úterý 2. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Odlišné názory v ČR:
 • Ohlas protestu Jana Křečka v Polsku (Aleksander Kaczorowski) Česká společnost:
 • Český národ je na tom hůř, než si kdo uvědomuje (Jan Martinek) Velká Británie:
 • Britské změny - ztráta národní totožnosti? Věda:
 • Britští vědci přestali kvůli zdraví užívat mobilní telefony Radio Impuls, dříve Alfa:
 • Dotaz: stali jsme se svědky dalšího mediálního triku? (Jindra Vavruška) Měření sledovanosti TV pořadů:
 • Pes Novák a peoplemetry (Petr Jánský) Televize Nova:
 • Vladimír Železný hraje hru bez pravidel (Fara Kahir) Reakce:
 • Anarchistický mýtus o svobodě nesouhlasit! (Milan Pavlík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pes Novák a peoplemetry

  Petr Jánský

  Pokusil jsem se objektivně zjistit, jak se měří sledovanost českých televizních stanic. Obrátil jsem se s otázkami na činitele institucí, které se měřením sledovanosti zabývají. Zde jsou jejich odpovědi:

  Paní Alena Strobachová, agentura TN Sofres Media

  1. Kdo krabičky rozdává? Jakým způsobem se "vetře" do domácnosti?

  Projekt sledovanovanosti TV je provozován firmou TN SOFRES MEDIA a je součástí koncernu TN SOFRES se sídlem v Londýně. Do domácností se nevtíráme, ale pomocí specielně vyškolené tazatelské sítě rekrutujeme předem vybrané domácnosti pro práci v peoplemetrovém panelu.

  2. Jaký je klíč výběru? Je možno do něj zasáhnout, ovlivnit ho...?

  Domácnosti jsou vybírány ze zásobníku domácností, které byly předem kontaktovány a bylo s nimi provedeno interviu pomocí tazatelské sítě. Jedná se o stratifikovaný náhodný výběr, který je řízen kontrolními charakteristikami norem panelu. Není možné jej zvenčí ovlivnit, je řízen přísnými pravidly.

  3. Kolik jich je v současné době instalováno?

  Cíl je 600 s tím, že máme maximální stav 660, průměrně asi 640-650 domácností.

  4. Kdo a kde provádí vyhodnocení?

  Je to naše firma, která produkuje hrubá a agregovaná data, která jsou dále předávána klientům. Tito mají různé programy na zpracování.

  5. Je informace o sledovanosti veřejně přístupná? Je možné ji ověřit?

  Pokud se zkontaktujete s ATO můžete je odkoupit. Informace je kontrolována tím, že panel reprezentuje po všech stránkách populaci ČR.

  6. Kdo to platí a kolik to k dnešnímu dni dělá? Jakým poměrem se náklady rozpočítávají mezi jednotlivé TV?

  Tuto informaci nemohu sdělit. Možná Vám na ni ATO odpoví.

  7. Jak je možné, že se zveřejněné údaje ČTV a TV Nova neshodují? (Jedná se zvláště o sobotu 6. února).

  Není nám známo, pokud máte konkrétní příklad, předejte nám ho prosím a my provedeme analýzu.

  Dále reagovala Štěpánka Nováková z ČTV:

  Váš dotaz jsem přeposlala kolegům do APA (sledovanost) a došla mi níže uvedená odpověď. Dosti lakonická, neboť to, že vše máme na webu jsem Vám mohla říct také. Uplná informace na webu je v Profilu - Čísla o vysílání a Sledovanost - vše najdete na horní liště.

  Pokud byste přeci jen nenašel, co hledáte, obraťte se přímo na p. Zemana (karel.zeman@czech-tv.cz).

