pondělí 1. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Odlišné názory v ČR:
 • Protest Jana Křečka: Svoboda souhlasit (Tomáš Pecina) Prezident Havel a NATO:
 • Bude vstup do NATO ráj na zemi? (Andrew Stroehlein) Nejnovější historie:
 • Jak došlo k pádu komunismu v ČR (Kieran Williams) Mezinárodní sankce a lidská práva:
 • Měsíčně umírá v důsledku západních sankcí 6000 Iráčanů Reakce:
 • Nekritizujte Británii příliš přísně!
 • Prezident Havel, NATO, Britské listy a Neviditelný pes (Petr Hájek)
 • Medvědí služba (Petr Jánský) Česká politika:
 • Unie je nejlepší a nikdy jinak (Jiří David) Zpravodajství ČT a TV Nova:
 • Nova, nové, novější, nejnovější (Michal Mojžíš)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Unie je nejlepší a nikdy jinak

  Jiří David

  Unie svobody nadále zůstává v zajetí pocitu vlastní důležitosti a domnívá se, že má morální nárok vymezovat mantinely české politické scény. A když už tak nemůže činit právě teď, protože ti hloupí voliči to doposud nepochopili, tak rozhodně co nejdříve. Jsme přece tak dobří! Pro tuto zkratku víkendového sjezdu US svědčí několik nenápadných, ale v jednání strany trvale přítomných indicií.

  Na prvním místě si nelze nepovšimnout pochvalné sebestřednosti, která ovládla jednací sál. Neříkám tím, že by na unionistickém sjezdu nezazněly kritické hlasy. Vzhledem k tomu, že vítězství ve volbách členů nejužšího vedení měl kromě Jana Rumla nejjistější ten, kdo v záležitostech kritiky bývalého vedení vystupoval nejnesmířlivěji nebo se alespoň k výmluvnosti ostatních na toto téma nestavěl konfliktně, bylo jich až příliš.

  Všechny připomínky ale, a to je potřebné zaznamenat, směřovaly právě dovnitř strany: k jejímu technickému fungování a ke vztahům vedení a základních organizací. Žádný kritický příspěvek se nezabýval činností strany navenek, konkrétními politickými souvislostmi jednání dosavadních představitelů unie v klíčových politických záležitostech a posouzením jejich vhodnosti. Přitom je tolik témat, která k diskusi vybízela: Tošovského vláda, postupný pokles preferencí, neúspěch ve volbách sněmovních i senátních, peripetie vztahů s ČSSD, ODS a KDU-ČSL a další a další nepřehlédnutelné body krátkého stranického životopisu.

  Namísto toho delegáti řešili, jak mají malé spojení s vedením, jak jim nikdo nenaslouchá a jak není dobré, když se vedení neumí shodnout. Až se zdá, že se prostě potřebovali vymluvit z emocionálního podivení se nad tím, že jsou členy nějaké strany. Tedy: ne že by otázky technického rázu nebyly pro každou stranu důležité. Ovšem míra sebezahledění, jež se projevila v nymburském jednacím sále, je vskutku nebývalá.

  Znamená totiž jediné: že pro delegáty v politických záležitostech není žádný problém, případně že jej považují za malicherný. Vzkaz pro vedení, který tím implicitně vyjádřili, není potěšující. Rezignovali na vlastní pro něj závazný politický rozmysl a dovolili mu tak jako doposud dělat cokoli jakýmkoli způsobem, hlavně když "to bude vpravo". Je to pro budoucnost strany o to nebezpečnější, že není jisté, do jaké míry budou noví nejvyšší představitelé Unie schopni o budoucí politické linii nalézt dohodu sami.

  Druhým důležitým příznakem unionistického sebeuspokojení je v médiích takřka se neobjevující prohlášení Jana Rumla, že míní do konce roku přivést k integraci dvě satelitní strany podílející se v tzv. čtyřkoalici ODA a DEU (zmínil ještě královéhradeckou místní stranu Volba pro město). Ponecháme-li stranou celkem pochopitelné ohrazení se předsedů obou stran (takové věci se opravdu neříkají bez předcházejících konzultací) , vyjde nám, že Jan Ruml vlastně míní do neusazené a nejednoznačné Unie sbírající hlasy středových a nejméně k volbě odhodlaných voličů přivést další proudy, oba programově jasnější a výrazně pravicové, ovšem s malým množstvím potenciálních příznivců.

