úterý 2. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Odlišné názory v ČR:
 • Ohlas protestu Jana Křečka v Polsku (Aleksander Kaczorowski) Česká společnost:
 • Český národ je na tom hůř, než si kdo uvědomuje (Jan Martinek) Velká Británie:
 • Britské změny - ztráta národní totožnosti? Věda:
 • Britští vědci přestali kvůli zdraví užívat mobilní telefony Radio Impuls, dříve Alfa:
 • Dotaz: stali jsme se svědky dalšího mediálního triku? (Jindra Vavruška) Měření sledovanosti TV pořadů:
 • Pes Novák a peoplemetry (Petr Jánský) Televize Nova:
 • Vladimír Železný hraje hru bez pravidel (Fara Kahir) Reakce:
 • Anarchistický mýtus o svobodě nesouhlasit! (Milan Pavlík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vladimír Železný hraje hru bez pravidel

  Fara Kahir

  Fara Kahir je studentka posledního ročníku na Glasgow University.

  Vladimír Železný, ředitel televize Nova, zahajuje svůj pravidelní sobotní pořad Volejte řediteli šachovou hrou. Hra v šachy vyžaduje dva hráče. Avšak v Železného hře hýbá on sám černými i bílými figurkami. Obdobným způsobem, Železný neprojevuje vůbec žádné znaky sportovního chování ani dál ve svém pořadu, jehož naprostá jednostrannost nerespektuje žádná pravidla fair play.

  V České republice umožňuje mezera v předpisech pro sdělovací prostředky televizním stanicím vysílat jednostranné názory, které podporují cíle televizní stanice, pokud je to výslovně uvedeno. V pořadu Volejte řediteli, vysílaném 1. února 1997, uvedl Vladimír Železný, že "jeho pořad patří do kategorie self-promotion, sebereklamy". Železný se nás snaží přesvědčit, že představa, že by měl někdo jiný mít právo na odpověď, je absurdní, protože Volejte řediteli je jeho "osobní pořad".

  Železný brání své právo říkat, co chce, aniž by v pořadu vystoupil někdo, kdo by protiřečil jeho názorům, argumentací, že prý to není jen jeho zákonné právo, ale i jeho morální právo. Tvrdí, že k poskytování prostoru opačným názorům "nedochází v žádné televizní stanici na světě, neděje se to v žádné zemi, ani v té nejsvobodnější zemi". Zdůrazňuje, že pouze uplatňuje své právo na "svobodu projevu".

  Avšak Železný nevyužívá svobody projevu. Této svobody Železný zneužívá ve snaze úmyslně vytvořit matoucí a falešný dojem.

  Železný útočil zejména ostře na oficiálního mluvčího Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petra Štěpánka, který náhodou televizi Nova ostře kritizoval. V pořadu, odvysílaném 25. ledna 1997, se Železný snažil vytvořit dojem, že je Štěpánek komunista. Nejprve, v úvodu k záběru, v němž hovořil Štěpánek na tiskové konferenci, se snažil Železný vytvořit dojem, že je Štěpánek proti demokratickým principům volného trhu a pak srovnával Štěpánkovy názory s názory bývalé vládnoucí komunistické strany. Železný konstatuje: "Neuvidíte záběr ze zasedání KSČ v roce 1976, ani názory předsedy ÚV KSČ z roku, řekněme, 1981. Uslyšíte představitele Občanské demokratické strany, který zastupuje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, ale zní to jako něco z minulosti." Zadruhé nám Železný sděluje, že se v jedněch českých novinách objevil článek o Štěpánkovi, s nadpisem "Marxista v Občanské demokratické straně". Samozřejmě, Železný nám z tohoto článku nic konkrétně necituje, jen svůj vlastní názor na článek. Říká: "To jsou ve skutečnosti hluboce marxistické názory - to jest, názory marxismu, jak se v této zemi vyvíjel po několik desetiletí."

  A Železný na Štěpánka nejen útočí, zároveň se snaží vytvořit dojem, že je to idiot. Železný sice Štěpánka otevřeně nenazval "tajtrlíkem", ale dostal se k tomu velmi blízko. Ve svém pořadu, odvysílaném 25. ledna 1997, konstatuje: "Nechci dělat rozkol mezi panem Štěpánkem a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. je ale strašné, že nějaký tajtrlík na nás může takto veřejně útočit a skrávat se za jménem instituce."

