čin a policie se jím nezabývá. Poskytování "darů" při obchodních a investičních transakcích v zahraničí nehodnotí nizozemské právo jako trestné. Není to zakázáno, ale je to v rozporu s holandskou podnikatelskou kulturou. Podle nizozemského tisku by prokázaná korupce ze strany KPN urychlila přípravu novely trestního zákona, která umožní takovéto praktiky stíhat a trestat.

 • Okolnosti privatizace SPT Telecom bude prošetřovat policie. (Proč tak brzo?) Pokyn k vyšetřování vydala Službě policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti městská státní zástupkyně v Praze Marcela Kratochvílová.

 • Parlamentní komise pro vyšetřování případné korupce při privatizaci SPT Telecom by měla jednat a vyšetřovat celou záležitost VEŘEJNĚ, před zraky televizních kamer, argumentují Britské listy. Bohužel, pro českou politickou kulturu je symptomatické, že Jednací řád Poslanecké sněmovny určuje, že jednání komise má být neveřejné, tedy jenom "mezi námi hochy, kteří spolu mluvíme". To je ovšem k ničemu. Teprve dojde-li k podrobnému zkoumání celého případu před zraky veřejnosti, podobně jako se to děje ve Spojených státech či ve Velké Británii (tam například v případě parlamentního vyšetřování podílů synů Roberta Maxwella na jeho krádežích z britských důchodových fondů, v Americe například v případě Iran-Contra), může teprve dojít k jasné společenské katarzi. Je velmi důležité, aby se toto jednání dělo veřejně. Proč by nemohlo být i v ČR jednání takovýchto parlamentních vyšetřovacích komisí veřejné, když to jde jinde na světě? Pokud začne komise jednat o utajovaných skutečnostech, nic jí přece nebrání, aby část jednání vyhlásila tajným. Parlament by měl rozhodnout, aby bylo jednání komise veřejné. - Předvolá-li parlamentní komise bývalého ministra Dybu nebo Dlouhého, či bývalého šéfa Fondu národního majetku Romana Češku, je řádně zaručeno, že budou mít povinnost otevřeně vypovídat? V Jednacím řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny je sice uvedeno, že svědek má povinnost vypovídat, nikoliv však, pokud má státem uloženou povinnost mlčenlivosti, anebo pokud by výpovědí způsobil nebezpečí soudního stíhání sám sobě. Obáváme se, že pokud nevyvolají sdělovací prostředky nátlak, aby jednání vyšetřovací komise v případě privatizace SPT Telecomu bylo veřejné, celá záležitost opět vyšumí do ztracena.

 • Sdružení Občané proti zdražování telefonu odeslalo vládě stížnost, která podezírá pracovníky ministerstva financí z úmyslně či účelově špatně vypočteného zdražení telefonních poplatků za rok 1999. - Je dobře, že Sdružení konečně došlo, že nemá cenu jednat s Telecomem, ale že musí v těchto věcech jednat s vládou. Občanské sdružení také požaduje, aby vláda urychleně vyšetřila podezření z korupce při privatizaci Telecomu.

  Začal vycházet nový literární časopis Tramvaj načerno.


  Výběr textů z posledních dní:


  Pokračování seznamu nejzajímavějších článků z poslední doby umisťuji zvlášť jako samostatný text, viz OBSAH dnešního čísla. (Toto pokračování se NENATÁHNE jako součástí Kompletních Britských listů, musíte si na ně v Obsahu samostatně kliknout.) Všechny články předchozích vydání od začátku Britských listů v červenci 1996 jsou k dispozici v archívu BL.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|