  Důsledkem takového počinu by spíše než posílení postavení US bylo její ještě výraznější znejasnění. A to nejen ve volbách, ale i v delegáty tolik vzývaném vnitrostranickém životě. Ke spojení pravděpodobně nedojde, ale podstatné je, že Jan Ruml si s možnými důsledky uskutečnění toho, o co tolik bojuje, hlavu neláme. Zjevně se opájí vlivem, který v současnosti Unie má, o jehož velikosti si dělá přílišné iluze, a který, v zájmu spravedlnosti doplňme, tak dobře doposud promrhává. Poněkud opovržlivý dovětek o potřebě vyjasnit do stejné lhůty vztahy s lidovci a přivést je k závazné dohodě o koalici pro sněmovní volby konané až za dlouhé tři (!) roky je potvrzením právě řečeného.

  Pravděpodobně nejen předsedovi Rumlovi, ale i převážné většině jeho spolustraníků uniká, že dnešní pro ně tak příznivý stav je výsledkem souběhu vnějších okolností a že s těmi, jak ukazuje příklad kdysi neopominutelné ODA, se musí zacházet velice opatrně. Jen tak lze pochopit, že čerstvě zvolený místopředseda Mlynář byl okřiknut, když vcelku racionálně poznamenal, že každým závazným přihlášením se ke spolupráci pouze s některými stranami se ztrácí manévrovací prostor nezbytný pro úspěšný politický život.

  A konečně třetím úhelným rysem potvrzujícím v úvodu vzpomenutou "nadutost" Unie svobody je přijaté usnesení o spolupráci se stranami napravo od politického středu a o neslučitelnosti jejího programu s programem sociální demokracie. Fakticky tím unionisté říkají, že nejsou za žádných běžně představitelných okolností ochotni jednat o podpoře vlády se všemi stranami, které je osloví. Takový závazek si ovšem mohou dovolit pouze strany s největší voličskou základnou, u nichž je oprávněný předpoklad, že se stanou centrem nějaké potenciální koalice a budou si moci partnery vybírat a nabízet jim účast ve vládě, nikoli ty, které jsou v pozici oslovovaného.

  Jak ukázal osud DEU, svého času neprosto nekomunikativní a fundamentalistické strany, stává se taková partaj nezajímanou nejen pro koaliční partnery (pro přemrštěnost požadavků vzhledem k nulovému manévrovacímu prostoru), tak pro voliče (kvůli malé šanci na prosazení toho, co slibuje). O volbu trvalé opozice a tedy "mrtvých" hlasů stojí jen málokdo - je na to třeba specifického důvodu, jaký je vidět např. u komunistických nebo republikánských voličů.

  Tento třetí podstatný znak jednání US lze zajisté interpretovat ještě jinak. Buď jako přesvědčení vedení strany, že zvítězí v příštích volbách, což se, doufám, nikdo v Unii nedomnívá, nebo jako ambici být za každou cenu součástí určité koalice. To ovšem v konečném důsledku znamená, že Rumlovi lidé buď míní rezignovat na svůj vznik a stát se opět součástí ODS, nebo že chtějí vystupovat jako pojistka pravice, kdyby ODS nedosáhla na to ustavit sama vládu v podobě, jakou si sama představuje pro malý volební zisk. (Vzpomeňme si na nabídku podpory menšinové jednobarevné vlády ODS po loňských volbách do sněmovny.) Důsledky jsou ovšem stejnéjako prve: US nebude volitelná pro nikoho, kdo si nepřeje vládu ODS (resp. pravice), ale ani pro ty, kdo si ji přejí, protože ti jí svůj hlas odevzdají přímo (v Německu se svého času stejného postavení dostalo FDP).

  Shrnuto a podtrženo: ačkoli komentáře českých deníků psaly o tom, že po sjezdu US nemá důvod k radosti ani Zeman, ani Klaus, domnívám se, že je tomu přesně naopak. Unie si nehodlá klást nepříjemné otázky vlastních selhání a setrvává nadále v sebedestruktivním způsobu politického života. Vláda nepadá, opoziční smlouva trvá a voliči, kteří podle průzkumů nemají chuti k pozitivnímu výběru mezi politickými stranami svou náladu nezmění ani vůči Rumlově straně. ODS a ČSSD si tedy mohou mnout ruce. Jediný, kdo má důvod k starostem, jsou členové Unie svobody. Jenom o tom nevědí. Jsou přece tak dobří!

   
  Tento článek vyšel 24. února také v internetovém týdeníku Metropolitan 4/99  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|