  Vysílání televize Nova je v současnosti plné levných, nadabovaných amerických seriálů. Podle předpisů Evropské unie, Televize bez hranic, musejí evropské televizní stanice vysílat určité množství pořadů, vyrobených v Evropě. Pokud vstoupí Česká republika do Evropské unie, bude to znamenta, že televize Nova bude muset výrazně zvýšit procento evropských pořadů, což povede k poklesu jejích zisků. Přirozeně, Železný neuvádí skutečné důvody, proč útočí na Evropskou unii, ale znovu dělá paralely, tentokrát mezi Evropskou unií a komunistickou érou. V pořadu, vysílaném 31. října 1998 nám sdělil, že kvóty, které určila Evropská unie, jsou přesně tytéž, jaké diktovala komunistická strana. Kromě toho označuje členské země Evropské unie za pokrytce. Železný tvrdí, že se snaží vnutit tyto kvóty budoucím členským zemím, i když samy se jich nepřidržují. Cituje Německo a Francii jako příkaldy, ale nezmiňuje se o žádné konkrétní televizní stanici - buď proto, že o žádné neví, anebo snad proto, že kdyby to učinil, mohl by se stát předmětem soudn žaloby pro pomluvu.

  Železný se také snaží vytvořit dojem, že hlavní soupeř televize Nova, Česká televize je neefektivní organizace chabé pověsti. Například kritizuje financování prostřednictvím koncesionářského poplatku a popisuje ČT v pořadu, vysílaném 31. října 1998, jako "velký tanker na moři". Ve stejném pořadu sděluje Železnému divák, že viděl na České televizi dopoledne odvysílanou reklamu na vodku. I když Železný hovoří o tom, že to sám neviděl, tím, že o věci mluví, vytváří dojem, že k tomu skutečně došlo. Železný pak dodává svatouškovsky, že si osobně nemyslí, že by se měly vysílat reklamy na alkohol dopoledne - i když, odpoledne je to zřejmě už přípustné, vzhledem k tomu, že má Železný pečlivě umístěnou lahev Plzeňského prazdroje během vysílání na svém stole.

  Železný jde ve svém úsilí vychvalovat televizi Nova až do extrémů. Snaží se vytvářet ve vysílání z 1. února 1997 dojem, že je Nova obětí zlovolné kampaně, vedené Českou televizí, a má dokonce tu drzost, že srovnává kritiku Novy od České televize s kampaní komunistického režimu proti chartistům v sedmdesátých letech. Ale, samozřejmě, dodává, "Nečiním žádná srovnávání." Zároveň v tomtéž vysílání prohlašuje, že podnikatelská praxe televize Nova je počestná. Například, konstatuje, že podnik CME (Central European Media Enterprises) firma, registrovaná na Bermudských ostrovech, kterou vlastní Ronald Lauder, je držitelem jen 1,25 procent společnosti CET 21, původní skupiny českých a slovenských intelektuálů, která vlastní vysílací licenci, i když profesor Milan Šmíd z Karlovy univerzity objevil na internetu, že prostřednictvím Železného získal podnik CME 60 procent podílu televize Nova, a posléze ho zvýšil na 99 procent.

  Železný také tvrdí, že z lidumilných důvodů poskytuje televize Nova peníze charitativním organizacím. Je-li tomu skutečně tak, proč je nutné, aby se tím chlubil, a dokonce aby vysílal záběry sama sebe, jak podepisuje šek na milon korun pro nadaci Duha, která pomáhá invalidům začlenit se do společnosti?

  Televize Nova je komerční stanice. Vadí to tedy, že v pořadu Volejte řediteli zkresluje Vladimír Železný pravdu? Konec konců, většina lidí bere Železného výroky v tomto pořadu se zrnkem soli. Odpovědí je, ano, vadí to. V pořadu, vysílaném 31. října 1998 přečetl Vladimír Železný dopis od důchodkyně, která málem utrpěla infarkt, když byla usmrcena její oblíbená postava v americkém seriálu. Důchodkyně by za to chtěla potrestat ostatní postavy. Ukazuje to, že lidé nejsou vždy schopni rozlišit mezi skutečností a tím, co se děje na televizní obrazovce. Televize je velmi mocné médium. Jak Železný konstatoval sám zlověstně v pořadu Volejte řediteli z 25. ledna 1997: "Je to o vlivu, a my víme velmi dobře, co máme v rukou."

  V pořadu Volejte řediteli na sebe bere Železný role obžalovaného i poroty, hráče i soudce a pravda je zkreslována natolik, že jí není možno vůbec poznat. Jeho pořad jasně ilustruje skutečnost, že vzhledem k tomu, že je televize neobyčejně vlivný sdělovací prostředek, každý pořad, v němž nedochází ke konfliktu opačných názorů, se může stát nebezpečným.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|