  A nakonec pan Čestmír Benda:

  Bohužel nemám při ruce údaje, ale kontaktujte prosím Asociaci televizních organizací (ATO), kde Vám jistě odpovědí vše kolem metodologie, cen i zveřejněňování údajů. Co já teď z hlavy vím, pro tuto organizaci výzkum zpracovává realizátor - uskupení Taylor Nelson AGB MF, a náklady se dělí 50:30:20 Česká:Nova:Prima. Náklady na jeden rok jsou prý asi 70 mil. Kč. Panel je tvořen cca 1700 diváky - a pravidelně se obměňuje. Ale opakuji - tohle jsou údaje z hlavy, nejsem odborník na peoplemetry - jen se živím reklamou.

  K výše uvedenému mám tyto připomínky:

  1. Kdo krabičky rozdává? Jakým způsobem se "vetře" do domácnosti?

  Nebylo objasněno, jak probíhá konkrétní jednání a předání přístroje u a vybrané domácnosti.

  2. Jaký je klíč výběru? Je možno do něj zasáhnout, ovlivnit...?

  Není zřejmé, jaké jsou "normy panelu". Zvláště postrádám údaje o věkovém složení, vzdělání a sociálním postavení. Nevím, jak je zajištěna bezpečnost databáze proti úniku informací a případné korupci.

  3. Kolik jich je v současné době instalováno?

  600 krabiček pro celou republiku je žalostně málo. Např. na celý Západočeský kraj připadá 50 peoplemetrů, t.j. zhruba 5 na okres, t.j. zhruba jeden peoplemetr do města s 20 tisíci obyvateli.

  4. Kdo a kde provádí vyhodnocení?

  Po obdržení dat si každá TV provádí vyhodnocení sama (pomocí různých programů). Volí takový klíč, aby hodnoty byly co nejvyšší. Je s podivem, že zatímco metodika měření je jednotná, prezentace výsledků jednotné nejsou. Vytváří se tak prostor pro matení diváků.

  5. Je informace o sledovanosti veřejně přístupná? Je možné ji ověřit?

  Informace veřejně přístupné nejsou. Prodávají se. Z toho vyplývá, že je normální smrtelník nemůže ověřit. Této větě paní Strobachové nerozumím: "Informace je kontrolována tím, že panel reprezentuje po všech stránkách populaci ČR."

  6. Kdo to platí a kolik to k dnešnímu dni dělá? Jakým poměrem se náklady rozpočítávají mezi jednotlivé TV?

  Podařilo se zjistit jen přibližný odhad. Podle něj platí ČTV více, než Nova. Nemá to logiku, protože Nova je na reklamě plně závislá, zatímco ČTV je zákonem omezena.

  7. Jak je možné, že se zveřejněné údaje ČTV a TV Nova neshodují? (Jedná se zvláště o sobotu 6. února).

  Viz bod 4.

  Poděkování za poskytnuté informace Aleně Strobachové a Štěpánce Novákové, jakož i Čestmíru Bendovi.

  Petr Jánský

  Poznámka JČ: Určité údaje o sledovanosti ČT jsou skutečně na internetových stránkách České televize na tomto místě. Bohužel jsou informace značně nepřehledné, nepodařilo se mi tam například najít prostý průměrný podíl jednotlivých televizních stanic na českém mediálním trhu. Naleznete tam přehled několika nejsledovanějších pořadů ČT a k tomu příslušná čísla, a pak výběr sledovanosti různých jednotlivých pořadů. To ovšem o obecném stavu sledovanosti příliš nevypovídá. Přiznám se, neměl jsem možnost příslušné stránky dlouho studovat, ale pro rychlou informaci nejsou příliš uživatelsky přítulné. - Pro informaci: V Británii sleduje sledovanost televizních stanice organizace BARB (British Audience Research Board). Používá se také peoplemetrů a počet rodin, do nichž jsou zavedeny, je pokud vím také relativně malý - využívá se přesného, dost spolehlivého sociologického vzorku obyvatelstva, jehož struktura je k dispozici. Hlavní údaje (týdenní top ten nejsledovanějších pořadů britských televizních stanic) vycházejí v odborném mediálním tisku a často i v mediálních přílohách běžných deníků a týdeníků. Celkové podrobné statistiky jsou k dispozici televizním stanicím, které je zprostředkují filmovým a televizním tvůrcům.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|