úterý 2. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Odlišné názory v ČR:
 • Ohlas protestu Jana Křečka v Polsku (Aleksander Kaczorowski) Česká společnost:
 • Český národ je na tom hůř, než si kdo uvědomuje (Jan Martinek) Velká Británie:
 • Britské změny - ztráta národní totožnosti? Věda:
 • Britští vědci přestali kvůli zdraví užívat mobilní telefony Radio Impuls, dříve Alfa:
 • Dotaz: stali jsme se svědky dalšího mediálního triku? (Jindra Vavruška) Měření sledovanosti TV pořadů:
 • Pes Novák a peoplemetry (Petr Jánský) Televize Nova:
 • Vladimír Železný hraje hru bez pravidel (Fara Kahir) Reakce:
 • Anarchistický mýtus o svobodě nesouhlasit! (Milan Pavlík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Čelní britští vědci přestali užívat mobilní telefony

  Někteří významní britští vědci přestali používat mobilních telefonů, protože se obávají, že by mohly poškodit jejich zdraví, informoval týdeník Sunday Times. Vědci buď radikálně omezili dobu, po niž mobilní telefony používají, anebo začali používat sluchátka, aby vlny vyřazující z přístroje neškodili jejich mozku.

  Otevřeně hovoří o potenciálním riziku užívání mobilních telefonů významný vědeck Colin Blakemore, profesor fyziologie na oxfordské univerzitě.

  V nejbližší době má být zveřejněna analýza, financovaná britskou vládou, z níž vyplývá, že mobilní telefony mohou způsobovat krátkodobou ztrátu paměti. Blakemore varoval, že existují nyní přesvědčivé důkazy, že mají mobilní telefony záporný vliv na "poznávací funkci, na paměť a na pozornost".

  Blakemore, který používá mobilního telefonu méně častěji než deset minut denně, na sobě zaznamenal záporný vliv a varuje, že lidé, kteří používají mobilních telefonů při jízdě automobilem, by mohli utrpět vážné důsledky.

  "Je to dočasný vliv," konstatuje Blakemore. Mám pocit, že během doby, co telefonuju mobilním telefonem, vznikla mezera v mém vnímání světa - nevím, co se děje. To může být nebezpečné zejména při řízení automobilu. Je možné, že telefonováním mobilním telefonem vypínáte mozek, a omezujete pozornost na silnici. Radiace, která vychází z mobilního telefonu, je schopna přímo ovlivnit nervové buňky. Místo, kam si lidé pokládají mobilní telefon na hlavu, je velmi blízko oblastem, kde se nachází centra krátkodobé paměti.

  Blakemore je členem poradního výboru Národní radiologické ochranné rady v Británii, která reguluje provoz mobilních telefonů. Konstatoval, že neexistují důkazy, že by mobilní telefony způsobovaly rakovinu.

  Vědci v nemocnici Bristol Royal Infirmary provedli řadu experimentů s mobilními telefony s lidskými dobrovolníky. Dobrovolníci měli na hlavě připevněné vysílače a jejich hlava byla vystavena po půlhodinová období stejnému druhu mikrovln, jaké vycházejí z většiny mobilních telefonů, totiž 915 MHz. Jiní dobrovolníci nebyli těmto vlnám vystaveni.

  Dobrovolníci se pak účastnili jednoduchých psychologických testů, které měřili jejich poznávací schopnosti a paměť. Bylo zjištěno, že osoby, které nebyly vystaveny radiaci, měly lepší výsledky.

  Výsledky této studie budou zveřejněny v časopise International Journal of Radiation Biology. Jiná studie 11 000 uživatelů mobilních telefonů v Norsku a ve Švédsku zjistila, že se u uživatelů mobilních telefonů častěji vyskytují bolesti hlavy a únava. Problémem byla blízkost mobilního telefonu hlavě. Jakmile začali uživatelé používat sluchátka na kabelu, 80 procent nepříznivých příznaků zmizelo.

  Profesor David Howard, šéf katedry elektroniky na York University, konstatoval, že omezil dobu, po niž používá mobilní telefon, neboť je známo, že elektromagnetická pole mají schopnost pozměňovat lidské tkáně. "Podle mého osobního názoru je dobré jednat bezpečně a vědci dosud s jistotou nedospěli k závěru, že je užívání mobilních telefonů bezpečné," konstatoval.

  Vědci jsou přesvědčeni, že mikrovlná radiace nízké intenzity, kterou vydávají mobilní telefony, ovlivňuje způsob, jak se pohybují v mozku a v jednotlivých buňkách určité chemikálie, které přenášejí informace. Mnohé tyto chemikálie mají elektrický náboj a jejich chování je ovlivnitelné radiací. To může zabránit nervovým buňkám, aby fungovaly normálně. Buňky, které se podílejí na krátkodobé paměti, jsou umístěny blízko pravého ucha, a tam jsou umístěny také mozkové kmenové buňky, které regulují krevní tlak.

  Jiné studie ukazují, že radiace může oslabit bariéru, která zabraňuje škodlivým chemikáliím dostat se do krve. Zdá se, že tyto škodlivé podmínky mizí, jakmile uživatel přestane telefonovat mobilním telefonem, avšak vědci jsou znepokojeni, že opakované vystavování radiaci může vést k trvalejšímu poškození

  Profesor Ross Adey, mikrobiolog, specializující se na mikrovlnnou radiaci, který provedl dvě rozsáhlé studie pomocí zvířat pro podnik Motorola, jednoho z největších výrobců mobilních telefonů, používá svůj mobilní telefon méně než deset minut měsíčně a drží ho daleko od hlavy.

  "Pokud si přiložím mobilní telefon k hlavě, 40 procent energie mi poplyne do hlavy a do ruky. Měli byste telefon držet šikmo od hlavy, aby se ten vliv omezil," konstatoval.

  Jiní vědci se naopak nedomnívají, že by bylo užívání mobilních telefonů nějak škodlivé.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|